• Detta är en uppmaning till alla socialister att ansluta sig till Vänstern, så får det gälla feministiskt initiativ eller soffliggande medelklass som låtit sig förslöas, trots att man i grund och botten vet hur det fungerar.

  Sverige, Europa, Världen har drivits mot en allt groteskare marknadsfundamentalism. Enskilda individer sitter på miljardbelopp, makt och rikedom gått i arv, industrialister ersatts av finansiärer/riskkapitalbolag. Medan den enskilde medborgaren gått till sitt arbete och dagliga slit, visat upp sitt busskort, stämplat in sitt lönekort, öppnat sin unikabox och tröttslagen konsumerat en skvätt TV, så har andra delar av samhället ägnat hela sitt liv till att stjäla frukterna av hans arbete. Advokater, ekonomer och ägare ligger hela tiden och letar möjligheter inom systemet (och utom) att skörda av hans slit och dagligen läser vi om övergreppen.

  Vi är nu framme vid vägs ände, så som Ghadaffi kom till vägs ände. Det är i grunden ingen skillnad på privilegietänkandet i den svenska överklassen, den Rumänska, den Nord-Koreanska eller den svenska. Det är på något sätt bara olika former att administrera det utrymme, men det är samma psykopati. Och så långt har det gått att man t o m lyckats komma över regeringsmakten i Sverige, vars förtroende bygger dels på massmedia och dels på den obefintliga oppositionen.

  Eu sitter i krismöten kring Euron. Man talar om budgetdisciplin, d v s man vill lägga skuldbördan på de redan fattiga. Folk som inte har en aning om vad det handlar om har plötsligt fått en skuld. ”Statlig bankgaranti” saknar innehåll tills den enskilde medborgaren plötsligt får besked om att han har en skuld på 108 000:- (per islänning). http://www.dn.se/nyheter/varlden/nu-hamnar-island-i-domstol
  Hur lever de individer, familjer, som orsakat skulden? Är dom fängslade? Är dom lagförda? Har dom förlorat all personlig egendom eller fortsätter dom att leva i lyx och överflöd?

  Det Europeiska problemet med Euron är INTE bristande resurser utan fel fördelade resurser. De ”krismöten”, ”toppmöte på EU-nivå”, består av investerarnas företrädare (Reinfeldt/Borg), som accelererar demonteringen av det demokratiska samhället. Man arbetar inte med  felfördelningen, utan med skulder utifrån företagsekonomiska perspektiv. EU pumpar inte in miljarder i en havererad sjukvård, men man pumpar in miljarder i en havererad bankvärld. Detta gör man för att säkra investerarnas vinster, i en ambition att åter få igång privata investeringar. Efter varje möte efterfrågas ALDRIG människornas synpunkter, utan marknadens reaktion på aktiebörsen. Det är inte längre ”folkets röst” som är intressant, utan OMX, Wall Street etc.

  Vi har en socialdemokrati som står med en motorsåg mellan benen, där ena benet inte vill ha vinst i välfärden, men där den andre vill det. Vi har en socialdemokratisk ordförande med rötter i den kortsiktiga konsumismen, där arbete går före kärnkraftens avveckling, en pragmatiker, en företagsledare för AB Sverige, som inte drar sig en sekund för att exportera kärnkraftsavfall till sina barnbarn, bara det finns jobb idag. Socialdemokratin är ett maktparti, med samma värdegrund som Moderaterna. Man erkänner marknaden som förnyare, trots att det bara är samma gamla utsugning som vanligt.

  Vi kommer inte att kunna ha pensionärer som får halva ägg, samtidigt som bolagets ägare bygger en våning på Östermalm för 65 miljoner, vi kan inte ha utexaminerade analfabeter i en skola där socialdemokratiska kommunalråd är mångmiljonärer på samma examen, vi kan inte har riskkapitalister som genom ”smarta” lösningar dränerar landet på 100-tals miljarder.

  Jonas Sjöstedt är vår förste politiker i modern tid som skulle kunna samla medborgarna kring lösningar inom ramen för det parlamentariska systemet. I analys efter analys, i debatt efter debatt lyfter han fram ideologin och de underliggande mekanismerna som driver utvecklingen. I sitt lugn och i sin saklighet pekar han ut strukturella problem och berättar om konsekvenserna på ett sätt som gör honom helt unik inom svensk politik.

  Som jag ser det så är Jonas Sjöstedt den sista chansen att inom parlamentarismens ramar, hindra en politisk katastrof. Alternativet är den Europeiska våren.

 • Jag har en religion som värkts fram under 1000-tals år.  Den vandrar över förtryck och fattigdom, över ståndssamhälle och klassamhälle, över rösträtt och Saltsjöbadsanda över nazism, folkhem och demonterande nyliberalism.

  Det som har uppnåtts är grundlagsskyddade rättigheter som handlar om förening, yttranderätt, t o m allemansrätt. Och mitt i detta har de humana vetenskaperna tagit plats, filisofierna, sociologierna och psykologin i hög grad på religionens bekostnad. Religionen har skilts från staten, religionen har blivit den privates angelägenhet och Gud ske lov, verkar den sista spillran religiösa (KD) som hävdar inflytande över det civila samhällets rätt att fatta beslut på rationella grunder, gå mot sitt slut.

  DÅ, mitt i all denna befrielse av religiös vidskepelse i det offentliga rummet, står plötsligt ett gäng med Niqaber och Burker och vill förflytta samhället tillbaka till medeltiden. Den rättigheten att dela ansiktets uttryck ska plötsligt fråntas den svenske medborgaren, anonymiteten blir legio och naturligtvis kommer det att uppstå fullständigt sinnessjuka situationer i skolmiljön, som om inte dom hade problem nog. Den totala ideologiska inkompetens som visas av Skolverket är häpnadsväckande och hur ska dom ställa sig när Ku Klux Klan ställer samma krav, som Jesús Alcalá skriver, http://www.dn.se/debatt/ar-burka-i-skolan-viktigare-an-ratten-att-rora-sig-fritt.

  Valet för Burka och Niqab-anhängare är inte acceptansen hos det svenska samhället, utan att flytta tillbaka till den medeltid där detta anses tillhöra något grundläggande positivt. Jag är INTE intresserad av att generationers landvinningar av jämlikhet och öppenhet ska elimineras av ett fullständigt *huvudlöst Skolverk. Beslutet spiller över och egentligen sätts hela förtroendet för Skolverket som tillsynsmyndighet på prov. Är detta en myndighet som verkligen kan garantera ungarnas rätt till en bra skola?

  *Huvudlöst…där behövs varken Burka eller Niqab.

  Eller så är det just det det gör.

 • http://sv.wikipedia.org/wiki/Kippa

  Hela hyckelsällskapet är församlat för att hylla Raul Wallenberg och där mitt i förljugenheten står männen med sina kippor. Ingen reflekterar, ingen fattar någonting i hela församlingen.

  På Wikipedia läser vi om Kippa.
  ”en form av huvudduk eller kalott, som judar bär i synagogan och vid andra religiösa tillfällen som ett tecken på aktning.”
  Men det är bara männen som bär kippa.

  Mansstrukturen är så etablerad och självklar att ingen reflekterar.

  Kippans verkliga symboliska värde ligger i att visa Gud var människan slutar. De människor som stiger in i kyrkan/synagogan måste visa denna begränsning mot Gud.

  Med människor menas män och mitt i detta hyckelgyckel talas om människors lika värde.

  Vad är det världen verkligen har lärt sig av förintelsen?
  Absolut ingenting, inte minst minnesstunden i Storkyrkan visar det, där sionismen inte tvekar en sekund att utnyttja stunden för sin propaganda.

  Och bakgrunden med segregation, extrem rikedom och massarbetslöshet, d v s de faktorer som triggade syndabockspolitiken drivs med fast hand av just det etablissemang som framträder i Storkyrkan och i EU lyfter Reinfeldt och Borg, med stöd av socialdemokratin, över demokratin till  banksystem och finansiärer. Man bygger hela sitt beslut på att länders skuld beror på att de fattiga inte är tillräckligt fattiga och man tvingar länder att lägga bördan på de fattigas axlar, samtidigt som t ex Caremas ägare bygger en våning på Östermalm för 65 miljoner, efter att ha lyft pengar från de svenska skattebetalarnas tro om att pengarna skulle gå till vården. Den erfarenheten, den kunskapen om vilka strukturella problem som ledde fram till förintelsen har man inte lärt sig någonting om överhuvudtaget . Inte med ett ljud berörs bakgrunden till förintelsen, inte med ett ljud dras paralleller mellan massarbetslöshet idag och massarbetslöshet i 20-talets Tyskland. Däremot dras paralleller mellan bojkott till judiska bolag. Man minns elden, men man minns inte de gnistor som tände den.
  Jag har full respekt för förintelsens offer och erkänner utan vidare deras rätt att minnas och högtidlighålla lidandet i sin historia. Det vi såg i Storkyrkan var något helt annat, en politisk manifestation och en skam för både Raul Wallenberg och de judar som mördats i antisemitismens namn.

  Raul Wallenberg finns överallt. Han finns i Israel också. Vad heter han?

 • (Artikeln är pågående och under bearbetning.)
  Lidande och utanförskap drabbar många.
  Etnisk rensning, våld, mord, tortyr, maktens omnipotens och självklara rätt, en medmänniskas rätt till våld, fysiskt eller ekonomiskt,  hedersmord. Ingen form av våld och utnyttjande av andra människor kan någonsin accepteras och är alltid källa till uppror eller underkastelse. Rätten till makt är rätten till förtryck och utnyttjande, eller rätten att skapa förutsättningen till  friheten, den personliga utvecklingen.

  1:a världskriget kostade 50 miljoner
  2:a världskriget kostade 60 miljoner
  Stalin kostade 10 miljoner, varav 5 miljoner i Gulagen
  Mao 25-70 miljoner

  Folkmord
  På 4 år rensas slaktas 2 miljoner, 25% av Kambodjas befolkning, (1975-79)
  Rwanda 800 000 (1994)
  och länder som refereras är:
  Indonesien, Jugoslavien, Uganda, Etiopien, Irak, Israel.
  Naturligtvis borde USA finnas med på listan för sitt urskiljningslösa krig med Napalmbombningar i Vietnam, m fl länder och även för krigsförbrytelser och brott mot internationell rätt.

  5 miljoner barn under 5 år dör varje år av svält

  Etc, o s v, m.m i det oändliga.
  Både före och efter förintelsen, både före och efter den ytterst märkliga lösningen på Israels bildande och själva synen på rätten att landet, både före och efter Sternligans mord på den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte som hade uppdraget att skapa rimlighet i Mellanöstern har det utövats ett våld  som bara människor är kapabla till av alla levande varelser,
  Milt uttryckt kan man säga att vi inte lär oss NÅGONTING av vår historia och aningslöst låter vi USAs intrång i Pakistan för att mörda Usama Bin Laden passera och aningslöst tillåter vi just Guantanamo få vara ifred trots att det är ett öppet sår i rättsstatens mest grundläggande princip.

  Någon ger någon rätten att döpa om en terrorist till folkhjälte. Någon ger någon rätten att förminska eller förstora och få kreditinstitutioner ges större krediter än utanförskapet och lidandet. Lidandet och utanförskapet är många gånger en alldelsés utmärkt affär, och medan t ex Palestinabössorna skramlade enkroner till den Palstinska folket, så byggde Yassir Arafath upp en personlig förmögenhet ca 40 miljarder. Den yttersta cynismen vegeterar på sina konflikter.

  Detta är historien om det sionistiska bidraget i samma fråga. Historien om hur man helt enkelt förminskar icke önskvärd sanning och hur man lyckas förvandla en kommunalpolitiker till antisemit. Så lukrativ är ensamrätten till  lidande och utanförskap att den t o m urskuldar behandlingen av Yitzak Rabbins mördare, terroristen Yigal Amir. Så lukrativ är ensamrätten till lidande och utanförskap att man kan uppkalla ett hederspris efter mördarna till FN:s fredsmäklare Folke Bernadotte.

  Sionismen driver spelet så långt att den blir kontraproduktiv. Sionismen och den fundamentalistiska enfalden driver spelet så långt att man blir antisemitismens starkaste motor. Det råder inte inte den minsta tvekan om att det var detta budskap kommunalrådet Ilmar Repalu i Malmö försökte kommunicera till den allt tondövare judiska församlingen i Malmö.
  Istället blåser den sionistiska lobbyn upp till krig och rullar Reepalu i antisemitismens fjädrar och tjära i den värsta och smutsigaste kampanj på mycket länge. Så långt har den arroganta självbilden blivit att man gjort Reepalu till antisemit, vilket i princip innebär att alla är antisemiter.

  Bonnier, en tydlig spelare i dramat.

  DN:s Wolodarski refererar sin föregångare Olof Lagercrantz synpunkter kring haussandet av Raul Wallenberg:

  ”Olof Lagercrantz, en annan tidigare DN-chefredaktör, hävdade så sent som 1986 groteskt nog att Wallenberg var ofrivilligt offer för en kult, som syftade till att angripa Sovjetunionen:

  ”År efter år fortsätter heroiseringen av denne man, uppkallas gator efter honom, reser man statyer över honom, överräcker man till hans skugga städernas nycklar. Är det för att hålla minnet av förintelsen levande? Visst inte! Det hela har till enda syfte att hålla rysshatet vid liv. Historien är full av hjältar. Fanns det ingen som försökte hindra bombandet av Dresden eller Hiroshima? Låt honom eller henne träda fram” (Intervju i tidskriften Tiden 1986:3).”

  Hur kan det komma sig att en begåvad man som Olof Lagercrantz uttalar sig så förminskande om en av jordklotets största hjältar?

  Raoul Wallenberg var en soldat som skickats ut av USA för ett rädda så många judar som möjligt från Ungern. Tyskland orkade inte gå mot Sverige, som villigt levererade järnmalmen och öppnade för transitresor till Norge. USA utnyttjade ”den svenska neutraliteten” och genomförde sin aktion med hjälp av den. Raoul är alltså en sponsrad militär, en agent, som gör ett bra jobb, men samtidigt så naiv att han följer med ryssarna in i ett svart hål. Hans insats är på intet sätt något hjältemod som överglänser någon annan kommenderad soldat. Enda skälet till att han haussas är sionisternas odling av hjältemod och det faktum att hans uppdrag handlade om att rädda judar.

  Så svaret på varför Lagercrantz skrev som han gjorde, var helt enkel:
  Han hade rätt.

  Förstå mig rätt nu. Raul Wallenberg gjorde säkert en enastående insats utifrån omständigheterna och självklart har de som räddats rätt att bygga hjältemyten, men perspektiven? Vad har Israel lärt sig? Och vad berättar det om Raul Wallenberg att han fyller en bil med guld och ädelstenar, som han också försöker föra ut? Och varför var hans uppdrag begränsat till att rädda judar, fanns det inga andra som behövde det skydd som svenska skyddspass kunde ge?

  Mytbildningens motiv.
  I den dimma av halvsanningar som sionisterna odlar för att fortsätta karva i krediten från andra världskriget (jag är medvetet grov) och motivera övervåldet i Israel är det dags att titta på lite fler vinklar i denna sörja. Just sionisternas aggressiva odling av sin snedvridna världsbild är antisemitismens viktigaste byggsten, i kombination av de ortodoxa judarnas självbild om herrefolk och Israels notoriska övergrepp både mot individer och internationell rätt. Krediten från andra världskriget räcker inte längre för att motivera Israels övergrepp och monopolet på lidandet är upplöst för länge sen, ett monopol man försöker bibehålla med hjälp av bl a bilden av Raoul Wallenberg.

  En helt annan hjälte.
  1943 blev Folke Bernadotte vice ordförande för Svenska Röda Korset.
  Höstarna 1943 och 1944 organiserade han krigsfångeutbyte. Elva tusen krigsfångar fick så komma hem via Sverige.
  I egenskap av Rödakorsman fick Folke Bernadotte uppdraget att medla i Palestina av FN:s generalförsamling 21 maj 1948.

  Folke Bernadotte mördades 17 september 1948 av den sionistiska organisationen Lehi, mera känd som Sternligan.
  1980 instiftade israeliska staten en tapperhetsutmärkelse döpt efter terrorgruppen. Den ges till medlemmar av Sternligan som anses ha bidragit till den israeliska statens grundande.

  Den 26 januari 2012 visas filmen ”Hoppets hamn” som behandlar de vita bussar under ledning av Folke Bernadotte, som räddade judar undan Hitlers mördande.

  På Bonnierägda Newsmill sitter den sionistiska lobbyn och hävdar att Palestinier är ett påhittat folk.

  Redaktionen på Newsmill blockerar kritik mot denna massiva sionistiska lobby, samtidigt som all antisionistisk kritik översätts och kallas antisemitism. Senaste bidraget. Antisemitismen ökar enbart på det faktum att antisionismen lyfts in under samma rubrik.

  Och i Storkyrkan i Stockholm hyllas Raul Wallenberg för sitt hjältemod och etablissemanget stämmer in i kören om att stå upp för det personliga ansvarstagandet och kampen för att hjälpa utsatta människor.

  Folke Bernadotte mördades 17 september 1948 av Sternligan, som gett namnet åt Israels högsta utmärkelse, instiftad 1980.

  Det är en sak att förstå förintelsen, en helt annan att låta dessa övergrepp spilla över på en kredit till sionismen och Israels övergrepp och ständiga brott mot internationell rätt och definitivt har sionismen fritt spelrum i Bonnierkoncernen.

  Folke Bernadotte hjälpte 11 000 krigsfångar till Sverige och mördades av sionisterna.
  Jag kan nog tycka att minnet av honom bör ha minst samma uppmärksamhet som Raul Wallenberg.

  Hur Bonnier arbetar i Sverige.
  Detta får utrymme i Bonnierpressen: Palestiner är ett påhittat folk.
  Detta får inte utrymme i Bonnierpressen: Israelisk soldat krossar ansiktet på dansk aktivist.
  Sakine Madon, chefredaktör på Newsmill har fått frågan om varför kritiken mot sionismen blockeras, men svarar inte.
  Blockeringen följde med in på DN, utan att jag skrivit ett enda ord i deras forum tidigare. Detta innebär att Bonnierägda Newsmill, DN och Expressen har gjort gemensam sak och det visar att Bonniers dominans i mediasverige har stor betydelse för yttrandefriheten. Förr eller senare måste detta få konsekvenser. Yttrandefriheten är en hörnpelare i en demokrati, vilket understryks just av Sakine Madon själv i en av sina indignationsartiklar. Gnället och plattityderna staplas, men så fort det kommer till frågan om sionisternas rätt, så sätts sionistfiltet på. Då blir man plötsligt ”dum i huvudet”. En i övrigt briljant ledarskribent som Wolodarski regredierar till en 5-årings nivå.
  Jag lämnade in en anmärkning till *pressombudsmannen den 9 januari 2012, men man svarar inte ens att man inte  svarar. Tigandefriheten verkar vara någon slags generell rättighet (vilket i sig är ett allvarligt demokratiproblem).

  Prinsessan Estelle.
  Estelle var Folke Bernadottes fru. Det irriterar säker sionisterna extra, att det dras upp en koppling igen till Karl XVI Gustavs gudfar. I den bästa av världar är kronprinsparets ambition att söka historisk upprättelse och bli sammankopplad med en så sällsynt egenskap inom kungahuset som hjältemod. Nu med prinsessan Estelle, så borde Bonniers tvingas till schavottering och de tendentiösa sionisterna som Bonnier ger fritt spelrum, tvingas fram i ljuset och ner på knä för ett av 1900-talets mest förnekade mord. Mordet på Folke Bernadotte.

  De politiska terroristerna/folkhjältarna.
  Yigal Amir, Israels svar på Anders Berhing Breivik, lever familjeliv i fängelset, har fått sin första son och kravet på hans frisläppande är stort i Israel. En Israel har påbörjat en artikel om Yigal Amir på Wikiedia. Den är, milt uttryckt, inte helt komplett. Jmfr. Yigal Amir.

  Yigal Amir, Behring-Brevik, Merah, alla har sin grund till varför man agerar. Det finns också olika reaktioner mot mördarna, där Sternligan fått ett pris uppkallat sig 1980 av staten Israel. Sannolikt är Yigal Amir en stående nominering. Jag rangordnar inte extremisterna, men jag har definitivt synpunkter på hur sionisterna hanterar sin extremism, inklusive den totala bristen på respekt för internationell rätt. Det finns ingen som driver antisemitismen hårdare än sionisterna.

  Ilmar Repalu.
  Ilmar är en lokalpolitiker i Malmö, som den sionistiska pressen och medföljande svans, helt oförskyllt kastar sig över. Återigen känner man hur den sionistiska lobbyns makt skjuter mygg med elefantbössa. I ett urlöjligt inrikespolitiskt spel åker Stefan Löfven och Mona Sahlin ner till Ilmar och ”visar handling”. Det är genant å allas vägnar, men anpassat till lobbyns önskemål.

  Varför åker Löfvén/Sahlin ner till Malmö?
  Kan du få mer medialjus? Du slipper Bonnierpressen mot partiet och Ilmar tar ensam på sig ansvaret, trots att hans kritik i huvudsak är helt korrekt. Ilmar har inte ändrat uppfattning i sak men offrar sig för partiets skull.

  Här är anklagelseakten:
  Citat:
  För Skånska Dagbladet uppgav Ilmar Reepalu att Malmö ”varken accepterar sionism eller antisemitism”.
  Kommentar: Helt korrekt. Den apartheid Israel representerar har kritik från FN och får t o m judar i Israel att lämna landet. Lika självklar är avståndstagandet mot främlingsfientlighet, inklusive antisemitism. Jag har ingenting emot Nordkoreaner, däremot har jag starka synpunkter på hur landet styrs.

  Citat:
  ””Han sade också: ”Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza. I stället väljer man att hålla en demonstration på Stortorget, som kan sända fel signaler.””
  Kommentar:
  -Med ”fel signaler” innebär att man ger stöd åt  apartheidregimen Israel. Det är väl fullständigt självklart att detta väcker våldsam vrede bland demokrater och människor som tror på människans lika värde.

  ”I brittiska ­tidningen Sunday Telegraph sade Ilmar Reepalu att ”det inte har förekommit några attacker mot judar, och om judar här vill flytta till Israel är det ingen ange-lägenhet för Malmö.””

  Kommentar:
  -Min bäste väns mamma, över 80 år och polska, har på kort tid fått påhälsning av ”hantverkare” som gått in under falsk deklaration och stulit hennes smycken. Malmö är kraftigt segregerad, med de spänningar som följer av hög arbetslöshet.

  Hur mycket av förföljelse, våld, kriminalitet etc. är riktad mot just egenskapen ”jude”?
  Hur mycket våld är riktad mot egenskapen ”gammal”?
  Finns det verkligen ingenting i judiska församlingen som skapar en generalisering, som bland mindre bemedlade övergår i antisemitism?
  Finns det ingen som helst självkritik? Det är bedrövligt att man inte kan se det. Det är bedrövligt att man inte kan läsa metabudskapet i att detta får ett så extremt uppblåst utrymme i massmedia.
  Var läser jag om min kamrats 80-åriga mamma? Gammal, ser dåligt, tror det är två hantverkare, släpper in dom och förlorar allt. Trygghet, minnen från Polen (hon satt i koncentrationsläger), hemfriden. Allt krossades. Var läser jag om henne? Vilken lidandekategori ska jag placera henne i?
  Nej, hon är inte judinna, men hon jobbade mot Tyskarna och fick betala. Hon är ”bara polska”, och det är i stort sett omöjligt att hitta siffror på hur många icke-judar, som fick sätta livet till under 2:a världskrigets förintelse.

  Fenomenet ”etnisk rensning” har dykt upp i flera länder, Balkan, Afrika, inte minst Israel, men detta försvinner i skuggan. Jag efterfrågar en mer generell och inkluderande syn kring främlingsfientlighet och syndabockspolitik än att ”6 miljoner judar mördades i förintelsen” och dessutom, ”vi måste lära av det”.
  Vad har Israel lärt sig? Vad har världen överhuvudtaget lärt sig kring makt och utnyttjande? Kineser dör på Apples fabriker i Kina för att Apples ekonomi ska växa sig större än Polens. Vad har vi lärt oss? Allting handlar inte om ”judar” och ”judeförföljelse”?

  Citat
  ”I det danska ­tv-programmet Lorry hävdade Ilmar Reepalu att han motarbetas av ”den ­israeliska lobbyn” som han menar misstolkar och ­tillskriver honom uppfattningar som han inte har.”

  Kommentar:
  -Det är ju uppenbarligen HELT KORREKT.

  Citat:
  ””När TT frågar Ilmar Reepalu: ”Ska du göra något särskilt nu för att försöka normalisera förbindelserna med judarna i Malmö och Sverige?” svarade han: ”Nej vad kan jag göra? De lyssnar ju inte.””

  Kommentar:
  -ALLT pekar på att det också är helt korrekt. Judiska församlingen ska LYSSNA och LÄRA och förstå vilka signaler man sänder.

  Citat:
  I senaste numret av tidskriften Neo säger Ilmar Reepalu att Sverigedemokraterna ”infiltrerat” Malmös judiska församling för att ”på så vis driva sitt muslimhat” (en uppgift som har visat sig vara grundlös).

  Kommentar:
  -”(en uppgift som har visat sig vara grundlös)”. Ja, det är precis så. En helt meningslös reflektion av Illmar. En gammal mans växande irritation över en lomhörd församling läser jag. I hela den befängda genomgång av anklagelser, så är denna kommentar den enda som fått parentesen ”(en uppgift som har visat sig vara grundlös)”.  Denna sista punkt är den enda punkt där Illmar gått över gränsen. Men räcker den för att dra igång hela Bonniers sionistlobby? Är det inte den smutsigaste och lägsta formen av inrikespolitik, där någon ska blidkas.

  Och Sakine Madone, Newsmills chefredaktör blockerar kritik och svarar inte på tilltal, samtidigt som Newsmill låter den sionistiska enfalden flöda fritt. Samtidigt hyllar hon Gustav Fridolin för hans korrekta hållning, med en gammal Voltaireklyscha: ”Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den”, eller om det var Platon.

  20120419

  Slår ner dansk aktivist med gevär.

  Jag hade inte reflekterat över saken tidigare, men så såg jag på TV om en jude som hade återtagit sin tro, efter en pappa som var helt sekulariserad. Ritualerna var drivna bokstavligt och framstod som ren medeltid, men det är vars och ens sak. Men så sa man att ”Kosherslakt betraktas som djurplågeri i Sverige, därför var man tvungna att importera köttet från utlandet”!?

  Jag googlade ”kosherslakt förbjudet i Sverige” och stötte direkt på en debattartikel i DN som jämställde svensk djurrätt med nazismen. Jag är djupt intresserad av att minska djurs lidande men lämnar sakfrågan till experterna. Det svenska demokratiska fundamentet vilar på att vi prövar den här typen av frågor vetenskapligt och fattar beslut på vetenskapliga grunder. Vi litar på våra experter till motsatsen är bevisad och faller inte för rasistargument som ”antisemitism och islamofobi”.  Religionernas återtåg håller på att driva Sverige tillbaka till medeltiden och alltfler av vidskepelseargument vill sätta den politiska agendan. Jag kommer aldrig att tolerera detta hur mycket man än kallar mig antisemit eller islamofob. Jag kastar inte bort 100-tals år av demokratisk process för att åter placeras i medeltiden.

  Där stod vidare:
  ”Våren 2009 föreslog Europaparlamentet att medlemsländerna skulle fråntas rätten att förbjuda religiös slakt.” och lite längre ner ”.

  -Det vetenskapliga argumentet representeras av professorn i klinisk neurofysiologi David Ingvar: ”den sk ritualslakten” är en oacceptabel slaktmetod som vållar djuren smärta och lidande. Detta gäller, skrev han, ”även om skäktningskniven är vass – och välsignad enligt föreskrifter”.

  Artikeln avslutas: ”Oavsett vad man har för uppfattning om djurslakt utan bedövning råder ingen tvekan om att debatten kring frågan är infekterad av antisemitism och islamofobi.”

  Men är det då så att den svenska modellen, där vetenskap och beprövad forskning ska ligga till grund för besluten, plötsligt ska få argumenten utbytta mot ”antisemitism och islamofobi”. Vad är det som håller på att hända?

  Men så tänkte jag att narkotika är förbjudet i Sverige – och import, trots att det är lagligt i andra länder.
  Prostitution är förbjudet i Sverige – och import, trots att det är lagligt i andra länder.
  Vapen är förbjudet i Sverige – och import, trots att det är lagligt i andra länder.

  Men kosherslakt som är förbjudet i Sverige kan enligt TV-programmet importeras. Jag känner mig extremt provocerad. Vi som valt den svenska regeringen att värna djurrätten, ska acceptera djurplågeri i andra länder?

  Jag förstår inte logiken.

  Sökningen ”Ilmar Repalu judiska församlingen i Malmö” på DN gav 47 sökträffar.

  Sökningen på DN, ”Israelisk soldat” gav 1539 träffar. Jag läste två sidor, men inget om övergrepp eller övervåld. Mer om hur utsatt soldaten var, men inte något om dansk aktivist.

  Expressen
  Jag sökte ”Israelisk soldat”, en negativ om Björklunds obehag. Men inget om någon dansk som blev attackerad.

  Aftonbladet
  Första sökningen på Israelisk soldat handlade om övervåld, filmat och omöjligt att förneka.

  Googlesökning:

   1. Israelisk soldat slår dansk aktvist med gevär

  Svenska Dagbladet‎ – 1 dag sedan

  Danmark kräver Israel på en förklaring efter en video där en israelisk soldat till synes oprovocerat slår en dansk aktivist med ett gevär i ansiktet.

  1. 2. Israelisk soldat stängs av efter aktivistattack | Nyheter | Aftonbladet

  www.aftonbladet.se/nyheter/article14697520.ab

  för 12 timmar sedan – Den israeliske soldaten Shalom Eisner filmades när han slog ner aktivisten Andreas Ias, 20. Händelsen som uppmärksammats världen över

  1. 3. Israelisk soldat dödad på Västbanken – DN.SE

  www.dn.se/nyheter/varlden/israelisk-soldat-dodad-pa-vastbanken

  27 mar 2012 – En israelisk soldat knivdödades och tre palestinier skottskadades när israelerna skulle gripa tre palestinska bröder på Västbanken natten till

  1. 4. Israelisk soldat hånar fångar på Facebook | Nyheter | Expressen …

  www.expressen.se/nyheter/israelisk-soldat-hanar-fangar-pa-facebook/

  17 aug 2010 – Bilder på en israelisk soldat som poserar med palestinska fångar iförda ögonbindlar och handbojor har väckt uppståndelse i den judiska

  Du besökte den här sidan den 2012-04-18.

  2010 har expressen en negativ artikel, men ingenting om den danske aktivisten.

  Judiska församlingen i Malmö hade synpunkter på Ilmar Repalus: ”varken accepterar sionism eller antisemitism”.  Ilmars (och min och en massa demokraters)  ståndpunkt som riktar sig mot Israels apartheid och som riktar sig mot hatet mot judar.

  Så slogs jag av yttrandefrihetens dubbla ansvar. Individens och massmedias, om en neutral rapportering och att släppa fram ståndpunkter. Bekräftas myten om den judiska lobbyn?

  Så funderar jag över vurmandet för Raul Wallenberg, men glömskan av vår nuvarande kungs gudfar, f d Röda korsetchefen (som ju var grunden till dokumentären till ”Hoppets hamn”, och FNs Palestina/Israel- medlare som mördades med statens Israels goda inne,Folke Bernadotte.

  Jag undrar över varför jag stängs av från Newsmill, och varför artiklar släpps igenom som påstår att palestinier inte finns.
  Jag undrar över varför judiska pojkar tillåts omskäras, men inte muslimska kvinnor, hur det är möjligt att tillåtas normalisera övergrepp på barn?
  Jag undrar hur man kan få importera kött från djur som slaktats under djurplågeri, men inte vapen etc.?
  Jag undrar över inflytandet i EU, som ska frånta länder rätt att förbjuda djurplågeri.
  Jag undrar över om det är argument som ”islamafobi” och ”antisemitism”, som ska vara argumenten varpå besluten vilar?
  Jag undrar över 47 träffar på Ilmar Repalu och den systematiska jakt i en ickefråga, som odlades av DN.
  Jag undrar hur Obamas sändebud Hannah Rosenthal hittar till Malmö och hur långt Ilmar ska backa i sin helt befogade kritik.

  Jag undrar INTE över sionisternas och den sionistiska lobbyns betydelse för antisemitismens utveckling. Den är både omfattande och avgörande.

  Jag googlade Newsmills chefredaktör i ett annat ärende och fann att hon var judinna.  Jag sökte DNs som då var jude.  Jag ifrågasätter framförallt inte DNs chefredaktörs begåvning, en bländande retoriker, noggrann och oftast mycket intressant.
  Debatten om jämställdhet kan handla om ”varannan damernas”. När ska vi se varannan ”muslimernas” som chefredaktör på en Bonnierägd tidning? Förmodligen samtidigt som freden lägger sig över mellanöstern, d v s aldrig.

  Några av mina absolut bästa vänner är judar och jag hör berättelser om judar som lämnar apartheidens Israel. Man står inte ut längre. Dessa israeliska desertörer är lika mycket antisemit som jag, d v s inte alls.
  Ja, jag tycker att drevet mot Ilmar var både felaktigt och överdrivet. Groteskt överdrivet.
  Ja, att göra ingrepp på barn i form av omskärelse är inte acceptabelt.
  Ja, nyhetsrapporteringen från Israel av DN och Expressen är tendentiös, och behäftad med stor slagsida.

  Ja, det är dags att göra upp mordet på Folke Bernadotte och ifrågasätta Sternpriset.
  Ja, import av kosherslaktat kött ska förbjudas.
  Ja, det är dags att uppmärksamma Rabbins mördares privilegier och de ortodoxas krav på frisläppande. (Som om norska medborgare skulle kräva Breiviks frisläppande).

  Och det är framförallt dags för en sketen redaktör att svara på frågor när jag ställer dom. Det är dags att avskaffa privilegiet att inte svara, så får det gälla Ola Salsten, om sitt ocker inom skolan, Filipa Reinfeldt om privatiseringar, Jan Helin om den groteska bevakningen av Breivik, Karin Enström om att sälja krigsmaterial till diktaturer och Sakine Madon om rätten att odla sionismen och stänga käften på kritiken.

  Det duger inte. Demokratin tål det inte längre.

  Får vi se 47 artiklar i DN, där judiska församlingen i Malmö diskuterar och kritiserar detta? Israelisk soldat mot dansk aktivist.
  Nej, det får vi inte.
  Får vi se från *Henry Bronetts vämjelse över den Israeliska armén?
  Tror inte det, va?

  Forts.
  Artikel i DN av Peter Wolodarski om Raul Wallenberg och Sverige

  Plötsligt slår myten ner just som en myt.
  Jag erkänner mitt bristfälliga kunnande om denna Raoul. Att han var hjälte visste jag, att han räddat massor av judar med diplomatpass i dålig arbetsmljö visste jag, men att ”Wallenberg agerade på amerikanskt uppdrag med ett svenskt diplomatpass i handen.” hade jag ingen aning om.
  Han hade alltså ett uppdrag á lá James Bond. Han var uppbackad med en organisation med stora ekonomiska resurser!!??
  Vad är det för hjältemod? Han var en amerikansk soldat utklädd till diplomat?  Och?
  Här fanns väl inga personliga kvalitéer som talar om mod, civilkurage etc. typ det som beskrivs i Schindlers list.
  Raoul Wallenberg var soldat och han var så naiv och godtrogen att han följde med ryssarna. Ska vi imponeras av det utifrån hjälteperspektivet?
  Nej, naturligtvis inte.
  Ska vi förstå det utifrån den mängd judar han räddade och deras absoluta önskan att betala tillbaka sin tacksamhet genom att odla hans minne och ge honom hjältestatus. Ja, naturligtvis. Det är helt ok, men inget annat.

  Skillnaden.
  Men varför lyfter man fram Raul Wallenberg och glömmer Folke Bernadotte??
  Eller var det t o m så illa att Raul arbetade på amerikanska sionisters uppdrag, inriktad bara på judar och att Folke Bernadotte hade den dåliga smaken att rädda de han kunde oavsett etnecitet? Jag vet inte, men räddade Raoul någon annan etnisk grupp än judarna? Fanns det zigenare som fick skyddspass, eller var uppdraget strikt rasistiskt?

  Folke Bernadotte räddade 1000-tals människor med hjälp av ”de vita bussarna”. Han arbetade på uppdrag av Röda korset.
  Folke Bernadotte fick sedan uppdraget av FN att medla i konflikten Israel/Palestina. Hade han lyckats, så hade kanske konflikthärden sett helt annorlunda ut. Men han fick aldrig chansen. Israel ville inte ge honom den chansen. Israel terrorister mördade honom som en hund på en öppen gata.
  Man inte bara mördade honom, man instiftade ett pris 1980 för att hedra hans mördare.
  Varför är inte Folke Bernadotte en hjälte? Varför döps inga torg och minnesplatser efter honom?

  Plötsligt börjar sammanhangen falla på plats.

  Vem utser historiens hjältar och vem driver myterna?
  DNs f d chefredaktör Olof Lagercrantz visste, men inte dess nuvarande.

  Hjälten och terroristen samma person.
  En av Anders Breiviks drömmar är att han ska ses som den store fältherren om 100 år som räddade Norge undan mångkulturen. Martyren har redan upphöjt sig själv och är levande död, hånfullt skrattande åt oss andra ynkliga människor.
  I Israel är Anders Breiviks  dröm redan en realitet:  Yigal Amir.

  Och när historien har vridits tillräckligt många gånger, så kommer Yigal Amir och Raul Wallenberg att stå på samma våningsplan i minnet över dom som möjliggjorde staten Israels bildande och fortlevnad, där det för tillfälligt inte är aktuellt att nämna varken Folke Bernadotte eller Yigal Amir.

  Det spelar ingen som helst roll hur begåvad, finurlig och välformulerad den unge Wolodarski väljer att vara. Han är en skitig hantverkare som förstärker den del av sanningen som gynnar saken och ska därför avvisas som ”helt utan trovärdighet”.
  Peter Wolodarski är alldeles för begåvad för att stå utan ansvar när sanningen ska formuleras.

  När lögnen blir riktigt pinsam.
  T o m den Bonnierfinansierade Georg Sessler går in och korrigerar mytbildningen och sätter Raoul Wallenbergs insatser i ett nytt ljus.

  Han skriver bl a: ”Det svenska Utrikesdepartementet och hans amerikanska uppdragsgivare gjorde mycket lite efter kriget för att befria honom. Wallenberg skulle ha fyllt 100 år i år.”
  Inte med ett ord närvarar Georg Sessler i Wolodarskis artikel. Tvärtom tas den förre sossepampen Göran Persson upp: ”Med Persson kom även upplysningsprojektet om Förintelsen, en normalisering av relationen med Israel och en årlig minnesdag då nazismens offer hedras.”

  Upplysningsprojektet kring förintelsen.
  Att klippa ut Förintelsen och separera den ur sitt historiska sammanhang är nog bland det mest debila man kan göra. Att bjuda in statsmän från hela världen i en indignationsakt, istället för att se på vilka ekonomiska och politiska omständigheter som föregick förintelsen är både obegåvat, kontraproduktivt. Det är så kontraproduktivt att startskotte för den nya nazismen i Sverige formuleras av en professor i nationalekonomi, tillika polsk jude vid namn Mariann Radetskij.
  Upplysningen kring förintelsen berättar förintelseläger och nu är vi åter framme i 1920-talets tyskland. Oförmågan att läsa framtiden i historien blir återigen orsaken till ett instabilt läge och främlingsfientlighet frodas åter, oavsett vilken grupp som drabbas. Främlingsfientligheten är symtomet men  nyliberalismen är orsaken. Psykopaterna kan inte låta bli att slita sönder samhället och lägga grunden. Samma psykopater kan ogenerat stå och hålla indignationstal i Storkyrkan, offensivt omedvetna om sin egen roll till den växande antisemitismen. Jag tror inte man hycklar. Jag tror bara att man i nyliberalismens anda utvecklat konsten att skjuta ansvar ifrån sig så fulländat att man inte ser sin egen girighets betydelse för utvecklingen.

  Judarnas minne.
  Förintelsen blir intecknad och varumärkesskyddad. Utsattheten och lidandets monopol befästs, trots att förintelsen handlade om så många fler:  förintelsen av judar, romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, civila sovjetmedborgare, homosexuella, handikappade, Jehovas vittnen och andra politiska och religiösa motståndare, d v s inte 6 miljoner, utan 11-17 miljoner motståndare och icke önskvärda.

  Och slakten hade många former i många länder.

  Och i Tysklands fall, förintelsen av 11-17 miljoner människor, Sovjet 10 miljoner, Kina 40-70 miljoner.

  Idag varnas åter för en kulturrevolution i Kina, den arabiska våren är pågående etc. och världen, helt oförmögna att lära någonting alls, inklusive svensk vapenexport till diktaturer, Telias stöd till diktaturer, regeringens spel under täcket för ett ”skydda” vår egen vapenindustri och jobben, Guantanamo som ett nytt koncentrationsläger mitt i ”rättsstaten” och Obamas själsväldiga mord på Usama Bin Laden, helt utan kontakt med något annat än sin suveräna rätt att diktera villkoren. Nobels fredspristagare, som inbillar sig att man kan operera bort ”ondska” med drönare. Som vill skapa fred genom att kriga. Vad är det för politisk och intellektuell konkurs? Och att upprätthålla Guantanamo, koncentrationsläger för individer som aldrig ges den rättegång som internationell rätt kräver.
  Världen har inte lärt NÅGONTING överhuvudtaget, och att odla myten om Raoul Wallenberg, snarare skyler över problemen än belyser dom.

  Georg Sessler, forskaren och experten på Raoul Wallenberg, avslutar:
  ”Det är ett välförtjänt och viktigt erkännande som sent tilldelas Raoul Wallenberg och indirekt Sverige men på grund av slarv eller okunnighet, på historiskt felaktiga grunder.”

  Visst, vi behöver våra mytomspunna hjältar, men det är direkt kontraproduktivt när embryot till den nya förintelsen växer sig stark.

  Raoul Wallenberg har blivit ett sönderexploaterat sionistiskt propagandanummer, som saknar motstycke, där historien om Israels Anders Breivik är en betydligt viktigare historia att berätta idag.

  Fördomen
  Medeltid, herrefolk, respektlöshet, medvetet valt utanförskap, religion, förtryck, sionism, rasism.
  Rabbins uniform innehåller många värden, liksom den nazistiska uniformen gör det.
  Extremismen.

  Hur vill du bli sedd? Hur vill du bli uppfattad?
  Dessa frågor är inte undantaget en Rabbin i Malmö. Det är fullständigt självklart att människor reagerar på det som avviker.

  Ser jag en uniformerad polisman, reagerar jag utifrån att han har statens rätt att utöva våld. Jag kanske ser honom som ett skydd, kanske som ett hot.
  Ser jag en läkare i vit rock, utgår jag från att han kan de sjukdomar jag söker för, men han kanske är oduglig.

  Min syn på en ung kille med stort skägg hatt och vad som nu ingår är:
  - Det är synd om honom.
  - Varför går han omkring i medeltida kläder?
  - Stödjer han Israel och idén om att Gud gav Israel åt judarna?
  - Var denna religiösa extremism något man hade i åtanke, när gränserna öppnades i humanismens namn?
  - Undrar om han tycker att hans religiösa idéer också är politiska?
  - Idiot.

  Är jag antisemit då?
  Jag tycker likadant om alla religiösa ledare. Jag vill inte ha religionen inblandad i det rationella och sekulariserade samhälle som framgångsrikt byggts upp i generationer före mig. Mitt sekulariserade samhälle tar emot flyktingar, men tar Israel emot flyktingar? Tar man emot Palestinska flyktingar? Är det JAG som är rasisten eller är det Rabbin och Israel?

  Förmodligen inbillar Rabbin att han kan flyta omkring som en helig man, att han vill bli respekterad som det.
  Det fungerar inte så. Den respekten han kan förvänta sig är bara bland andra troende, jag respekterar alla andra kvalitéer utom just religiösa. Jag accepterar men kommer aldrig att respektera en människa som bygger sin världsbild på vidskepelse.
  Är jag antisemit då?

  Vilken reaktion ska vi förvänta oss från judiska församlingen när nazistuniformer börjar vandra omkring? Förstår man inte det som rabbin, så är man direkt olämplig för sitt uppdrag.

  Lidandets monopol.
  Och jag kan inte bortse från den enorma fokuseringen vi har på just judars lidande. Har vi inte arbetare som lider, barn som lider, fattiga som lider – Vad och vem är det som driver just judens lidande och skulle det på något sätt vara annorlunda från andras lidande?
  Engagerar sig judiska församlingen i muslimers lidande etc?
  Eller danska aktivisters?

  Om jag hade varit palestinier och mött en rabbin i full uniform hade jag hatat honom som en jude hade hatat en nazist. Och som svensk vill jag inte ha mellanösternkonflikten i Sverige, liksom jag inte vill ha något balkankrig mellan jugoslaver som plötsligt skaffat nya identiteter.

  Väx helt enkelt upp och fatta att olika uniformer väcker olika reaktioner och att den enskilde inte står utan ansvar och jag försvarar absolut ingen som vandrar omkring i kläder som så intimt sammankopplas med religiös fanatism och apartheidstaten Israel. Den provokationen är så övertydlig att den inte går att försvara.

  * Följande frågor är ställda till Henry Bronett (Cirkus Scott), Sakine Madon(Newsmill) och Peter Wolodarski(Dagens Nyheter). Speciellt allvarligt historiskt blir det när  en uppenbart exceptionellt begåvad människa som Peter Wolodarski rationaliserar bort frågorna. Om inte ens en individ av Peters kaliber, som dessutom sitter på långt avstånd från konflikten,  har viljan/modet att stå upp för den nyanserade sanningen, så är det ett avgörande tecken på att konflikten saknar lösning.

  @bronett Tror du Israels Anders Breivik behandlas likadant i Norge? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1696759

  @bronett 1980 inrättade Israel en hedersutmärkelse som man döpte efter Sternligan som mördade Folke Bernadotte? Vem dömdes för mordet?

  @bronett Folke Bernadotte är en större hjälte än Raoul Wallenberg? Varför nämns aldrig han?

  @bronett Varför finns inte denna film i Bonnierägda tidningar? http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israelisk-soldat-slar-dansk-aktivist_7060827.svd

  så här svarar Henry Bronett:
  @alfverner Och varför frågar du mig alla dessa frågor som du själv redan tycks besvarat?

  ________

  Den sionistiska Bonniergruppen svarar naturligtvis inte alls. Så lönsamt och angeläget är det att behålla ensamrätten till lidandet. Frågan är om inte detta groteska övertag i den offentliga debatten, från den USA till Sverige, börjar bli kontraproduktiv.

  Så låt oss minnas Folke Bernadotte. Hade han fått chansen att kompromissa fram gränser i Mellanöstern mellan Israel och Palestina, så hade vi kanske sluppit sitta idag med världens farligaste konflikt, där en enskild idiot kan få för sig att trycka på kärnvapenknappen, ”för att skipa rätt”. Jag håller det inte för helt uteslutet att sionister, nybyggarockupanter, religiösa fanatiker i Israel skulle gå i döden och gärna tagit resten med sig för att visa att ”man aldrig ger upp Guds gåva till judarna en gång till”. En dag kanske en sådan idiot sitter som premiärminister.
  Om han inte redan sitter där.

  20120429

  Det tar fan ta mig aldrig slut. Detta perversa sionistdrev mot Ilmar Reepalu. Men fattar man inte att frågan är kontraproduktiv och slår tillbaka? Är det nån slags medveten nedärvd önskan att hamna i lidandet och utsattheten? Fattar inte sionistlobbyn att andra också skulle vilja synas lite grand och få sin utsatthet och sitt lidande lite belyst. Uteliggare, gamla, misshandlade fruar, utförsäkrade, mobbade etc i det oändliga. Jag är t o m övertygad om att politiker hotas och trakasseras och definitivt tillhör Ilmar Reepalu den kategorin, inte minst genom Peter Wolodarski. Det är anmärkningsvärt om inte artikeln i sig är åtalbar för både uppvigling och förtal.

  Någon frågade, vågar man bo i Malmö?
  Och syftade på antisemitismen. Ja, vågar och vågar!? Antisemitismen kommer kanske på 513:e plats på sådant man ska vara rädd för, och är det någon som försöker höja den siffran, så är det inte Reepalu utan Wolodarski. Man ska nog vara mer rädd för att gå över gatan…

  Peter Wolodarski och den förbrukade trovärdigheten.
  Innan den svenska sionistlobbyns Joseph Goebbles överhuvudtaget låter sitt förtalsbläck flyta ur sin penna igen, ska han ta sig förbi 4 Bronettfrågor:

  Det gäller överhuvudtaget alla som ansluter sig till det sionistiska drevet mot Ilmar Reepalu.

  @bronett Tror du Israels Anders Breivik behandlas likadant i Norge?

  @bronett 1980 inrättade Israel en hedersutmärkelse som man döpte efter Folken Bernadottes mördare – Sternligan . Vem dömdes för mordet?

  @bronett Folke Bernadotte är en större hjälte än Raoul Wallenberg? Varför nämns aldrig han?

  @bronett Varför finns inte denna film i Bonnierägda tidningar? http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israelisk-soldat-slar-dansk-aktivist_7060827.svd

  Bonusfråga till Peter Wolodarski:
  Hur kommer det sig att mördaren till Nobels fredspristagare och Israels premiärminister Yitzak Rabin, hyllas som folkhjälte, får bilda familj och leva som en kung i Israeliskt fängelse?
  Vad berättar det om Israel, när den som hela världen ser som en av jordklotets värsta terrorister, Yigal Amir, lever som en kung, med allt högljuddare krav på hans frisläppande?

  Vad berättar det om Judiska församlingen i Malmö att man INTE reagerar på Israels notoriska övergrepp, men väl Ilmar Reepalu.

  Vad berättar Peter Wolodarskis halva sanning och dubbla lögn om Peter Wolodarski, när han silar mygg och sväljer kameler? Har han då icke förverkat sin trovärdighet som nyhetsman och ansvarig för god publicistisk sed att belysa ett ärende utifrån alla dess aspekter? Är han då en värdig tjänare åt yttrandefriheten?

  Vad är Wolodarskis svar? Blockering på twitter.
  Vad är Bronetts svar? Blockering på twitter
  Vad är Sakine Madons svar? Blockering på twitter och stöld av 1000 kommentarer på Newsmill.
  Vad är det för frihet man försvarar utom rätten till enfalden?

  Plötsligt dyker det upp frågan; När ska en muslim bli chefredaktör på DN?

  *Till Pressombudsmannen den den 9 januari 2012. Obesvarat.

  ”Angående omvänt missbruk av yttrandefriheten.

  Newsmill ägs av Bonnier. Bonnier äger även Expressen och Dagens nyheter.

  1. Newsmills redaktion har utan kommentar avslutat mitt konto.
  Däremot behåller man mina inlägg.
  I debatterna hänvisar ofta andra kommentarer till mina kommentarer,
  som oftast är bortplockade, t ex diskussionen om Lundsbergs:
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/05/drivkrafterna-bakom-drevet-mot-lundsberg,
  eller så har man satt u_17443.

  2. Medarbetarna på Newsmill återfinns också i Bonniers övriga närverk
  och efter uteslutningen från Newsmill är mina inlägg också stoppade på
  på Dagens nyheter och Expressen. Helt uppenbart är detta ett centralt
  beslut och ett direkt angrepp mot yttrandefriheten.

  Bakgrunden till uteslutningen ligger i den sionistiska lobbyns fria
  spelrum på Newsmill, som tog sig så groteska former, att ett
  sionistiskt skämt vid namn Roar Sørensen ville leda rubriken;
  ”Palestinierna är ett påhittat folk” i bevis med två ”masters” från
  Hebrew University i ryggen.
  Bosättarna ockuperar palestinsk mark, Politiker och militär begår
  ständiga brott mot FNs konventioner etc. och nu kommer något så
  fantasifullt som en akademisk avrättning av 4 miljoner människors
  identitet. http://newsmill.se/artikel/2011/12/16/palestinierna-r-ett-p-hittat-folk

  Sionismen har fri lejd in på Newsmill oavsett och bristen på nyanser
  tvingar fram de mest drastiska paralleller för att överhuvudtaget
  tvinga fram en reaktion. Jag skriver då. som en kommentar till
  artikeln något i stil med: ”Det var en himla tur att sionisterna fick
  sitt auschwitz, så att man kunde bedriva 60 år av terror mot det
  palestinska folket”. Kommentaren har inget med min inställning till
  förintelsen att göra, utan ska bara belysa den sjuka akademiska
  infallsvinkeln om att palestinier ”egentligen inte finns”, med
  metabudskapet, därför är dessa 4 miljoner människor inget som Israel
  har med att göra.

  Den Bonnierägda klanens representanter svarar inte ens på tilltal,
  däremot låter man andras kommentarer kommentera mina som till stor del
  är borttagna, d v s man får en mycket märklig bild av mig, genom
  manipulation av materialet.

  Det är enormt kränkande, dels att Newsmills redaktion saknar förmåga
  att förstå sammanhang, inte svarar på tilltal, samt låter sin
  inkompetens spilla över till andra delar av Bonnierkoncernen, vilket
  visar att man för register.
  Detta är inte min uppfattning om den grundläggande yttrandefriheten,
  tvärtom ser jag inte längre skillnaden mellan en Stalinregisserad
  censur och Bonniers maktfullkomlighet.

  Jag vill se de kommentarer som motiverar att Dagens nyheter blockerar
  mina inlägg. Jag vill att DN redovisar det jag skrivit på just DN,
  vilket jag också krävt direkt från DN och som motiverar att jag inte
  får skriva där. Man svarar dock inte.

  Jag vill vidare att Newsmill helt och hållet tar bort andras
  kommentarer till mina bortplockade kommentarer. Jag accepterar inte
  att andras kommentarer hänger i luften samtidigt som min egen
  kommentar, som man hänvisar till, är borttagen. Det ger en mycket
  märklig bild av mig. Likadant ska mina osignerade kommentarer plockas
  bort, där andra sedan hänvisar till mitt namn.

  Hälsningar
  Alf Carlsson”

  …så långt upp i skiten är den sionistiska lobbyn, att man inte ser hur illa man gör alla födda judar som bara vill vara i fred och leva sina liv som vem som helst.

  Sionisternas arrogans och halva sanningar är ständigt pågående, därför är också denna artikel ständigt pågående. Det är inte antisemiterna som inkluderar antisionismen i begreppet, det är sionisterna. Utan sionisternas enfald hade antisemitismen, åtminstone i Sverige, skrumpnat som ett sviskon.

  Dramat fördjupas.

  Ytterst få svarar an på Folke Bernadotte. Dock ett undantag som lämnar en ny historieskrivning och hänvisar till Bernadotte – en hjälte vi inte behöver. Oerhört intressant, inte minst den svensk-nazistiska kopplingen som fanns mellan kungahus och nazisterna. Bernadotte utnyttjade sina kontakter, och räddade företrädesvis skandinaver. Men icke desto mindre : Har dessa drygt 25 000 människor rätten att se honom som sin hjälte?
  Bernadotte påstods rädda i huvudsak skandinaver – det är möjligt, själv känner jag en polska kvinna som kom med bussarna.
  Men hur var det med Raouls uppdrag? Fick någon annan än judar skyddspass?
  Båda gjorde stora humanitära insatser utifrån sina förutsättningar, kontakter och diplomatiska immunitet, den ene hyllas som hjälte och man förbannar Sovjet för mordet. Den andre glöms bort, mördarna som finns i Israel går fria och 1980 uppkallas en hedersutmärkelse efter hans mördare – Stern. Han var inte bara Sveriges, utan FN:s sändebud – och ingen är dömd för mordet.
  VAD är det som gör att Folke Bernadotte inte har rätt att hyllas som hjälte,  med världens mest prestigefyllda uppdrag – FN:s sändebud. Hur hade konflikten i Mellanöstern sett ut om han fått igenom sina planer? Idag är det världens enskilt farligaste konflikt, där alltfler skaffar sig kärnvapen. Mängden religiösa fanatiker i området är inte heller något som borgar för en lugn upplösning.

  Martin Aagard skriver vidare:
  ”Om Israel ska straffas diplomatiskt, så är det för att de bedriver apartheidpolitik mot sin egen befolkning. För att de mördar och svälter barn i Gaza. Inte för ett dåd som för 50 år sen utfördes av extremister som ansåg sig föra ett fortsättningskrig på andra världskrigets massmord på judar.”
  Slutsatsen är att det som urskuldar straffbefrielse är förintelsen. Jag förstår tanken, men krediten från andra världskriget och det eviga monopolet i lidande och utanförskap som sionisterna kämpar för, räcker inte till Israels apartheidpolitik och mord och svält i Gaza. Det räcker inte heller till olagliga nybyggare.

  Någon förminskar Folke Bernadottes insats och någon förstorar Raoul Wallenbergs. Jag tror skillnaden handlar om makt, resurser och politiskt intresse av att marknadsföra den ene eller den andre, Jag ser också bilden, där Raoul Wallenberg står på hedersplats i Israel tillsammans med Yigal Amir och hyllas som hjätar tillsammans med Sternligan.
  Men oavsett om någon förminskar eller förstorar, så kvarstår fakta. Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte gjorde betydande insatser för att människor skulle räddas undan förintelsen.

  Fundamentalismens retorik.

  I den sionistiska enfalden saknas förmågan att lämna tunnelseendet. Uppenbara argument växlas snabbt in och lägger sig på den nivå som var själva förutsättningen för nazismens framgångsperiod. Den som på något sätt hävdade att juden var en människa möttes av samma retorik som sionisterna erbjuder idag.

  Jag har erbjudit ett antal obestridliga historiska sanningar i texten ovan och fått ett antal svar, som nu refereras:

  Svaren på Folke Bernadotte som hjälte, som mördad av Israel, Sternpriset uppkallad efter Bernadottes mördare, hur Israel bokstavligen avlar på terrorister och varför Bonnier inte redovisar Israeliska soldaters övergrepp. Den sakliga bevisningen på dessa punkter finns en knapptryckning bort och är lika tillgängliga för alla.

  Frågorna ställs till Henry Bronett:
  Och varför frågar du mig alla dessa frågor som du själv redan tycks besvarat?

  Jag ber Bronett om hjälp med att nyansera debatten i massmedia.
  Har du som ”arbetare” inte tillgång till det offentliga ljuset? Tänd lampan då! Din polemik får du fixa själv. Tack f erbjudandet

  Jag anklagar DN för att bedriva ett helt osakligt drev mot Ilmar Reepalu.
  Simon wiesenthalcentret varnar för att besöka stan, Obama skickar sändebud för att undersöka antisemitismen,o du oroas ö Reepalu?

  (Det faktum ATT det kommer någon från Simon Wiesenthalcentret och Obama, skulle vara någon slags sanning som ger fritt fram att förvamdla Ilmar Reepalu till antisemit!?)

  Nej. Inte enligt mig.

  ( Sternpris, mord etc.”Inte enligt mig”)

  Svaren ersätts med ett påstående.
  Att vänstern aldrig gjort något för att dölja sin antisemitiska sida var ingen nyhet, men din länkning tar priset…

  tackar för intressant läsning båda 2 men ser alltid en fara i läsning där författaren tydligt ”valt sida”

  (Det är alltså jag som ”valt sida” och inte Peter Wolodarski och Bonnier.)

  tveksamt om sättet att sätta sig in i hur det ”verkligen förhåller sig” är att läsa dina anteckningar om RW som spion. Men tack.

  (Ingenstans beskriver jag RW som en spion.)

  Om varför Bonnier inte publicerar övergrepp från Israelisk soldat.
  Med tanke på att Bonnierpressen inte heller rapporterar alla de raketattacker som Israel utsätts för dagligen så…

  Är jag antisemit?
  Givet det mönster och språkbruk som dina inlägg följer, så ja: Antisemitisk ståndpunkt.

  För att vara ett ”bloggproffs” insinuerar du väldigt mycket. Du vet vad jag menar. Du tror på Ilmar. Jag gör det definitivt inte.

  Svaret på frågorna är en åsiktsfråga.
  Du har din uppfattning. Jag delar Wolodarskis syn på ”din” Ilmar. Vi har nog olika pussel helt enkelt. O drar olika slutsatser.

  Illmar Reepalu? Ett av de sämre valda exemplen för att friskriva sig från antisemitism; i nivå med Mel Gibson…

  Försök att starta drev
  Gör jag det? Det var nyheter för mig. Men jag är åtminstone inte #Nationalsocialdemokrat som du…

  En fråga om hyfs
  Och du har inte lärt dig vanligt hyfs…

  Reepalu har lyckats utmärkt med att försätta sig i den situation som han befinner sig på egen hand…

  Om Sternpriset
  Mig veterligen har jag inte döpt något hederspris efter en mördare, men du kanske vet något jag inte vet?

  Sorry, men mördarhyllningar är inte min grej. Fortsätt du tvätta din ”Che” t-tröja; blodet försvinner inte ändå…

  Drevambitionen fortsätter
  Det var du som drog in det i diskussionen, inte jag, varför du får svara på det själv… #senil #svpol #antisemit

  Stora ord för en mental dvärg…

  Nej, bokbål kan Jag tänka mig att du och dina gelikar är familjära med… Doften av bränd trycksvärta torde få dig nostalgisk…

  hur roande det än varit att ta del av dina antisemitiskt anstrukna demensfantasier är det dags att avsluta; du får sista ordet…

  lägervakten har talat. Du kommer från ett fånglägerhyllande parti. Du har knappast förmåga att uttrycka dig i skrift och har fel.

  du är fel. Folke Bernadotte lät andra lägerfångar dö för att ta hem nordiska fångar. Du är lika fördomsfull som
  (Första försöket att närma sig en sakdiskussion.)

  De människor som Bernadotte lät köra till lägren för att rädda nordbor? Läs AB och fundera vidare. http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article14688319.ab

  Jag läser in mig på anmärkningen, vilken visar att Bernadotte prioriterade skandinaver, vilket födde nya frågor:
  Har de 25 000 som räddats av Bernadotte inte rätt att se honom som hjälte?
  Fick någon annan än judar skyddspass av Raoul Wallenberg?
  Räddar USA några andra än sina egna medborgare utomlands?

  Svar:
  hahaha. Du är för rolig. Nej, det är inte bra nu. Judehatet och vänstern är påminnelsen om det onda i din ideologi.

  snälla du. Sluta. Du är besatt av detta. Sök hjälp, men inte från mig.

  lägg ner nu. Du har problem. Sök hjälp.

  du har uppenbarligen grava problem.

  Ja, här står debatten. En monumental ovilja att diskutera sionisternas och Israels bidrag till rådande verklighetsuppfattning.
  Sammanfattning:
  1. Ingen besvarar sakfrågorna.
  2. Man påstår att det är ett vänsterhat mot judar som alltid har funnits.
  3. Man ”tycker” och gör frågorna till åsiktsfrågor. ”Mördades Folke Bernadotte”? -Nej, jag tycker inte det, du får tycka vad du vill.
  4. Man försöker förvandla mig till antisemit.
  5. Man försöker starta drev genom hashtaggarna senil, antisemit, nationalsocialdemokrat.
  6. Jag har grava problem och borde söka hjälp.

  Jag tycker det sionistiska sättet att argumentera ligger väl i linje med argumenten för de utrotningsläger som startades mot judarna i Tyskland. En förutfattad, fördomsfull mobb som har bestämt sig för sin sanning. Okunnighetens och enfaldens yttersta konsekvens och som härförare står Peter Wolodarski. Den hittills i flocken som har störst begåvning och därför också störst ansvar.

  FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948.

  Artikel 1

  Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

  Artikel 19

  Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

  Vad har världen lärt sig?
  Hur långt har länderna, trosuppfattningarna, ideologierna kommit i förverkligandet av artikel nr 1?

  Vad skiljer sionistmobbens ambition från al Qaidamobbens, att styra över sanningen?
  Vad skiljer Bonniers chefredaktörer Wolodarski och Sakine Madon från Joseph Goebbles ambition att styra över sanningen?
  Vad skiljer Bommier från Murdock, Berlosconi etc.?
  Vilket ansvar har massmedias ägare och dess redaktörer för artikel nr 19,  55 år efter dess tillkomst?
  Eller har den historiska cykeln snurrat sitt varv?

  Mänsklighetens förbannelse
  För varje människa som dör, dör en bit av historien.
  Och för varje människa som föds, föds en ny.

 • Det är EFTERFRÅGAN och inte skattesatsen som ger nya jobb. Det behövs ingen utbildning för att begripa det.

  Stjärnduon Reinfeldt/Borg har plötsligt INTE RÅD att införa ett sjätte jobbskatteavdrag. Men herrar Fårskallar, det skulle ju SKAPA FLER JOBB. Det var ju för ända in i helvete ingen kostnad, ingen utgift. Detta genialiska politiska grepp var ju er lönsammaste investering för fler jobb och nu plötsligt HAR NI INTE RÅD MED FLER JOBBSKAPANDE ÅTGÄRDER.

  Det som var investeringen för fler jobb, är alltså nu för dyrt att genomföra. Mina vänner, detta handlar inte längre om politik, utan om logik och mattematik. Dumheten visar sig i hela sitt utfall och Moderaternas stabila politiska försprång bygger på en illusion, ett korthus, som skulle rasa om oppositionen kunde mobilisera åtminstone lite dålig andedräkt. TYSTNADEN kring den svenska konkurs som Moderaterna så noggrant byggt upp för Sverige, är Reinfledts starkaste vapen och i debatterna återstår bara att kalla Jonas Sjöstedt för kommunist och lägga alla massmord i världshistorien på vänsterns axlar, d v s mobilisera all vulgärretorik som är möjlig.

  Jobbskatteavdragen har använts för att köpa medelklassen. Nu faller hus- och lägenhetspriser, arbetslösheten stiger, fler blir arbetslösa etc. och det finns inte mer pengar att handla medelklass för.

  Naturligtvis har inte jobbskatteavdragen skapat ett enda nytt jobb. Tvärtom har de grupper, som verkligen behöver konsumera till normalstandard förslavats i fattigdom och de 65 miljoner som Caremas grundare flyttar från vården över till ett privat boende på Östermalm är knappast något som sätter igång samhällsmaskineriet.

  Ekonomer ska inte tillfrågas överhuvudtaget. Deras förtroendekapital är helt, fullt och totat förbrukat. Ekonomer ska göra som dom blir tillsagda och i övrigt stänga om sig i sina rum och räkna. Nu krävs att ideologerna, de som förstå hela sammanhang, tar ett steg framåt och backar upp de individer i riksdagen som också gör det, d v s i första hand Jonas Sjöstedt.

  Vi tar det en gång till: DET ÄR EFTERFRÅGAN OCH INTE SKATTEN SOM STYR PRODUKTIONEN. Anders Borg finansminister? Han är den som fattar minst.

 • Den väldokumenterade dokusåpan om SAAB är känd. Däremot är det mindre känt att det bör instiftas ett Nobelpris i psykopati som naturligtvis och utan minsta tvivel går till Victor Muller. Under förevändning av att resa omkring som hjälte och ”kämpa” för SAABs över levnad, har han rest omkring och sålt något som inte tillhört honom, utan GM. Under rubriken ”det är så komplicerat att den vanlige människan inte förstår” har han försökt sälja något som inte tillhör honom. I normalfallet betraktas detta som både sinnessjukt och bedrägligt, men i Mullers fall har det hyllats som heroiskt.

  EN enda fråga hade han behövt ställa. Och han skulle ställt den dag 1 till GM. Istället flängde han jorden runt och berikade sig på en försäljning av något han inte ägde. Frågan till GM ställdes sist, i skådespelets sista akt och Muller lämnar scenen som SAABs hjälte. Hur mycket extra resurser det kostat att få svar på den enklaste frågan får väl historien reda ut.

  För inte är det väl så att jag kan åka runt och sälja grannens bil och när försäljningen är klar, så ringer jag på och frågar om det är ok?

  Och det är här IF Metalls ordförande kommer in. Det är han som ska ställa sig i vägen för detta gigantiska taskspeleri. Det är Löfven som är arbetarnas sista utpost och försvarare och något mer grundlurat får man leta efter.

  Nobels psykopatpris till Victor Muller, storleksordningen 19 miljoner (minst), större än något annat nobelpris. Ceremonin över bedrifterna har börjat.
  Nobels Åsnepris går till Stefan Löfvén, som belönas med en nominering till ordförandeposten i det socialdemokratiska partiet.

  Jag är INTE imponerad. T o m charlatanen Bodström hade varit ett bättre val till ordförande och hade sossarna verkligen velat komma på fötter så fanns Wallström eller Jämtin och säkert många andra okända.
  Men det är inte Löfvens fel, det är Wallströms, Jämtins och andra samlande sossars fel.

  Jag väntar på nästa  kulturbidrag från geniet Ola Söderholm, men njuter fortfarande av det förra så länge.

  http://tor.tumblr.com/post/11827570108/ola-soderholm-hakan-juholt-ar-ett-flode

 • Överallt finns dom. Muttrande, förbannade och man pratar. Och pratar och pratar. Uppenbarligen och tydligt förstår jag att dom förstår. Men ändå. Orden lägger sig inte riktigt på plats. Dom har ingen direkt skolning, ingen professorstitel, inget forskningsunderlag. Ändå förstår dom. Dom förstår mycket väl och dom förstår betydligt mycket mer än både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt och mycket mer än bankdirektörer. Men dom säger inte mycket, bara små valda synpunkter berättar att dom har full kontroll på sammanhangen. För det är människor som binder samman och bygger helheter och orsakssammanhang. Det är folk som förstå att Sophia Arkelsten inte både kan tjäna 600 000:- på en lägenhet och samtidigt ifrågasätta välfärdens finansiering, det är folk som förstår att Henrik S Järrel INTE är mannen som kan ställa krav på ”arbetslinjen”.

  I en annan del bedöms Breivik som sjuk. Och frisk. Det enda som är gemensamt för psykologerna är att man tar gruvligt betalt för sitt tyckande.

  Och i bankerna sitter ekonomerna och ger investeringstråd. Ett råd per ekonom eller om man ger rådet att ”fördela riskerna”.  Helt värdelöst naturligtvis och det är rena slumpen vilket råd det är som går in. Man är sämre insatta än vilken travexpert som helst, men man vill ha sin position, sin auktoritet och man vill bli intervjuad och befästa sin position. Och man hittar t o m på ett extra Nobelpris i Ekonomi för att belöna de bästa mytbildarna. Men det betyder ingenting. Man kan ingenting, vet ingenting och borde aldrig tillfrågas.

  Anders Borg hyllas som den bäste finansministern i Europa. Jag säger att han är inte bara helt värdelös, han är ansvarig för den största samhällsdemonteringen i Svensk historia. Han säljer ut korna och tvingar oss köpa tillbaka mjölken, och naturligtvis: Så länge utförsäljningarna voltar i driftsbudgeten, så ser den bra ut, men när det är färdigutsålt, då är det färdigutsålt och då ska räkningarna betalas. Ett företag tar bara och helt uteslutande ansvar för sitt företags vinst. En sista spillra av anständighet från ägraklassen visades SAABs museum, men grundprincipen är: Maximal vinst till företaget/Inget som helst samhällsansvar. Sakta men säkert mullrar resultatet av den politiken nu i hela Europa och Anders Borgs eget korthus i Sverige börjar rasa. Jag har rekommenderat honom att stiga av när siffrorna för hans kompetens stod som högst, men han lyssnade inte. Kejsaren är naken och Europas enda lösning är att fortsätta stimulera en pyramidspelsekonomi. Anders Borg kan ingenting. Han är ett skämt och i backspegeln kommer många att svära över att man gick på bluffen. Men det måste nå botten först. Den bortskämda och matade medelklassen måste plikta innan man lyfter blicken.

  Och folk muttrar. Den verkliga intelligensen finns där. ”Sanningen”. Det var så ändå, att det fanns en sanning. Det var rätt som dom sa på konfirmationen. ”Man ska alltid tala sanning”, sa man. Och folk muttrar sanningen mer eller mindre sammanhängande mellan postkodlotterier och jobbskatteavdrag.

  Den ideologiska sanningen. Den om att människors värde egentligen är lika.

  Sen finns det en annan sanning som odlas av det avintellektualiserade positionssamhället, som odlas på Lundsbergs, som upprätthålls av ett kungahus och som företräds av Moderaterna och deras lydpartier. En sanning som nu är satt under sin allvarligaste prövning, men som formulerades så oerhört väl av professor Marian Radettzki, sannolikt en av dumhetens absolut främste fanbärare och som utan jämförelse bäst beskriver  den politik som verkställs under Fredrik Reinfeldt och Anders Borg och som är den ledande tanken i hela EU-projektet.  

  Det finns en ideologisk intelligens. Människor förstår, men agerar av olika skäl inte.

  Sen har vi den ideologiska dumheten, en slags teknokrati som sätter in människor som enheter i system iklädd akademisk bakgrund, t o m en professur. Professor i dumhet, en riktigt renodlad idiot som aldrig någonsin skulle reflektera över sin egen roll eller nytta och i förhållande till vad.

  Jag ser Janne Josefssons intervju med Radetski om och om igen, för att verkligen förvissa mig om att jag verkligen hör rätt.

  Grundvisionen i Alliansens politik.

  Grunden för Milton Friedmans nobelpris

  Den nazistiska människosynen.

  Ni undrar om det blivit fel? Om det är samma länk? Nej, det har inte blivit fel. Det är samma länk och samma aningslöshet.
  Och jag hör rätt. Jag har aldrig någonsin, varken förr eller senare, kommit i kontakt med en så renodlad och föbannad dumhet.

  Vad hör ni?

  Och den lösning Radetzki presenterar är den lösning som idag diskuteras som lösningen på EUs kris. Vi talar om en PROFESSOR i nationalekonomi. Fatta hur illa det är ställt, redan 1997 (och naturligtvis långt före det).

  Intervjun är gjord 1997. Det är 15 år sen.

  Marian Radetzki, född 8 december 1936 i Polen, är professor i nationalekonomi

  1936 hölls olympiska spelen i Nazityskland, 1939 ockuperas Polen och 50 år senare saluför den polske juden Marian Radetzki samma människosyn som Hitler. Det är nästan komiskt och i Storkyrkan i Stockholm 2012 sitter etablissemanget och ska minnas och vill att vi andra ska lära oss något så det inte händer igen.
  Radetzki är sedan 1998 ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.

  Det är inte illa. Det är mycket värre än så. Terrorismen har flyttat in i parlamenten.

  Och människor förstår, om det är Libyen eller Grekland.  Någonstans formulerar man sitt ursinne och oavsett var, så stämplar makten folket som terrorister. Syrien, USA, Israel, Sverige, Iran…Det är makten som definierar terroristen och det är makten som styr övervakningen och kontrollen.

 • För att överhuvudtaget förstå politik och ekonomiska konsekvenser, så måste man förstå vad INFLATION betyder och det är betydligt enklare än vad både politiker och ekonomer vill göra gällande.

  Inflation är ett tillstånd där individen tar ut ett större konsumtionsvärde ur systemet än vad man tillför i produktion. – SLUT

  Vinsten som uppstår vid t ex försäljning av ett egnahemsboende är alltid inflationsdrivande. På en marknad säljer man inte sin lägenhet, man säljer frånvaron av andra lägenheter, vinsten uppstår p g a ett bristtillstånd. Man tillför alltså inget värde, däremot tar man ut ett värde för privat konsumtion som inte motsvaras av en produktion – INFLATION.

  Arv och gåvor är andra exempel som uteslutande är inflationsdrivande.

  En antiinflationspolitik kräver därför att marknaden regleras och där man i princip överför all ”vinst”, alla arv alla gåvor till staten. Men detta är Utopia och inte ens önskvärt i sin mest renodlade form. Men politikens riktning måste finnas där och insikten hos alla att den ena eller andra extremen försätter ekonomin i stagnation.

  För att förstå skillnaden i politiken så måste man förstå riktningen. Man måste förstå att konfiskation av ett arv är lika illa som att avskaffa skatten på samma arv. Det är och har varit helt nödvändigt, för att upprätthålla samhället att beskatta, d v s hålla nere inflationen, d v s hålla nere det förhållandet att vissa människor lever på andra människors bekostnad.

  Hur resonerade då begåvningsreserven inom Svenskt Näringsliv. http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00020/Fem__r_utan_arvs-_oc_20440a.pdf som ju är dom som representeras av Moderaterna.

  -”behovet av skatteplanering för generationsskifte har försvunnit”, d v s behovet av att lura systemet har försvunnit. Behovet av kriminalitet för att behålla förmögenheterna inom ”familjen” har försvunnit.

  -”Underlättat ägarskifte”, d v s försvårat för samhällets verkliga talanger att få utrymme, vilket i sin tur utvecklat nya kriminella subkulturer, vilket är ett accelererande resultat av idag.

  -”Må dessa skatter vila i frid och inte återuppväckas av populistiska skäl.” skriver Krister Andersson på svenskt näringsliv, utan att ha den minsta aning om konsekvenserna.

  ”Arvtagarna” tillför inte motsvarande värde som man tar ut. ”Någon annan” måste betala deras välfärd. ”Någon annan” som inte finns i Svenskt Näringslivs analys, men som måste finnas i den politiska.

  ”…en av landets tyngsta moderater, finansborgarrådet Sten Nordin.” står det i DN idag, vill plötsligt reglera igen.
  ”– Om man tittar på andra länder med hög skuldsättning och bostadsmarknadsproblem ser man hur snabbt en vändning kan slå ner på konsumtion och den övriga delen av ekonomin, säger han i en intervju med DN.”

  Men käre Sten Nordin, detta borde man förstått INNAN. Detta är så självklart att varje politiker som inte förstår sammanhangen borde gå till arbetsförmedlingen och hämta en kölapp. Det är själva regleringen/regleringsgraden som är det politiska verktyget. Det verktyg som Moderaterna och deras lydpartier så systematiskt har avskaffat. NU kommer Sten Nordin på att bostadsmarknaden behöver regleras, nu när man redan byggt in förhoppningar i befolkningen om det eviga pyramidspelets välsignelse på bostadsmarknaden. Sten Nordin, Anders Borg, Reinfeldt och allt vad dom heter har offensivt drivit in inflationen i systemet och nu när deras eget korthus vacklar, så ropar man på regleringar och samtidigt som den mest överskattade politikern, den högsta ansvarige hyllas som den främste finansministern i Europa. Det var synligt från dag 1. Sverige och Europa styrs av ett B-lag och att komma in med ett Vänsterparti och bringa ordning i denna politiska och intellektuella kollaps får nog anses som ett av de modigaste projekten någonsin.

  Och det är väl inte så i den politiska psykopatins tid, att finansborgarrådet Sten Nordin har synpunkter på att Nordeas Bankdirektör Christian Clausen , tar ut 100 villkorslösa bonusmiljoner vid 60 år och tjänar 50 miljarder kronor på för höga räntegap, förskingrade pensionsfoder, för höga förvaltningskostnader, uppsagd personal och usel ekonomisk rådgivning d v s är offensivt inflationsdrivande genom att dela ut 40%-iga siffror till ägarna. http://www.nordea.com/Investor+Relations/Nordeaaktien/Information+om+utdelning/774902.html

  Att ta ut mer ur systemet än vad man tillför. Att sätta Anders Borg till att lösa de ekonomiska problemen är som att be pyromanen släcka branden och uppvaknandet hos medborgarna kommer att hetsa polariseringen, liksom alternativen till hur lång tid man vill ge parlamentarismen att lösa problemet.

  Den arbetsbörda som ligger på Jonas Sjöstedt är omänsklig, men jobbet måste göras. Kravet på aktivitet bland de vänsterintellektuella som suttit instängda i sin medelklass är betydligt mer akut uppfordrande än valet av socialdemokratisk partiledare. Samhällskroppen förblöder under Moderaternas ledning.

 • Så föll det sig så att jag kritiserade SJAB, internt, enligt regelboken om lojalitet mot arbetsgivaren.

  Men man valde att inte svara. Kritiken var konkret, uppbyggd under 29 års erfarenhet, vilket var längre än hela SJABs lednings samlade tid i företaget. Det var i juni 2009, men för SJABs del egentligen 5 över 12. Men man svarade inte. Man SVARADE helt enkelt inte. Verkligheten på SJAB blev allt groteskare och jag vittnade, beslutsamt om kompromisslöst, MEN MAN SVARADE INTE. Är då min rang för låg, är jag för betydelselös? INGEN i SJABs ledning är ens i närheten av mina erfarenheter och mina kunskaper kring både järnväg, organisation och konsekvensanalyser och dom kurar ihop sig i sin enfald och svarar inte på tilltal. Förmodligen är det yttrandefrihetens yttersta rättighet. Vintern 2009 och vintern 2010 var förutsedd sen Jan Forsberg tillträdde, den var intern förvarnad i en organisation där personalen saknar allt värde, och man svarar inte.

  10 år har Jan Forsberg använt SJAB som politisk plattform för att hylla ”marknad och konkurrens”. I det ena veckobrevet efter det andra, meter upp och meter ner förklarar hur allting löser sig med ekonomiska incitament och konkurrens. Enfaldighetens mästare rabblar sitt mantra och till slut blir dumheten så besvärande att jag tillskriver Maud Olofsson. Men hon svarar att hon inte kan svara. Var det Forsbergs uppdrag att politisera SJAB? Maud svarar inte, INGEN svarar och Mikkelsen i Näringsdepartementet och i SJABs styrelse svarar att man bara kommunicerar genom ordf. Ulf Adelsohn, som inte svarar.

  Vi söker de två fackliga representanterna i SJABs ledning och ber om mailadressen till Ulf Adelsohn, men de fackliga representanterna svarar inte. Lojaliteten mot SJABs styrelse är större än lojliteten mot kollegerna. 3000:- per möte och att man slipper köra tåg, kostar den lojaliteten.  Då frågar vi Näringsdepartementet som svarar att vi får vända oss till SJAB, vår arbetsgivare, som  inte svarar. Då frågar vi Näringsdepartementet som svarar att ”det står inte i bolagslagen att en ordförande måste ha mailadress”.

  Så dyker det upp tidningen Kupé på tågen. I 3 separata nummer visas Reinfedlt, Borg och frun Phillipa.  3 separata nummer. Moderaterna skulle göras folkliga. Men det var ju Lars Ohly som varit tågmästare!? Varför fanns inte han i tidningen Kupé. Jag frågar SJAB, men man svarar inte. Så skriver jag till Vänsterpartiet om man inte ska reagera? Man svarar inte. Jag får helt enkelt inget svar.

  Och om lördagen åker Bo Lundgren från Hässleholm till Stockholm. Dagens Industri fanns. Men bara måndag till fredag. Bo Lundgren anfaller en bistropersonal. Han anfaller med så våldsam kraft att hon faller i gråt. Vad i helvete menar ni med att inte ha Di på tågen på lördagar. ”Jag ska ta upp detta med Stig (vilket menades GD Stig Larsson). Han lämnade den detroniserade bistrotjejen i ursinne och strax fanns Di på tågen även på lördagar. Bosse hade talat med Stig.

  Så läser jag på Newsmill. Skriver 1000 inlägg. Först en artikel, som avvisades som avvikande från ämnet (d v s redaktionen fattade inte vad den handlade om). Så jag övergick till realtidsanalyser i aktuella ämnen, t ex fascistskolan Lundsbergs. Det mesta gick an. Men så stötte jag på sionismens mest rabiata propagandister. Det gick t o m så långt att någon stjärna ville leda i bevis att Palestinier egentligen inte finns!? (underförstått att de är araber, d v s att problemet inte är Israels utan arbaernas). 4 miljoner människor fråntogs sin identitet rakt av på Newsmill. Jag reagerade våldsamt på enfalden. Så blockerades jag. Jag skrev till Sakine Madon, chefredaktör, men hon svarade inte. Jag tänkte 1000 inlägg i detta i och för sig sunda nättidningsformat borde ge rätt till svar på en blockering, men Sakine Madon svarar inte. Någonting ger henne den rätten, fråga mig inte vad. Däremot har hon synpunkter i yttrandefrihetsfrågan (för att så att säga fullända komedin).

  Så kommentarer jag i DN istället. Men där blir jag blockerd direkt. Hur kan DN blockera någon som aldrig tidigare har skrivit? Jag skriver till DN och frågar. Men man svarar inte.

  Då gör jag en anmälan till Pressombudsmannen. Här måste ju föreligga ett registreringsförhållande inom Bonnierkoncernen. Newsmill, DN och Expressen tillhör ju Bonnier. Någon på Bonnier tar med sig min inställning till den sionistiska enfalden och meddelar redaktionen på DN. Vet ni vad Pressombudsmannen svarade? Ingenting.

  Jag är en av landets mest meriterade medborgare. Jag är en av landets högst rankade medborgare. Jag är definitivt en nettoleverantör av samhällsnytta efter 29 års slit som lokförare och har betalat min skatt. Jag har inte ägnat mitt liv åt girighet, snarare solidaritet, generositet intill självuppoffring. Jag har hjälpt mindre skickliga medmänniskor att formulera sig mot makten och ställt upp. Jag har inte ens positionerat mig utifrån min kapacitet, utan ”stått till tjänst”.

  Jag undrar vad Jan Forsberg, Sakine Madon, DN, pressombudsman m fl. inbillar sig när man utnyttjar den omvända yttrandefriheten att inte svara. Förväntar man sig att detta ska passera ostraffat? Jag tänker på riksdagskansliet och indragna fackföreningstidningar. Förväntar man sig att man ska komma undan? Jag tror i så fall att det är ett jättemisstag och att priset för respektlösheten mot samhällets högst rankade medborgare kan bli dyrare än vad man tänkt sig.

  Och på Östermalm promenerar Henrik S Järrel med sin silverkäpp, sitt arv och sin riksdagspension, http://www.expressen.se/nyheter/1.2463330/slutade-i-riksdagen-for-fem-ar-sedan-plockar-fortfarande-ut-ersattning,  och tycker att det var ju en förbannad tur att Moderaterna drev igenom en hårdare arbetslinje och Sophia Arkelsten undrar hur sossarna ska finansiera välfärden, samtidigt som hon planerar vad hon ska göra med de 600 000:- hon tjänade på sin lägenhetsaffär, http://www.expressen.se/nyheter/1.2194121/har-ar-arkelstens-lagenhetsaffarer

  Jag undrar hur man tänker.

 • Förr. Om åren. Tidigare. Då samtal, kompromisser och respekt för människor var något som omgärdade det offentliga samtalet och besluten, så gick man i demonstationståg och samlade människor kring olika krav. Detta är en förlegad form för påverkan.

  Det som gäller nu är kriminalitet. Kriminalitetens ska vara omfattande, systematisk och gynna ägarklassen. Det är utifrån detta som Moderaterna och deras lydpartier fattar sina beslut. Man förbättrar helt enkelt brottsstatistiken genom att avkriminalisera den. Avskaffad gåvoslatt, avskaffad arvsskatt, Rut- och Rotavdrag, sänkt restaurangmoms. Omfattande fusk, svårkontrollerat – avskaffa. Det hade naturligtvis varit mycket bättre att höja lärarlöner, än att stoppa ytterligare 12,5% vinst i krögarnas fickor. Samtidigt köper man medelklassen genom jobbskatteavdrag och svälter ut de arbetslösa och kallar det arbetsmarknadspolitik.

  Alliansens politik bygger helt enkelt på kriminalitet och de rikas rätt att ta för sig. Med det följer att det inte finns samma krav på hederlighet och moral som hos det som betraktas vänster. Därför rinner de kriminella ministrarna som avsattes strax efter tillsättandet igenom det moraliska nålsögat relativt smärtfritt. Det är t o m så att den kriminelle Tobias Billström, som inte betalat TV-licens förrän han själv fick makten, står upp och talar som om han har något förtroende, när han bara är en simpel tjuv. Dock klarade man inte Sven-Otto Littorin som säkert hade hög svansföring i sexköpslagen, samtidigt som han drev planlöst bland horhusen. Men det hindrar naturligtvis inte att hans nätverk tycker att det är nonsens och tar hand om honom.

  Det är helt enkelt skilda moraliska förväntningar på vänster och höger som genomsyrar hela politiken och som har sin spegel i väljarnas moral. Därför slaktas Juholt och därför sitter Tobias Billström kvar.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu