• Domen mot överklassens barn.

  Det värsta brottet, som Hans-Christian måste ta straff för är att ha kört bil drogpåverkad. För detta ska han sitta 2 månader i fängelse.
  För mordet/griftefrids-brottet döms villkorlig dom och behandling under 2 år. Därefter får han också tillbaka körkortet.

  Jmfr.

  AD-dom

  Jag kritiserar en djupt underbegåvad VD 2009 för att köra SJAB i botten, vilket han också avskedades för år 2012. Kritiken är noggrann, saklig, konstruktiv och tydlig. Jag har 29 års erfarenhet från järnväg, vilket är mer än hela ledningens samlade erfarenhet. Kräken i SJs ledning svarar inte an på kritiken, utan ”känner sig hotade”.  AD går på deras linje.
  Mitt straff blev minst 3 miljoner i böter. Jag blev dömd av 6 idioter i arbetsdomstolen som överhuvudtaget aldrig fattade vad frågan handlade om.

  Vem bryr sig,
  Jag själv måste bry mig.

  Samtidigt tar familjen Rausing så mycket betalt att släktens förmögenhet växer till miljarder, ett kapital där avkommorna (bl a Hans-Christian Rausing) förväntas försörjas av mina barn, barnbarn och barnbarns barn.

  2012 är också året då äcklet från den politiska makten tränger ut från bl a tillväxtverket och generaldirektör Chistina Lugnet avgår efter trolöshet mot huvudman. Hon får tre årslöner för det av det politiska underbarnet Lööf, 29 år.

  Rättsstaten är upplöst och det enda vi behöver lyssna efter är stöveltrampen.

 • SJAB 01.06.2012 11 Comments

  …utifrån mål, årsredovisningar, ståndpunkter och värderingar.
  Hämtat ur fackföreningen SLFF:s arkiv.

  2002
  ”en av de absolut viktigaste uppgifterna var att förbättra punktligheten. SJ:s definition av begreppet är att ett tåg är punktligt om det inte kommer in mer än fem minuter för sent till ankomststationen.”

  2004
  ”restid är arbetstid”

  2005
  ”-Under 2006 är ökad punktlighet högsta prioritet, säger Jan Forsberg.”

  2008
  SJ försvarar höga biljettpriser
  Jan Forsberg: ”Uppdraget är att tillgodose ägarens vinstkrav”

  2009
  9% i lönelyft och besparingskrav på 15%
  ”NKI steg till 74 och därför var det överraskande att SKI (Svenskt kvalitetsindex, oberoende undersökning) sjönk till 55,6.”
  (Hur det gick till berättas här.)

  Internkritiken är omfattande, men Jan Forsberg har efter 7 års söndring byggt upp en ren lojalitetsorganisation, som effektivt dödar all internkritik. Utom min, vilket leder till avsked februari 2010.

  2010
  Det enda reseföretag som får en sämre siffra än Ryanair är SJ. Det av förseningar och dåligt underhåll plågade tågbolaget skramlar bara ihop 52,8 poäng.
  (SJABs eget NKI 72%)

  Efter att Jan Forsberg rationaliserat bort alla marginaler, kört materialet i botten, kommer vinterkaoset 2009. Han startar då något som kallas ”återtåget”, där han själv inleder med en häpnadsväckande reflektion. Dumheten är så bortom vad fantasin ens kan drömma om och passiviteten bland resten av SJABs garnityr berättar om att SJAB har buklandat.
  YouTube Preview Image

  Nu tillsätts Christer Fritzon som VD för SJAB.

  Och vad tycker han är viktigast?
  ”Cristers viktigaste uppgift blir att tillsammans med alla duktiga medarbetare på SJ fortsätta utveckla punktlighets- och kvalitetsarbetet, som är SJs viktigaste frågor för att få nöjda resenärer.”

  10 år efter Jan Forsbergs programförklaring 2002:
  ”en av de absolut viktigaste uppgifterna var att förbättra punktligheten. SJ:s definition av begreppet är att ett tåg är punktligt om det inte kommer in mer än fem minuter för sent till ankomststationen.”


  (Internkritiken mot Jan Forsberg startade i tid, har varit omfattande, detaljrik och konstruktiv och
  det är fortfarande så att lösningarna finns inom kollektivets operativa del. Den delen som Jan Forsberg ersatte med ”ett kundmail”.)

  Vad gäller järnvägens debacle, så står Arriva i Malmö på tur.
  De s.k. fackföreningarna SEKO och ST har undertecknat en arbetstidsplan som kommer att leda till stora sjukskrivningar under sommaren och tåg kommer att ställas in i Malmö.

  Epilog


 • SJAB 11.04.2012 22 Comments

  Det trafikpolitiska beslutet har i första hand lett till ett järnvägskrig  som lägger ansenlig kraft på att skjuta ansvar ifrån sig. Allting är alltid alla andras fel.
  När Jan Forsberg tog över SJAB hade han en tydlig ledningsfilosofi. Han rensade ut det historiska kunnandet på mellanchefsnivå och satte en barriär av outbildade arbetsledare mellan sig och verkligheten. Nivån användes för att ”implementera” sina idéer, vilket nu nått vägs ände. SJ är i många avseenden ett förintat företag. Långsiktigheten byttes ut mot daytrading  och SJAB fick hand om den självbärande trafiken, bl a guldkalven Stockholm/Göteborg/Malmö. De enorma vinsterna från denna trafik förskingrades i bl a en satsning på Danmark och drömmen om att kunna köra SJ ner i Europa. Projektet verkade helt sakna investeringstak och de konkreta lösningarna i Danmark var så amatörmässiga, inklusive uppställningar av fordon, inklusive tillsyn och service, inklusive en fullständigt överdimensionerad personalstyrka, inklusive ett svindyrt kontor och en lokal chef, som satt i meningslösa diskussioner med Bane Danmark etc. Allt detta ser personalen, men ”man har ett jobb”.

  Forsberg maximerade fordonsutnyttjandet. vilket i sin tur eftersatte underhållet, vilket i sin tur skapade ständiga haverier och tågförseningar. Milda vintrar gjorde att han reducerade vinterberedskapen intill vinter 2009, då hela projektet definitivt havererade. Samtidigt reducerar han utbildningarna för personalen och startar uttagning på Wallmans av timanställd ombordpersonal, vars utbildning i huvudsak består i att be om ursäkt och bjuda på kaffe. Lokföraren görs till ensam ”ombordansvarig” och det felsökningsarbete som tidigare löstes i samarbete, blir ett ensamarbete för lokföraren. Tågmästaren ställs i bistron och blir servitör, med tillhörande lönestagnation. Allt i syfte att vinstmaximera över dagen.
  Vinsterna var i hög grad ett resultat av de statliga investeringarna som redan gjorts och det överskott som Forsberg levererade och hyllades för, var inget annat än en långsiktig urlakning av företaget.

  Och naturligtvis märkte den äldre personalen hur företaget höll på att sköljas ut med badvattnet, men lojalitetsorganisationen fungerade. Arbetsledarna var den nivå som erbjöds personalen och där stannar sanningarna effektivt. Jag då, med mer tid i företaget än hela SJABs ledning tillsammans och med en lång facklig bakgrund, tröttnar och efter att ha fått reda på att man tillsatt en civilingenjör som högste chef för driften, så börjar jag ta upp problemen direkt med honom. Jag lyfter helt enkelt upp soporna rakt på de ansvarigas bord och möts av TYSTNAD. En och annan i ledningsgarnityret råkar svara, men strax märker jag hur ledningen fattar ett generellt beslut om att inte svara an överhuvudtaget. Jag blir t o m tagen ur säkerhetstjänst, enligt Sovjetisk modell och blir kallad till Aktiv arbetsmedicin för liten sinnesundersökning. Psykiatern är inget annat än en politruk, som på uppdrag av SJ tydliggör lämpligheten av att inte skriva mer till SJABs ledning, att hålla truten och helt enkelt bara göra det jag har betalt för: Att köra tåg.
  Själv ser jag SJABs ledning som de två B52:orna över Hiroshima och Nagasaki och har inga som helst planer på att inte berätta för piloterna om konsekvenserna av deras bombningar. Soporna ska inte stanna i någon lokal skrubb, utan Jan Forsbergs skrivbord ska helt enkelt få sin del av den kontaminering han spred i företaget. Att han skulle få sitta i sin skyddade värld var naturligtvis helt uteslutet. Men SJAB fortsätter att inte svara. Kollegerna positionerar sig och skiter mer och mer i allt annat än att bara köra tåget. Hela företaget drabbas av tunnelseende och anpassningen till ledaren skapar slutligen den stagnation, som nu lett fram till Forsbergs förnedrande avsked. Vi har fått vårt eget Nord-Korea i miniatyr. Precis samma idéer om den ofelbare ledaren och precis samma ambition att skapa tystnad och hyllning.

  Sommaren 2009 förtydligar jag kritiken mot Jan Forsberg internt under en månad. Jag generar ingen, utan vill ha en saklig dialog. En månad senare tas jag ur säkerhetstjänst. Den 22 december lämnas besked om att SJ har för avsikt att avskeda mig. Forsberg fattar beslutet och skickar ner en spoling som varit i företaget i drygt ett år verkställer beslutet tillsammans med personalchefen vars enda talang är att anpassa sig till den som för tillfälligt sitter som SJs VD. (Den absolut värsta sorten och samma personaldirektör som vägrar ta tillbaka tidigare SJ-anställda städare, som man slängt ut till entreprenadföretag, som nu gått i konkurs.)

  ”Fackföreningen” i meningen SEKO/ST sitter i SJABs styrelse tar Forsbergs parti. Medlemmar generellt ”gör sitt” och överlever (jmfr. vilken diktatur som helst, folk vill vara ifred och överleva). Normalt kan man inte formulera sig och i synnerhet inte i skrift. Jag kan det. Jag var dessutom den högst utbildade i Malmö inklusive alla, med en socionomutbildning i botten (vilket är en annan historia.)

  Jag var det ultimata hotet mot Jan Forsbergs fullständigt förvirrade ledarskap. Egentligen skulle man statuerat ett exempel med en annan lokförare i Stockholm, som utsattes för samma prövning, man ansåg uppenbarligen att jag var ett större hot mot Jan Forsbergs förvirrade världsbild.

  Min fackförening, som självklart lämnat både LO-kollektivet och TCO efter pensionsförräderiet, saknar huvudavtal och är inte heller representerade i AD. Utöver domstolens anpassning till företagens vilja, så hade man ett dubbelt motiv att ta ställning, eftersom vår fackförening SLFF var ett hot mot kontrollen av det samlade kollektivet. Jag insåg redan när jag steg in i domstolen att förhandlingen var förlorad. Det fanns inget som helst intresse av att sätta sig in i frågan och man var helt upptagna av den hånfulla och irriterade formen för kritiken, som var ett självklart resultat av att man inte svarade an på kritiken. Det rimliga hade varit en fysisk palatsrevolution a la Libyen, men en mätt och passiviserad lokförarklass riskerar ingenting bara för att en järnvägstrafik ska fungera. Man sitter gladeligen och kör 10 resande mellan Odense-Köpenhamn, fullt medvetna om att det går 50 000:- back om dagen utan att reagera. Man är glad att man har ett jobb och man tycker inte att det är deras sak att det sitter en samling kraftidioter i ledningen som vill slänga ut pengar på det.

  Jag var och är av ett helt annat skrot och korn. Jag vill ha meningsfullhet på alla nivåer från den personliga tillfredsställelsen av att faktiskt göra nytta, till företagets utveckling och framtidstro till en god samhällsutveckling och inte minst ett bra miljöarbete. (Bara tanken på att ett företag som kör 10 resande i X2000 sätt med 4 personal kan få kalla sig miljöcertifierat kan göra en rasande.)

  Jag avskedades den 19 februiari 2010. Första vinterdebaclet var 6 månader efter det jag kritiserade företaget första gången. Chefen som skrev under mitt avsked slutade månaden efter och hade då kostat företaget minst 25 miljoner. I september 2010 startar Jan Forsberg något som han kallar ”Återtåget”. SJAB är då så skadat att det krävs full back på det sjunkande skeppet. Man håller ett frälsningsmöte, som är bland det mest groteska och mest historielösa jag sett. Man lägger t o m ut en filmad version på nätet på sin hemsida som jag naturligtvis laddar ner. Helt aningslöst, lägger man sin okunnighet rakt ut som ett öppet sår. Det var i nivå med Annie Lööfs utspel om sänkta ungdomslöner, man försöker inte ens dölja sin oduglighet, för man förstår den inte.

  14 månader tog AD på sig för att spela upp sitt politiska skådespel. Min egen advokat träffade jag i 4 timmar och debiterade 200 000:- i ett försvar, där han försvarade allt annat än min rätt att kritisera företaget. Han lämnade t o m ut mitt eget sammanfattade arbetsmaterial till AD, som sen användes av Almegas advokat, som läste innantill. Mina egna kommentarer togs inte upp överhuvudtaget. SJABs systematiska tystnad passerades utan ett ord.
  När jag förstod hur politiserad AD var och att förlusten redan uppstod när jag valde AD istället för Tingsrätten, tog jag kontakt med A-kassan, som meddelade att man måste ha jobbat 6 månader de senaste 12, vilket effektivt undanröjts av AD. Jag hade ingen aning om detta efter 29 år som verksam lokförare, överklagade med hänvisning till att ingen kan vara avskedad förrän dom fallit i AD, men fick nej igen. Detta borde vara unikt i en rättsstat att något vinner laga kraft innan saken är avgjord i domstol. Jag drog t o m parallellen med dagisföretag som missköter sig, som förlorar verksamheten, men där kommunen måste fortsätta betala fram tills dom fallit om att kommunens beslut om indragning var korrekt.
  Jag hade t o m fått behålla min A-kassa om jag begått ett brott och suttit av ett fängelsestraff. Jag hade helt enkelt tjänat mer på att slå ihjäl Jan Forsberg och suttit av ett fängelsestraff, än att välja AD, så sjukt är samhället.

  Om man nu betänker att jag lagt ner 29 år av mitt liv som lokförare, utan anmärkning (tvärtom har jag ett antal goda omdömen), engagerar mig i verksamheten för att få den att fungera, så är betalningen:

  1. Förlorat jobb och lön, deklarerad inkomst för 2011: 750:-
  2. Förlorad tjänstepension 5 år och 1,5 miljon
  3. Förlorad A-kassa
  4. Förlorar pensionsrätter i ålderspensionen
  5. Tappar ett helt livs besparingar och måste eventuellt sälja allt
  6. Slutar sannolikt som fattigpensionär
  Hittills har staten/SJAB/ eller vem som nu ska belastas, en skuld till mig på ca 4 miljoner kronor, inklusive den förlorade avtalspensionen.

  Betalningen för att jag engagerade mig i de frågor, som egentligen är hela grunden till att Jan Forsberg kastas ut med huvudet före, är en förnedring som gjort att jag helt tappat både tro och intresse för rättsstaten. Jag ska sitta och behöva läsa om politiska fångar i Etiopien, jag ska behöva lyssna på ojämlika löner, jag ska lida med ungdomsarbetslösheten eller att riskkapitalbolagens dränering av välfärden besvaras med jantelagen.

  Jag funderar på extremismens uppkomst och den är ganska tydlig i segregationens Sverige och i det sociala och ekonomiska arvet. Det är inte speciellt svårt att se hur begåvningar och talanger ur underklass och i synnerhet bland invandrare, tar sig andra vägar än det svenska etablissemanget.
  Själv har jag nått en punkt då jag ser utvecklingen som ett rullande ostoppbart eldklot. Där ser jag också hur du och Gudrun sitter i salongen i akademisk bekvämlighet och ekonomiskt oberoende och diskuterar frågor som alla i lokalen är överens om. För mig tenderar allt till ett groteskt skådespel, där den som tidigt förstod SJABs utveckling deklarerar 750:-, medan idioten som körde företaget i botten kvitterar ut 15 miljoner i avgångsvederlag och flocken runt honom tillfälligt tittar ner, för att känna in hur man ska anpassa sig och sin verklighetsuppfattning till nästa VD.

  Alltfler av de som trodde att arbetslösheten berodde på att folk var lata, står nu i soppkökets kö. Alliansen förstår inte att det är efterfrågan och inte skatteavdragen som skapar jobben. Situationen med extrem rikedom och extrem arbetslöshet och fattigdom liknar alltmer 20-talets Tyskland. Jag varnar inte för förintelsen, utan det som ledde fram till förintelsen, på samma sätt som jag varnade SJAB för vart Jan Forsbergs vanstyre var på väg.

  Ingen lyssnar i tid. Utvecklingen drivs inte av rationella argument. Vi måste ha en härdsmälta för att förstå att vi inte kan använda kärnkraft, vi exporterar vårt slitage till kommande generationer. Själv är jag 58 år och vet inte hur mycket jag vill ta i längre. Det är väl mest för de närmaste som jag asar vidare, samtidigt som jag skulle vilja lämna över något bra till kommande generationer. Men jag ser bara hur medborgarnas medvetenhet hela tiden drivs mot egen kortsiktig utdelning, utan hänsyn.

  Om det är ”synd om mig”. Nej.
  Det är synd om människorna och för mig är frågan just nu om hur lång tid det tar innan de utomparlamentariska problemlösarna har tagit över och om det blir höger- eller vänsterextremismen som tar ledningen. Just nu leder fascisterna överlägset, där Alliansen är det inomparlamentariska alternativet och där de politiska besluten värnar individens rätt att bli rik på andras bekostnad.

  Miljöpartiet har fokuserat ödesfrågan och ska ha kredit för det, men det är Jonas Sjöstedt som är det sista inomparlamentariska hoppet. Löfven tillhör dem som är för kärnkraft när allt fungerar, men som är mot vid härdsmälta (om den uppstår i Sverige). Gudruns Fi har på något sätt vuxit ur sig själv och är mer en föreläsningsinstitution för patriarkala maktstrukturer och kvinnors svårigheter i karriären (grov sammanfattning). Både miljö och feminism har sin plats, men det krävs en grundläggande inkludering som kräver en ideologisk grundhållning om människovärdet och synen på allas lika värde (t ex mitt värde, där jag utifrån en lägre position i systemet besitter ett kunnande som helt saknas i det övre). Snuttifiering som ”barnfattigdom”, ”ungdomsarbetslöshet”, ”kvinnoförtryck” etc. tappar bort systemets betydelse för strukturerna. Vad ska t ex jag tycka om ”ungdomsarbetslöshet”? Jag sitter här med en bortkastad kompetens och skulle utan vidare kunna ta ett uppdrag kring Greklands statsskuld och den ekonomiska krisen. Men jag mockar till mina hästar, går skogspromenader och har slutat med socker i kaffet.

  Jag måste t o m betala full A-kassa, eftersom jag inte ar arbetslös i meningen ”stå till arbetsförmedlingens förfogande”. Jag är inte ens arbetslös, men betalar ändå full avgift om det någon gång skulle lösa sig med samhällets övergrepp.
  Komedin är därmed fullbordad och jag tar min kölapp till soppköket, eller gör något annat efter 29 år som en idiot i en lokförarhytt.

  Så är det Maria, oavsett vad andra säger.

  Om jag är bitter?.
  Jag är ursinnig.

  Om jag har täckning för det jag skriver?
  Ja, 100-tals sidor med konkreta exempel, som är så groteska att ingen tror det är sant.

  Om jag ska skriva en bok?
  Nej, det finns inget intresse av att fördjupa sig och skulle man fördjupa sig, finns det inget intresse av att engagera sig. Enda boken att skriva skulle i så fall vara i deckarformatet där den Forsbergska miljön av makt och intriger är en outsinlig källa till dramatik och vämjelse.

  Däremot kommer jag att framkalla bilderna i bloggformat efterhand som jag känner mig motiverad och speciellt inspirerande är det nu när den nye ordföranden Jan Sundling så tydligt har kommit till insikt om den felande länken. Jag hoppas han får bättre betalt än vad jag fick. Att gå ut öppet med avskedet, istället för skitsnacket om ”ett gott arbete”, där Forsberg går efter ”en spännande tid där han flyttat fram företagets positioner”, så talas det klartext. Det i sig är hoppingivande. Det är inte snack om någonting annat än att Jan Forsberg ska ihågkommas som den som körde SJAB i botten. Och renoveringsarbetet kommer att bli omfattande, om det överhuvudtaget går. Frågan är om inte DB ska ta över, så att trafiken får ett europeiskt perspektiv, med europeiska standardiseringar, istället för SJABs lokaltågssatsningar i miljardklassen. Eller som DBs chef uttryckte det i samband med diskussioner om att samarbeta med SJAB. ” Företag ska göra det man är bra på, vi kör tågen så kan SJ sköta biljettförsäljningen.”

  Nu är Jan Forsberg avskedad men till skillnad från normala chefsavrättningar, så brukar det lindas in i skonsamma kommentarer som ”det har varit en intressant tid”, ”vi tackar Jan…”. Men det är det inte och mig veterligen har ingen tidigare avskedats med den öppna och tveklösa inkompetensförklaringen som Forsberg fick i avskedsgåva. Och han är avskedad på exakt samma kritik som jag framfört sen han började montera ner SJAB. Min ersättning för att ligga före i kritiken, för att förstå det ingen annan förstod eller åtminstone inte vågade framföra är 0:- i inkomst. Efter 29 år med ett statligt pensionsavtal förlorar jag minst 3 miljoner och sannolikt allt jag har byggt upp under en livstid. Jag får inte ens den A-kassa jag betalt in till i 29 år.

  Vad har du Maria Wetterstrand? Vad har du i pension från riksdagen? Och vad gjorde du Maria Wetterstrand för att förhindra ett helt järnvägsbolags ödeläggelse, det bolag som skulle utgöra en ryggrad i den ”klimatsmarta” omställningen?

 • SJAB 10.04.2012 19 Comments

  Jan Forsberg har från dag ett satt hela agendan själv på SJAB. Hans obotliga hybris har kostat samhället 100-tals miljoner och kommer att kosta åtskilliga miljoner till, om det överhuvudtaget går att reparera allt som brutits ner av just Jan Forsberg. Frågan är vad styrelsen sysslat med och revisorerna. Även synen på Forsberg från avgående chefer, som lämnat företaget med en ”håll truten”-summa eller alla anställda som är tiger för att man inte vill förlora jobbet. Varför står man inte upp som en man och försvarar sin ledare? Varför tittar man ner som fähundar? (Själva den egenskapen som lät Forsberg hålla på!)
  Men verkligheten själv har kommit ikapp Jan Forsberg och frågan om SJAB har börjat förorena det politiska rummet. Detta, ett av de mest sinnessjuka privatiseringsprojekten, står plötsligt i hela sin misär och skriker om att samhällsvettet måste återupprättas. Jan Forsberg måste  flyttas på, pyromanen fick helt enkelt inte fortsätta som brandchef.

  I texterna om SJAB nedan berättas brottsstycken om hur SJs verklighet ser ut. Säkert säger många, ”så fungerar det överallt”.
  Det gör tyvärr inte saken bättre.

  Jan Forsberg lämnar SJAB med miljoner i avgångsvederlag och ett brev till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd, stilenligt felstavat i den familjära öppningen: ”Bästa Katarina”. Och trots två försök lyckas han inte ens stava rätt i den officiella adressen, där det blir Chatarina. Det är så symtomatiskt för hur hela SJAB skötts. Inte ens i ett officiellt avgångspapper till infrastrukturministern, lyckas han stava rätt eller  mobilisera en korrekturläsare. Och om han lyckades med korrekturläsaren, skulle dom förmodligen inte våga korrigera felstavningen, i linje med den företagskultur som Forsberg själv byggt upp.

  Brevet avslutas:
  ”Innan jag lämnar SJ vill jag passa på att tacka Dig för ett gott samarbete. Skulle det vara så att Du önskar ha min assistans framöver i exempelvis järnvägsutredningar eller liknande inom den statliga sfären så är jag öppen för sådana diskussioner, då jag fortsättningsvis tänker bedriva konsultverksamhet i egen regi.” -Slut citat

  En man som kört ett helt företag i botten erbjuder sin tjänster. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. En man som efterlämnade en tummetott bestående i att köpa in ett 15 år gammalt X2000 från Kina och säga upp personal för 300 miljoner.

  Av alla 1000-tals anställda, av styrelser och revisorer, av ansvariga politiker. INTE EN som kunde förutse katastrofen förrän nu?

  Jo en, som istället för ett avgångsvederlag på 15 miljoner, deklarerade för en årsinkomst på 750:- (Sju hundra femtio kronor) 2011.

  Sverige/massmedia förfasas över Etiopiensvenskar, Eritreajournalist, politiska domstolar och maktens självpåtagna rätt att diktera juridiken och sätta agenda. Man behöver inte alls gå över ån efter vatten. Sverige, med en fullständigt inkompetent samling etablissemang i Arbetsdomstolen, oförmögna att utöva arbetsrätt, upprätthåller samma uttolkning av maktens rättigheter som vilken annan diktatur som helst. (Pröva ALDRIG något i en arbetsdomstol. Gå alltid till tingsrätten och hoppas på den juridiska kompetens som är helt utraderad i AD.) AD gav SJAB rätt att slutligen täppa till truten på de fackliga representanterna. Domen fick t o m folk att hoppa av sina fackliga uppdrag.

  Överallt talas om civilkurage, modet att ingripa. Själva yttrandefriheten ska stå som en av det demokratiska samhällets garanter.
  Men när det gäller. Var finns man då?

  Vad SJAB hade tjänat på en fungerande internkritik och en ledare som förstod att utnyttja hela företagets kompetens och som kunde balansera långsiktiga och kortsiktiga investeringar? Förmodligen miljardbelopp.

  Enbart min kritik hade sparat minst 50 miljoner svenska kronor åt SJAB. Då talar vi bl a om den huvudlösa, utsiktslösa, talanglösa och fullständigt obegåvade satsningen Odense-Köpenhamn, som genast gick 50 000:- back. OM DAGEN, i direkta kostnader. Överhuvudtaget är Danmarkssatsningen så fåfäng, att en revisor borde se över hela projektet.

  Så bästa Catharina.
  Vill du konsultera någon som begriper något om järnväg, organisation, trafikens inneboende principer, internkritikens nödvändighet för ett företags utveckling och som befinner sig på en nivå där ingen utgör ett hot, så vänd dig istället till mig.

 • SJAB 09.04.2012 31 Comments

  Restidsgarantin som infördes av Jan Forsberg saknar kopplingar till ansvaret för förseningen. Ett havererat godståg kan stanna ett X2000 och en nedriven kontaktledning på X2000 kan stoppa ett lokaltåg etc. Det var naturligtvis inget problem att lägga ansvar på SJ totalt sett, när hela ansvaret vilade på SJ, inklusive godståg och Banverk. Idag kan ansvaret härledas till en verkstad, eller ett eftersatt underhåll från trafikverket. Det kan bero på att SJAB urholkar utbildningar för personalen så att man inte längre klarar ens de enklaste fel, eller den kan bero på att värmeanläggningen för växlar inte fungerar.

  Detta vet alla i den operativa organisationen, ändå sitter den fullständigt inkompetenta och huvudlösa SJAB-ledningen och inför en resegaranti utifrån en tidsfaktor.

  Problemet med den avskedade VD:n Jan Forsberg, var att han aldrig begrep att sköta företaget ens på företagsekonomiska grunder. Det räckte alltså inte med att inleda demonteringen av järnvägen med det trafikpolitiska beslutet om uppdelning och marknad, SJ fick en utomordentligt värdelös person att leda företaget, intill historielöshet, tystnad, lojalitet, timanställningar, förenklingar, eftersatt underhåll, försämrade utbildningar OCH en restidsgaranti som hade gjort SMHI ansvariga för om det regnade. Det är så obeskrivligt obegåvat och talanglöst och vittnar så mycket om en stendöd organisation som inte kunde nå Jan Forsberg med denna den absolut enklaste av sanningar.
  Det BORDE slå tillbaka på både revisorer och SJABs styrelse och i synnerhet de två sovande fackliga representanterna, inklusive naturligtvis Ulf Adelsohn.

 • 1991 skrevs pensionsavtalet för statlig anställda om. Efter en omröstning bland SEKO:s medlemmar (SF) genomförd av nuvarande PRO-ordföranden Curt Persson skrevs pensionsåldern om till 65 mot att man skulle ”få lite guldkant på tillvaron”. Minoriteten med 60 år förlorade, dock skapades det övergångsregler och dessutom en undantagsregel för just lokförare i det statliga avtalet.
  Villkoren för att få pensionen var tre:
  1. Att man fyllt 60 år
  2. Att man var statligt anställd
  3. Sammanhängande statlig tjänst.

  DSB First i Väst vann upphandlingen av Västtrafik på ett underbud, så lågt att SJAB inte ens la sitt bud. Personalen hängde med över enligt LAS 6B, vilket innebär att alla avtal bibehålls, utom pensionsavtalet. I dessa arbetslöshetstider är valet enkelt. Personalen följer med över, man byter uniform och utför samma arbetsuppgifter som man alltid gjort, även om det kostar 1,5 miljon i förlorade pensionspengar och 5 års längre arbetsliv.

  Nu har DSB First i Väst gått i konkurs och SJ ”tar över”.

  Samma folk ska byta tillbaka uniform, för att sen utföra samma arbetsuppgifter som man alltid gjort, dock med skillnaden att man förlorat pensionsavtalet. (Samtidigt läser vi om svineriet i SJABs ledning och hur maktens äckel slänger miljonerna runt sig i det eviga brödraskapet. Jan Forsberg, enligt min mening den sämste chefen för SJ på 30 år, lyfter inte bara ersättningar för att han slaktat företaget, han får dessutom ersättningar som strider mot reglerna.)

  Personal som nu återvänder till sin gamla arbetsgivare gör det alltså med brutet pensionsavtal. Samtidigt kommer nya reduceringar i ”rosa kuvertet”. Guldkanten blir inte sådär jätteguldig och dessutom kommer arbetarledaren Fredrik Reinfeldt och förklarar nödvändigheten av att arbeta till 75. Diskussionerna om guldkanten, som 1989 drevs av PRO:s nuvarande guldkalv Curt Persson, visar sig alltså inte längre stämma (vilket vi visste som tog striden redan då). Efter att ha skapat ett avtal som nu levererar alltfler fattigpensionärer, så har Curt Persson nu den goda smaken att företräda även dessa. Samtidigt gick han själv i pension vid 57 års ålder. Av rättviseskäl. Att bara höra honom uttala sig i pensionsfrågor får huden att lossna. Om någon undrar var den enskilde pensionärens guldkant blev av så finns svaret här.

  Nåväl. Makten tar för sig ohämmat och utan någon som helst koppling till prestation eller att man lämnat något av värde efter sig, samtidigt som de värdeproducerande medarbetarna som transporterar människor i Västtrafiken tvingas skänka bort sitt pensionsavtal.

  Vi kan ju komma ihåg det också att det ju var den f d TCO-ordföranden Björn Rosengren som efter påtryckningar från SEKO bolagiserade SJ och som tillsatte Jan Forsberg. Därefter startade Björn Rosengren Aktiv Arbetsmedicin, där Ulf Adelsohn var styrelsemedlem, samtidigt som han var ordförande för SJAB. Björn Rosengren, som bl a startade destruktionen av järnvägen i Sverige är idag god för över 100 miljoner. (För vad undrar jag??)

  Så makten tar för sig utan någon som helst koppling till prestation, samtidigt som järnvägsarbetarna i Västtrafiken skänker bort 5 år av sitt liv och 1,5 miljoner.

  Nåväl. Omoralen är tydlig, liksom de ekonomiska övergreppen, både från politik, fackförening och företag.

  Efter många år av försök till mobilisering halvslöade jag framför datorn och googlade ”Hitler och fackföreningen”. Och döm om min förvåning:

  Mein Kampf om fackföreningsfrågan.

  En arbetare i ett företag kunde enligt den allmänna åsikten absolut inte existera utan att vara medlem av en fackförening. Det var inte bara det, att hans yrkesförhållanden därigenom reglerades, utan hela hans ställning inom företaget hängde på medlemskap i fackföreningen. Denna hade genomkämpat kampen om avlöningen och slutit de avtal, som säkrade arbetaren en bestämd inkomst. Utan tvivel komma resultaten av dessa strider alla företagets arbetare till godo, och särskilt för en ärlig människa måste det medföra samvetskonflikter att hålla till godo med den avlöning, fackföreningarna kämpat sig till, men själv draga sig undan kampen.

  Det var svårt att komma till tals med vanliga borgerliga företagare om hithörande problem. De hade ingen förståelse för frågans vare sig ekonomiska eller moraliska sida. Dessutom tala ju deras egna förment ekonomiska intressen emot varje organisation av arbetarna, varför de flesta redan av detta skäl ha svårt att bilda sig ett opartiskt omdöme. Det

  241

  blir alltså i detta fall, som så ofta annars, nödvändigt att vända sig till utomstående, som ej falla för frestelsen att inte se skogen för bara träd. Med litet god vilja komma dessa att lättare få förståelse för en angelägenhet, som, hur man vänder sig, hör till de viktigaste för närvarande och i framtiden.

  Redan i första bandet har jag yttrat mig om fackföreningarnas väsen, ändamål och nödvändighet. Jag har där intagit den ståndpunkten, att så länge inte vare sig genom statliga åtgärder (som dock för det mesta äro ofruktbara) eller att en allmän nyorientering inträder i arbetsgivarnas hållning geni emot arbetarna, så återstår för dessa ingenting annat än att, med åberopande av sin rätt som likvärdiga kontrahenter inom näringslivet, själva bevaka sina intressen. Jag betonade vidare, att en sådan intressekamp vore helt i folkgemenskapens anda, om därigenom sociala orättvisor förebyggdes, vilka annars i framtiden måste skada hela folkgemenskapen. Vidare förklarade jag detta var nödvändigt, så länge det bland företagarna finns sådana, som innerst inne sakna känsla för såväl sociala plikter som enklaste, mänskliga rättigheter. Och därav drog jag den slutsatsen, att när ett sådant självförsvar nu en gång tycks vara nödvändigt, så kan det ske blott genom ett samarbete mellan arbetstagarna på fackföreningarnas grund.” -slut citat.

  Hitlers skrivning om den obligatoriska nödvändigheten att vara ansluten till en fackförening, föraktet mot arbetare som undandra sig kampen och att det bland företagarna finns sådana. som innerst inne sakna känsla för såväl sociala plikter som de enklaste mänskliga rättigheter, beskriver förkrigstyskland 1920 och Sverige på 2000-talet. Och medan makten bär bort guldet, ”undandra” sig arbetarna den kamp som är nödvändig för att försvara sina intressen. Deras pensionspengar dyker upp som lyxbåtar någon annanstans på jordklotet.

  Idag funderar jag över om jag inte skulle gjort en ”Björn Rosengrenare” istället, men kommer snabbt på att jag fattas cynismen.

  Att pensionsfrågan var ett huvudnummer kan studeras i denna länk, sid 4.

 • SJAB 30.03.2012 24 Comments

  I SJABs värld kan man starta upp och driva projekt som kostar 50 000:- om dagen under rubriken ”man måste våga satsa”. SJAB ”satsar” i Köpenhamn och man gör det med fordon som har över 20 år i tjänst. Det är t o m så illa att Bane Danmark förbjöd någon fordonsindivid att komma över eftersom den inte var tillförlitlig och parkeringarna av fordonen på natten är så kortsiktig att de kräver personalpassning. En man sitter bokstavligen och glor på två X2000 för att säkra strömförsörjningen om det uppstår fel. Kostnad? Kanske 8 000:- per natt, 240 000:- i månaden, nästan 3 miljoner om året. För att övervaka två X2000. (Och då händer det dessutom att personal somnar på sin post, med två fordon med tomt batteri, vilket i sin tur kostar …o.s.v.).
  ”Man får va glad man har ett jobb”, säger alla och virrar på huvudet.

  Danmarksflödet har varit obegränsat, en öppen börs, där Karl XII Forsberg haft blickarna långt bort i horisonten och sett satsningarna som ekonomiskt ointressanta, men strategiskt nödvändiga. I en för personalen fullständigt grotesk satsning Odense-Köpenhamn, körde man X2000 med 10 resande och 4 personal. Dag ut och dag in belastar Jan Forsberg företaget med sin hybris och tömmer kassan med 50 000:- om dagen.
  Och alla vet vad man tycker, inklusive den passiviserade personalen. ”Detta är fullständig galenskap…, men man får vara glad att man har ett jobb”. Det är alltså så att det räknas som ”jobb” att tillfredsställa en VD på SJAB!?
  ALLA ser att kejsaren är naken. INGEN vågar/vill säga något. Så är organisationen uppbyggd och vid sidan av ”den internationella satsningen”, så är skyddet av VDn en post där ”sky is the limit”.

  Revisionen av SJAB och vilka personliga och politiska kopplingar som finns till Jan Forsberg borde vara föremål för utredning.

 • SJAB 29.03.2012 6 Comments

  I SKI:s mätning av SJAB ligger man på Ryan Airs nivå i svenskt kvalitetsindex. December 2009 kan man läsa om att SJ är sämst på alla punkter, och uppnår värdet 55,5 i kvalitetsindex.

  Samtidigt uppvisar SJABs egen mätning 74 i nöjdkundindex (sid 20), d v s ett mycket bra resultat och ett värde som grundar SJABs strategier.

  Men hur är det då möjligt med ett glapp mellan SKI:s mätning och SJABs egen?
  Jo det förstå man när man ser vad som mäts.
  Man mäter:

  Komfort, Information, Punktlighet och Bemötande. Och trots usel punktlighet, så lyckas även denna siffra ligga över SKIs.

  Hur är detta möjligt?

  SJAB skriver:

  ”Kundnytta som ledstjärna

  SJ har under de senaste åren varit framgångsrikt och haft fler resenärer än någonsin. För att säkra vår framgång på kort och lång sikt måste vi fortsätta att skapa nytta för våra kunder. Det innebär hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

  Nöjd-Kund-Index (NKI)

  Vi på SJ är väldigt måna om att lyssna på våra kunder och vill veta hur de trivs på resan med oss. Det är viktigt för att vi ska kunna prioritera rätt åtgärder för att utveckla verksamheten och erbjudandet till kunden. Därför satsar vi stora resurser på att löpande mäta kunders trivsel i ett NKI, som under 2008 reflekterade 16 000 resenärers synpunkter och kommentarer. Kunderna tillfrågas ombord på tåget. Mätningar av kundernas uppfattning om oss är breda och på så vis kan vi fånga upp alla nyanser i hur de upplever sin tågresa. I genomförda NKI-undersökningar beaktar vi särskilt kundernas totala omdöme, liksom delkomponenterna komfort, bemötande, information och punktlighet.

  Under 2008 var NKI 73 totalt (73), vilket motsvarar betyget ”Bra”.

  Det är den självbild som Jan Forsberg odlar och som han får stöd för i den lojalitetsorganisation,  han odlat fram. Siffrorna ska alltså ”prioritera rätt åtgärder”.

  Hur är det då möjligt med dessa höga siffror?
  Förstår  man hur en resa fungerar, så förstår man också hur siffrorna är möjliga. Från det att tåget lämnar stationen, så blir företagsidentiteten ointressant för personalen. Tåget bildar en helt egen social enhet och personalen gör allt för att tåget ska fram även om det egna företaget skulle utgöra ett hinder.  Ju större hinder, desto mer svetsas personal och resande samman mot ”den yttre fienden”. Den komiska komedin blir då att ju större problem ett tåg har, desto hårdare gaddar man sig samman. Och i det värsta scenariot uppstår ett direkt Stockholmssyndrom, men bildar familj.

  Komfort är i stort sett konstant och den usla punktligheten är svår att värja sig mot. Den åtgärd Jan Forsberg gjort sen han tillträdde är att omdefiniera tågförseningen från 5 minuter till 15 minuter.

  Kvar finns information och bemötande, två självklara punkter, men som exploderar på tågen när det drabbas av förseningar. Aldrig är personalen mer aktiv och offensiv på tågen än just när det går som sämst. Ovägda slås komfort, punktlighet, bemötande och information samman till någon slags genomsnitt och ju sämre det går med rättidigheten desto högre kvalitetsindex i SJABs egna mätningar med hjälp av ”bemötande och information”, som sen serveras i ett elegant fyrfärgstryck i SJABs årsredovisning.

  Den fullständigt inkompetena och groteska världsbilden får också sin slutsats på SJABs chefsmöte september 2010.

  Det är anmärkningsvärt att Jan Forsbergs vanvård av SJAB har tillåtits fortgå. Att den interna organisationen tiger för lojaliteten och att man är rädd om jobbet är en sak, men att de som är satta att sköta övervakningen så grovt missat det mest uppenbara är inte ok. ”Vi har dessvärre ingen möjlighet att i detalj kommentera de frågor och synpunkter som finns i ditt brev.” svarar t ex Maud Olofsson, angående att Jan Forsberg använt SJAB som en politisk cell för Moderaterna. Ett marknadsfundamentalistiskt regalskeppet Wasa, som nu står fast förankrat på botten.
  En ny ledning för SJAB har ett gigantiskt arbete framför sig. Inte minst för att rätta till företagets offensiva lögner och av Forsberg cementerade personaldevis: ”Den som inte gör något, kan inte göra fel.”

  Den ende som gjorde något och tillät sig själv att göra något var Jan Forsberg själv. Å andra sidan gjorde han allting fel och skall ihågkommas som den som körde SJ totalt i botten.

  Eftermäle 1.

  Dårhuset eskalerar.
  SJ får alltså transportmarknadens pris för bästa kommunikation!!

  Enkelt kan man uttrycka det att ju sämre det går för SJ, desto högre kommunikationspoäng från de resande.
  SJAB hyllas, trots att bolaget är kört i botten.

  Grattis!
  …och är det så att SJAB vill fortsätta att vinna kommunikationspriset, så är det bara att fortsätta med Forsbergs centralstyrning, dock inte mer än att det finns resande att undersöka för ”bästa kommunikation”.

  Eftermäle 2.
  Uppsagd.

  Den nye ordföranden för SJAB väljer för ovanlighetens skull klartext (DN):
  ”– Jan är uppsagd. Det pågår väldigt mycket förbättringsarbete i bolaget, både när det gäller punktlighet och lönsamhet, och en organisation som ska förhålla sig till en kille som är uppsagd, det är inte alltid det enklaste.”

  En ”kille som är uppsagd”.

  Då jag personligen utsatts för Jan Forsbergs omnipotenta ledarskap i meningen att det var jag som uppmärksammade förfallet inom SJAB, så förväntar jag mig att SJAB hör av sig till mig för att reglera sin skuld.

 • SJAB 29.03.2012 27 Comments

  Jan Forsberg började ganska snart efter sin tillsättning att rensa ut järnvägskompetensen för att säkra lojaliteten. Det första organisatoriska städuppdraget gick till Mats Wilhelmsson 2002-2004. Wilhelmson centraliserade omedelbart besluten till sig själv och byggde upp en produktionsledargrupp som skulle stå som sköld för Jan Forsbergs centrala beslut. Rekryteringen till denna organisationsnivå var helt intern, utan krav på andra formella meriter och kravet på kompetens byttes ut mot kravet på lojalitet. Organisationens tystnad byggdes medvetet upp och Jan Forsberg fick de svar han ville ha från den lokala organisationen.

  Produktionsledare bytte också namn till arbetsledare, vilket i sig berättar om den monumentala inkompetens som finns i den centrala ledningen. Det finns ingen arbetsledning överhuvudtaget från denna nivå. Järnvägsarbete fungerar inte på det sättet. Om någon överhuvudtaget skulle kallas arbetsledare för lokförare/ombordpersonal, så är det tågklarerarna som tillhör banverket. Arbetsledarnas enda funktion var att serva, men att framförallt leverera den centrala ledningens beslut oavsett.

  Organisationen lever fortfarande och dess lojalitet är en viktig förklaring till att verksamheten vittrar sönder. Kritiken från personalen stannar på denna nivå.

 • SJAB 23.02.2012 17 Comments

  Efter att ha kört SJAB totalt i botten på 11 år får Jan Forsberg 15 miljoner i två årslöner, 70% av lönen fram till 65 och därefter 50% av lönen. Problemet med Jan Forsberg är inte bara det marknadsekonomiska tänkandet och hans fullständigt urlöjliga syn på konkurrensen som motor och befriare, utan framförallt att hans totala brist på omdöme som företagsledare och ambition att döda kompetens och bygga lojaliteter.
  En bråkdel av de kostnader som privatiseringsexperimentet kostat samhället genom att tillåta en totalidiot leda verksamheten.

  Här är en utomordentlig sammanfattning på sönderfallet som Jan Forsberg lämnar efter sig.

  Arvet efter en idiot år 2012: ”

  ”Nu avslöjar Forsberg två andra nyheter – ett sparpaket på 300 miljoner kronor med personalnedskärningar som han inte vill precisera och att SJ köper tillbaka ett 15 år gammalt X2000 från Kina. Tanken är att det ska lappas ihop med två tåg som krockade under förra året.
  - Det kommer att bli som nytt, säger Forsberg till Expressen.”

  Jag däremot, som påtalade Forsbergs härjningar och fullständigt huvudlösa ledarskap avskedades av samma fårskalle, fick min dom fördröjd i 14 månader av AD, får ingen A-kassa och ser hur min pension försvinner.
  Samhället vräker bonusar och pensionsavtal för Jan Forsberg efter destruktionen av SJAB. Det hade varit rimligare med en rättsprocess för förskingring. Och är det någon som ska ha miljonerna och äran, så är det jag som den ende som hade modet att beskriva kejsares nya kläder.
  Jag har fått rätt på varje punkt. Men ingen har lyssnat och Arbetsdomstolen har inte fattat ett djävla dugg av sitt uppdrag, inklusive min egen advokat.

  ‘Bakgrund,
  Jag ser i massmedia om den ena halvsanningen efter den andre, där journalister egentligen inte vet vad man skriver om. Efter 29 år som lokförare kan ni ställa frågor till mig som rör SJAB, så att ska jag hjälpa er att ställa frågor ni kan arbeta med. Det gäller även politiker och beslutsfattare.
  Generellt kan man säga att hela privaiseringsprojektet och bolagiseringen av SJAB inte lett till något annat än att inkompetensen fått ett större utrymme och att oerhörd kraft ägnas åt att skjuta ansvar ifrån sig.  Jag kan hjälpa till med att återställa detta ansvar, där en av huvudrollsinnehavarna, Jan Forsberg, tillåts av systemet att bryta ner ett helt företag, även med hjälp av Arbetsdomstolen.
  Det är helt enkelt dags för klartext.

  Jag anställdes 1980 som lokförare i Malmö och har 29 års erfarenhet av järnväg, järnvägskultur och olika organisationsstrukturer. Jag har erfarenhet från det personalpolitiskt utvecklade affärsverket SJ (-2000), det regionalpolitiska verktyget för hela Sverige, till dagens företagsekonomiska och ansvarslösa kaos, där personalpolitiken ersatts av mysteri shoppers, uttagningar på Wallmans och timanställningar. Jag kommer från en miljö där det fanns något som hette ”järnvägsman”, som innehöll en själ, en stolthet och en ambition att att serva samhället.
  Jag berättade för SJAB 2009 om deras brister, vilket inte överensstämde med Jan Forsbergs världsbild, vilket föranledde uppsägning rakt av. Jag hade mer erfarenhet av järnväg än hela ledningen tillsammans, som utmejslats till en samling ja-sägare han som kört verksamheten i botten. AD anslöt sig till SJABs uppfattning (en lång historia, som väl platsat både i Kina och Libyen.)SJAB är inte ansvariga för alla tågförseningar, men betalar ändå ut ersättningar till sena resenärer.
  -Varför tar man ansvar för andra? Hur kompenserar t ex trafikverk, andra orsakande bolag SJABs kostnad?

  SJAB har omsatt 27 chefspersoner på 8 år.
  -Varför det?
  -Hur många i ledningen hade tidigare erfarenhet av järnväg?
  -Hur mycket kostar ledningen?
  -Hur mycket kostade/kostar de ledningspersoner som inte längre jobbar kvar, inklusive ledningspersoner från SJ-tiden (före år 2000).

  Journalister/Trafikutskott bör vända sig till ledningspersoner som bara suttit kort tid och fråga om synen på SJAB och dess ledning, t ex
  Peter Lundqvist/Cedervall 2008-2009——-2.226.979:-
  Mario Orsucci 2008-2009———————1.909.550:-

  SJABs huvudlösa satsning i Danmark ledde bl a till en relation, Odense-Köpenhamn, som tidtabellsenligt inte uppfyllde tider för pendling till Köpenhamn. 4  personal, 10 resande – en förlust på 50 000:- om dagen.
  -Vad kostade projektet totalt?

  -När ska SJAB ersättta X2000, (SJ2000) – Varför har man bytt namn?

  SJAB hade en lönsam relation Köpenhamn/Malmö/Göteborg via Helsingborg.
  -Varför flyttades den via-förbindelsen till Hässleholm och blev en förlustaffär?

  -Beror kritiken mot SJAB verkligen på att folk ”vill vara kompis med SJ”?
  YouTube Preview Image

  2010 sa Jan Forsberg på ett chefsmöte att folk ville ”komma fram så fort som möjlig” och att detta var en nyhet.

  YouTube Preview Image
  -Vad var det som var nytt i det?

  Tanken är att det ska lappas ihop med två tåg som *krockade under förra året.
  - Det kommer att bli som nytt, säger Forsberg.
  …ekot från en idiot som tilläts begrava svenska folkets järnväg.

  *Det ska sägas att den chef som ansvarade för åtminstone den ena krocken (värderad till 20 miljoner) var samma person som undertecknade mitt avsked.

  Med tanke på Jan Forsbergs extremt låga nivå, så har chefstillsättningar skett av personer som aldrig ifrågasätter. Ska man överhuvudtaget ha en chans att hantera SJABs problem måste det ske en total utrensning ner till arbetsledarnivå. Frågan är om det ens finns något att ta över.
  Förmodligen blir det billigare att låta Deutche bahn sköta trafiken.

  Tags: , ,

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu