• ”Vi håller med Wolodarski”

  Fantastiskt.

  Hur välformulerad text, felfri till sin form, några utvalda referenser får med sig läsare på ett generande sätt. Sionisten Wolodarski tvekar inte en sekund att stigmatisera Ilmar Reepalu i en fullständigt grundlös och kontraproduktiv anklagelse om antisemitism (vilket numera även inkluderar antisionism) och övriga redaktioner är inte sena att ansluta sig till den debila drevmarknaden. Ilmar gör naturligtvis en helpudel för att rädda partiet undan häxjakt i den Bonnierägda pressen. Icke desto mindre är Google-sökningar på Ilmar antisemit Malmö, 300 000 träffar. Ett drev är ett drev är ett drev. Problemet är att om Ilmar Reepalu ska inrymmas under begreppet ”antisemit”, då har vi ett verkligt problem i hela landet.

  20120513 handlar Wolodarskis intellektuella övergrepp om Europas kris:

  ”Demokratin är inget perfekt system och erbjuder inget absolut skydd mot sin egen undergång. En av 1900-talets viktigaste lärdomar är att djupa ekonomiska kriser är den bästa myllan för politisk fanatism, särskilt i länder med svag demokratisk tradition.”

  Och svansen som låter sig som vanligt förföras av vältaligheten, nickar instämmande.

  Sanningen är, att det är just demokratin som är det absoluta skyddet mot undergång.
  Problemet är att den ”demokrati” som Wolodarski skriver om har fått världens börser och finansmarknaden som är betygssättare. Inte svälten, inte miljöförstöringen, inte förtrycket, utan ”hur marknaden reagerar”. ”Ekonomiska klubben”, ”A-ekonomi”, svenskt näringsliv m fl är de institutioner, har påtagit sig rätten att berätta om rätt eller fel och politikens mål är att hjälpa finansmarknaden till så höga vinster, att man tycker det är mödan värt att investera. Ju lättare det är att tjäna pengar, desto bättre är det politiska beslutet. Sjukvården får gärna bryta samman, eller skolan, men inte ”det finansiella systemet”, nyliberalismens enda mål och enda ”frihet”.

  Aftonbladet har en genomgång av en bråkdel av de demokratiska systembärarna, toppen på ett isberg av psykopater som topprider demokratin:

  • Engelsmannen Nick Leeson sköt sin arbetsgivare Barings Bank i sank genom att spekulera bort cirka 10 miljarder kronor. Han dömdes 1995 till 6,5 års fängelse, men släpptes efter 3,5 år.

  • 1996 gjorde japanska Sumitomo en förlust på nästan 17 miljarder kronor genom otillåten kopparhandel. Chefshandlaren Yasuo Hamanaka fick åtta års fängelse.

  • Socété Générales Jérome Kerviel dömdes 2010 till fem års fängelse (varav två villkorligt), återbetalning och förbud att verka i banksektorn. Domen är överklagad. Förlusten uppgick till 50 miljarder kronor.

  • Goldman Sachs tvingades 2010 böta 20 miljoner pund till den brittiska finansinspektionen FSA för att fört investerare bakom ljuset. I USA rapporterades banken, efter att ha blivit stämd av finansinspektionen SEC, ha gått med på att betala motsvarande fyra miljarder kronor för att undgå rättsprocess. Handlaren Fabrice Tourré uppfattades som nyckelperson och har vittnat inför ett senatsutskott.

  • Schweiziska UBS vd tvingades avgå 2011 sedan en 31-åring som jobbat för banken gripits. UBS uppgavs ha förlorat 16 miljarder kronor på otillåtna affärer.

  Men de flesta som leker bort miljarder blir ”avskedade”. Man blir AV MED JOBBET/avgår. Och i Grekland lever människor som ska inte bara betala priset av deras risktagande, man ska fortsätta att betala till dessa demokratifundaments vällevnad och överdåd (eller kostnaden för deras fängelsevistelser).
  I Sverige har vi politiker som hade det yttersta ansvaret för avreglering av elmarknad, järnväg, kommunalisering av skola, avreglering av Televerk, där Telia hjälper diktaturer etc. Hur har dom belönats? Hur lever dom idag? Vilket pris betalar man, vad betyder ”ansvar”? -Inget alls, istället är man, som Björn Rosengren, god för 100 miljoner.
  Vad har t ex hänt med de finansmän som försatte Island i bankrutt och ställde medborgarna med var sin skuld på  140 000:- per person? Vem ställer överhuvudtaget frågan mer än folket själva?

  Detta är Wolodarskis demokrati och Marian Radetskis demokrati. Den demokrati som förväntas stå som ett skydd mot extremismen har i själva verket den mest groteska extremismen inbyggd i sig. Och det Wolodarski kallar extremism hade inte haft en chans att växa utan nyliberalismen, en förtrupp till nazismen.

  Wolodarskis misstag är att han sätter likhetstecken mellan antisionismen och antisemitismen. Varje demokrat avskyr sionismen liksom man avskyr antisemitismen (vilket är Reepalus hållning).

  Wolodarskis misstag är att han förväxlar demokratin med nyliberalismen, när det i själva verket är nyliberalismen som är extremismen.

  Det är imponerande att Wolodarski kan få komma undan och det är skrämmande vilket genomslag det får i de intellektuella ruiner som okritiskt nickar instämmande.

  Och det är just det okritiska instämmandet som sätter den politiska agendan och skapar förutsättningen för nästa politiska period i det politiska ekorrhjulet.
  Ser vi sen lagsporternas fanatiker, som ”dör för sitt lag”, där ett guld ”är den lyckligaste dagen i deras liv”, där man vrålar ut sin ”glädje”  och ”firar”, så krävs inte mycket fantasi för att se vad som händer, när dessa människor politiseras och istället ”dör för sitt land” eller ”dör för sin ras”, alltmedan kommentarerna kring Wolodarski sätts till: ”Tänkvärt”, ”Läsvärt”, ”Bra att W kritiserar” etc.

  Och den politiske daytradern Fredrik Reinfeldt tvekar inte. Han är
  naturligtvis inte dummare än att han gör sig spelbar på en helt
  omarkerad yta: ””Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har
  vi mycket låg arbetslöshet.”

  20120518

  Raul Wallenbergs gloria krackelerar. Denne hyllade Robin Hood-hjälte är alltså inget annat än en simpel tjuv som på amerikanska lobbyns uppdrag och med hjälp av svensk diplomatstatus har skickats för att ta vara på just judiska intressen. Självklart är han en hjälte för alla som fått behålla livet, precis som Folke Bernadotte, men sen skiljer sig deras vägar. Raul försvinner i det Sovjetiska systemet och Folke blir mördad när han ska bringa ordning i Mellanöstern. En ordning som inte accepterades av Israel, som lät mörda honom. Rauol upphöjs till hjälte och Folke Bernadotte drivs in i glömska.

  Den sionistiska lobbyns förfall har nått vägs ände och att många växlar in antisionismen i antisemitism, beror i huvudsak på den sionistiska enfalden, fundamentalismen, att man driver idén som Guds utvalda folk, brott mot internationell rätt etc. Och man tillämpar sin rätt i praktiken.

  Sanningarna är lika uppenbara som Peter Wolodarskis begåvning.
  Var finns den felande länken?

  Är dumheten genetisk?
  Det är den frågan som Wolodarski borde undvika, istället för att stigmatisera Ilmar Reepalu. Hitlers svar vet vi. Men vilket bidrag ska vi förvänta oss av Wolodarski, vilken ”lärdom” har Wolodarski och den sionistiska enfalden lärt sig år 2012 i Sverige, med tillgång till informationssystemets alla detaljer?

  Det ligger ett stort isflak några 30 meter framför den sionistiska pråmen. Jag har informerat kapten under lång tid, men inte ens när jag ger honom kikare slår han full back och det blir allt svårare att se hur denna historiska katastrof ska kunna undvikas.
  Och när Ilmar Reepaalu sitter på utkiksposten, väljer man att skjuta honom istället för att väja.

  Relaterade artiklar:
  Jan Helin mörkar nätmobbing på Sigtunaskolan
  Jan Helin står som megafon åt Breiviks manifest och gör honom till superstjärna.

  Liv Beckström skriver indignationsartikel om icke svarande politieker, men svarar inte själv på tilltal.
  Sakine Madon skriver om Voltairecitat, och fattar inte vad det betyder.

  Och Peter Wolodarskis hela världsbild är beroende av att han får vara ifred med den.

 • (Artikeln är pågående och under bearbetning.)
  Lidande och utanförskap drabbar många.
  Etnisk rensning, våld, mord, tortyr, maktens omnipotens och självklara rätt, en medmänniskas rätt till våld, fysiskt eller ekonomiskt,  hedersmord. Ingen form av våld och utnyttjande av andra människor kan någonsin accepteras och är alltid källa till uppror eller underkastelse. Rätten till makt är rätten till förtryck och utnyttjande, eller rätten att skapa förutsättningen till  friheten, den personliga utvecklingen.

  1:a världskriget kostade 50 miljoner
  2:a världskriget kostade 60 miljoner
  Stalin kostade 10 miljoner, varav 5 miljoner i Gulagen
  Mao 25-70 miljoner

  Folkmord
  På 4 år rensas slaktas 2 miljoner, 25% av Kambodjas befolkning, (1975-79)
  Rwanda 800 000 (1994)
  och länder som refereras är:
  Indonesien, Jugoslavien, Uganda, Etiopien, Irak, Israel.
  Naturligtvis borde USA finnas med på listan för sitt urskiljningslösa krig med Napalmbombningar i Vietnam, m fl länder och även för krigsförbrytelser och brott mot internationell rätt.

  5 miljoner barn under 5 år dör varje år av svält

  Etc, o s v, m.m i det oändliga.
  Både före och efter förintelsen, både före och efter den ytterst märkliga lösningen på Israels bildande och själva synen på rätten att landet, både före och efter Sternligans mord på den svenske FN-medlaren Folke Bernadotte som hade uppdraget att skapa rimlighet i Mellanöstern har det utövats ett våld  som bara människor är kapabla till av alla levande varelser,
  Milt uttryckt kan man säga att vi inte lär oss NÅGONTING av vår historia och aningslöst låter vi USAs intrång i Pakistan för att mörda Usama Bin Laden passera och aningslöst tillåter vi just Guantanamo få vara ifred trots att det är ett öppet sår i rättsstatens mest grundläggande princip.

  Någon ger någon rätten att döpa om en terrorist till folkhjälte. Någon ger någon rätten att förminska eller förstora och få kreditinstitutioner ges större krediter än utanförskapet och lidandet. Lidandet och utanförskapet är många gånger en alldelsés utmärkt affär, och medan t ex Palestinabössorna skramlade enkroner till den Palstinska folket, så byggde Yassir Arafath upp en personlig förmögenhet ca 40 miljarder. Den yttersta cynismen vegeterar på sina konflikter.

  Detta är historien om det sionistiska bidraget i samma fråga. Historien om hur man helt enkelt förminskar icke önskvärd sanning och hur man lyckas förvandla en kommunalpolitiker till antisemit. Så lukrativ är ensamrätten till  lidande och utanförskap att den t o m urskuldar behandlingen av Yitzak Rabbins mördare, terroristen Yigal Amir. Så lukrativ är ensamrätten till lidande och utanförskap att man kan uppkalla ett hederspris efter mördarna till FN:s fredsmäklare Folke Bernadotte.

  Sionismen driver spelet så långt att den blir kontraproduktiv. Sionismen och den fundamentalistiska enfalden driver spelet så långt att man blir antisemitismens starkaste motor. Det råder inte inte den minsta tvekan om att det var detta budskap kommunalrådet Ilmar Repalu i Malmö försökte kommunicera till den allt tondövare judiska församlingen i Malmö.
  Istället blåser den sionistiska lobbyn upp till krig och rullar Reepalu i antisemitismens fjädrar och tjära i den värsta och smutsigaste kampanj på mycket länge. Så långt har den arroganta självbilden blivit att man gjort Reepalu till antisemit, vilket i princip innebär att alla är antisemiter.

  Bonnier, en tydlig spelare i dramat.

  DN:s Wolodarski refererar sin föregångare Olof Lagercrantz synpunkter kring haussandet av Raul Wallenberg:

  ”Olof Lagercrantz, en annan tidigare DN-chefredaktör, hävdade så sent som 1986 groteskt nog att Wallenberg var ofrivilligt offer för en kult, som syftade till att angripa Sovjetunionen:

  ”År efter år fortsätter heroiseringen av denne man, uppkallas gator efter honom, reser man statyer över honom, överräcker man till hans skugga städernas nycklar. Är det för att hålla minnet av förintelsen levande? Visst inte! Det hela har till enda syfte att hålla rysshatet vid liv. Historien är full av hjältar. Fanns det ingen som försökte hindra bombandet av Dresden eller Hiroshima? Låt honom eller henne träda fram” (Intervju i tidskriften Tiden 1986:3).”

  Hur kan det komma sig att en begåvad man som Olof Lagercrantz uttalar sig så förminskande om en av jordklotets största hjältar?

  Raoul Wallenberg var en soldat som skickats ut av USA för ett rädda så många judar som möjligt från Ungern. Tyskland orkade inte gå mot Sverige, som villigt levererade järnmalmen och öppnade för transitresor till Norge. USA utnyttjade ”den svenska neutraliteten” och genomförde sin aktion med hjälp av den. Raoul är alltså en sponsrad militär, en agent, som gör ett bra jobb, men samtidigt så naiv att han följer med ryssarna in i ett svart hål. Hans insats är på intet sätt något hjältemod som överglänser någon annan kommenderad soldat. Enda skälet till att han haussas är sionisternas odling av hjältemod och det faktum att hans uppdrag handlade om att rädda judar.

  Så svaret på varför Lagercrantz skrev som han gjorde, var helt enkel:
  Han hade rätt.

  Förstå mig rätt nu. Raul Wallenberg gjorde säkert en enastående insats utifrån omständigheterna och självklart har de som räddats rätt att bygga hjältemyten, men perspektiven? Vad har Israel lärt sig? Och vad berättar det om Raul Wallenberg att han fyller en bil med guld och ädelstenar, som han också försöker föra ut? Och varför var hans uppdrag begränsat till att rädda judar, fanns det inga andra som behövde det skydd som svenska skyddspass kunde ge?

  Mytbildningens motiv.
  I den dimma av halvsanningar som sionisterna odlar för att fortsätta karva i krediten från andra världskriget (jag är medvetet grov) och motivera övervåldet i Israel är det dags att titta på lite fler vinklar i denna sörja. Just sionisternas aggressiva odling av sin snedvridna världsbild är antisemitismens viktigaste byggsten, i kombination av de ortodoxa judarnas självbild om herrefolk och Israels notoriska övergrepp både mot individer och internationell rätt. Krediten från andra världskriget räcker inte längre för att motivera Israels övergrepp och monopolet på lidandet är upplöst för länge sen, ett monopol man försöker bibehålla med hjälp av bl a bilden av Raoul Wallenberg.

  En helt annan hjälte.
  1943 blev Folke Bernadotte vice ordförande för Svenska Röda Korset.
  Höstarna 1943 och 1944 organiserade han krigsfångeutbyte. Elva tusen krigsfångar fick så komma hem via Sverige.
  I egenskap av Rödakorsman fick Folke Bernadotte uppdraget att medla i Palestina av FN:s generalförsamling 21 maj 1948.

  Folke Bernadotte mördades 17 september 1948 av den sionistiska organisationen Lehi, mera känd som Sternligan.
  1980 instiftade israeliska staten en tapperhetsutmärkelse döpt efter terrorgruppen. Den ges till medlemmar av Sternligan som anses ha bidragit till den israeliska statens grundande.

  Den 26 januari 2012 visas filmen ”Hoppets hamn” som behandlar de vita bussar under ledning av Folke Bernadotte, som räddade judar undan Hitlers mördande.

  På Bonnierägda Newsmill sitter den sionistiska lobbyn och hävdar att Palestinier är ett påhittat folk.

  Redaktionen på Newsmill blockerar kritik mot denna massiva sionistiska lobby, samtidigt som all antisionistisk kritik översätts och kallas antisemitism. Senaste bidraget. Antisemitismen ökar enbart på det faktum att antisionismen lyfts in under samma rubrik.

  Och i Storkyrkan i Stockholm hyllas Raul Wallenberg för sitt hjältemod och etablissemanget stämmer in i kören om att stå upp för det personliga ansvarstagandet och kampen för att hjälpa utsatta människor.

  Folke Bernadotte mördades 17 september 1948 av Sternligan, som gett namnet åt Israels högsta utmärkelse, instiftad 1980.

  Det är en sak att förstå förintelsen, en helt annan att låta dessa övergrepp spilla över på en kredit till sionismen och Israels övergrepp och ständiga brott mot internationell rätt och definitivt har sionismen fritt spelrum i Bonnierkoncernen.

  Folke Bernadotte hjälpte 11 000 krigsfångar till Sverige och mördades av sionisterna.
  Jag kan nog tycka att minnet av honom bör ha minst samma uppmärksamhet som Raul Wallenberg.

  Hur Bonnier arbetar i Sverige.
  Detta får utrymme i Bonnierpressen: Palestiner är ett påhittat folk.
  Detta får inte utrymme i Bonnierpressen: Israelisk soldat krossar ansiktet på dansk aktivist.
  Sakine Madon, chefredaktör på Newsmill har fått frågan om varför kritiken mot sionismen blockeras, men svarar inte.
  Blockeringen följde med in på DN, utan att jag skrivit ett enda ord i deras forum tidigare. Detta innebär att Bonnierägda Newsmill, DN och Expressen har gjort gemensam sak och det visar att Bonniers dominans i mediasverige har stor betydelse för yttrandefriheten. Förr eller senare måste detta få konsekvenser. Yttrandefriheten är en hörnpelare i en demokrati, vilket understryks just av Sakine Madon själv i en av sina indignationsartiklar. Gnället och plattityderna staplas, men så fort det kommer till frågan om sionisternas rätt, så sätts sionistfiltet på. Då blir man plötsligt ”dum i huvudet”. En i övrigt briljant ledarskribent som Wolodarski regredierar till en 5-årings nivå.
  Jag lämnade in en anmärkning till *pressombudsmannen den 9 januari 2012, men man svarar inte ens att man inte  svarar. Tigandefriheten verkar vara någon slags generell rättighet (vilket i sig är ett allvarligt demokratiproblem).

  Prinsessan Estelle.
  Estelle var Folke Bernadottes fru. Det irriterar säker sionisterna extra, att det dras upp en koppling igen till Karl XVI Gustavs gudfar. I den bästa av världar är kronprinsparets ambition att söka historisk upprättelse och bli sammankopplad med en så sällsynt egenskap inom kungahuset som hjältemod. Nu med prinsessan Estelle, så borde Bonniers tvingas till schavottering och de tendentiösa sionisterna som Bonnier ger fritt spelrum, tvingas fram i ljuset och ner på knä för ett av 1900-talets mest förnekade mord. Mordet på Folke Bernadotte.

  De politiska terroristerna/folkhjältarna.
  Yigal Amir, Israels svar på Anders Berhing Breivik, lever familjeliv i fängelset, har fått sin första son och kravet på hans frisläppande är stort i Israel. En Israel har påbörjat en artikel om Yigal Amir på Wikiedia. Den är, milt uttryckt, inte helt komplett. Jmfr. Yigal Amir.

  Yigal Amir, Behring-Brevik, Merah, alla har sin grund till varför man agerar. Det finns också olika reaktioner mot mördarna, där Sternligan fått ett pris uppkallat sig 1980 av staten Israel. Sannolikt är Yigal Amir en stående nominering. Jag rangordnar inte extremisterna, men jag har definitivt synpunkter på hur sionisterna hanterar sin extremism, inklusive den totala bristen på respekt för internationell rätt. Det finns ingen som driver antisemitismen hårdare än sionisterna.

  Ilmar Repalu.
  Ilmar är en lokalpolitiker i Malmö, som den sionistiska pressen och medföljande svans, helt oförskyllt kastar sig över. Återigen känner man hur den sionistiska lobbyns makt skjuter mygg med elefantbössa. I ett urlöjligt inrikespolitiskt spel åker Stefan Löfven och Mona Sahlin ner till Ilmar och ”visar handling”. Det är genant å allas vägnar, men anpassat till lobbyns önskemål.

  Varför åker Löfvén/Sahlin ner till Malmö?
  Kan du få mer medialjus? Du slipper Bonnierpressen mot partiet och Ilmar tar ensam på sig ansvaret, trots att hans kritik i huvudsak är helt korrekt. Ilmar har inte ändrat uppfattning i sak men offrar sig för partiets skull.

  Här är anklagelseakten:
  Citat:
  För Skånska Dagbladet uppgav Ilmar Reepalu att Malmö ”varken accepterar sionism eller antisemitism”.
  Kommentar: Helt korrekt. Den apartheid Israel representerar har kritik från FN och får t o m judar i Israel att lämna landet. Lika självklar är avståndstagandet mot främlingsfientlighet, inklusive antisemitism. Jag har ingenting emot Nordkoreaner, däremot har jag starka synpunkter på hur landet styrs.

  Citat:
  ””Han sade också: ”Jag skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza. I stället väljer man att hålla en demonstration på Stortorget, som kan sända fel signaler.””
  Kommentar:
  -Med ”fel signaler” innebär att man ger stöd åt  apartheidregimen Israel. Det är väl fullständigt självklart att detta väcker våldsam vrede bland demokrater och människor som tror på människans lika värde.

  ”I brittiska ­tidningen Sunday Telegraph sade Ilmar Reepalu att ”det inte har förekommit några attacker mot judar, och om judar här vill flytta till Israel är det ingen ange-lägenhet för Malmö.””

  Kommentar:
  -Min bäste väns mamma, över 80 år och polska, har på kort tid fått påhälsning av ”hantverkare” som gått in under falsk deklaration och stulit hennes smycken. Malmö är kraftigt segregerad, med de spänningar som följer av hög arbetslöshet.

  Hur mycket av förföljelse, våld, kriminalitet etc. är riktad mot just egenskapen ”jude”?
  Hur mycket våld är riktad mot egenskapen ”gammal”?
  Finns det verkligen ingenting i judiska församlingen som skapar en generalisering, som bland mindre bemedlade övergår i antisemitism?
  Finns det ingen som helst självkritik? Det är bedrövligt att man inte kan se det. Det är bedrövligt att man inte kan läsa metabudskapet i att detta får ett så extremt uppblåst utrymme i massmedia.
  Var läser jag om min kamrats 80-åriga mamma? Gammal, ser dåligt, tror det är två hantverkare, släpper in dom och förlorar allt. Trygghet, minnen från Polen (hon satt i koncentrationsläger), hemfriden. Allt krossades. Var läser jag om henne? Vilken lidandekategori ska jag placera henne i?
  Nej, hon är inte judinna, men hon jobbade mot Tyskarna och fick betala. Hon är ”bara polska”, och det är i stort sett omöjligt att hitta siffror på hur många icke-judar, som fick sätta livet till under 2:a världskrigets förintelse.

  Fenomenet ”etnisk rensning” har dykt upp i flera länder, Balkan, Afrika, inte minst Israel, men detta försvinner i skuggan. Jag efterfrågar en mer generell och inkluderande syn kring främlingsfientlighet och syndabockspolitik än att ”6 miljoner judar mördades i förintelsen” och dessutom, ”vi måste lära av det”.
  Vad har Israel lärt sig? Vad har världen överhuvudtaget lärt sig kring makt och utnyttjande? Kineser dör på Apples fabriker i Kina för att Apples ekonomi ska växa sig större än Polens. Vad har vi lärt oss? Allting handlar inte om ”judar” och ”judeförföljelse”?

  Citat
  ”I det danska ­tv-programmet Lorry hävdade Ilmar Reepalu att han motarbetas av ”den ­israeliska lobbyn” som han menar misstolkar och ­tillskriver honom uppfattningar som han inte har.”

  Kommentar:
  -Det är ju uppenbarligen HELT KORREKT.

  Citat:
  ””När TT frågar Ilmar Reepalu: ”Ska du göra något särskilt nu för att försöka normalisera förbindelserna med judarna i Malmö och Sverige?” svarade han: ”Nej vad kan jag göra? De lyssnar ju inte.””

  Kommentar:
  -ALLT pekar på att det också är helt korrekt. Judiska församlingen ska LYSSNA och LÄRA och förstå vilka signaler man sänder.

  Citat:
  I senaste numret av tidskriften Neo säger Ilmar Reepalu att Sverigedemokraterna ”infiltrerat” Malmös judiska församling för att ”på så vis driva sitt muslimhat” (en uppgift som har visat sig vara grundlös).

  Kommentar:
  -”(en uppgift som har visat sig vara grundlös)”. Ja, det är precis så. En helt meningslös reflektion av Illmar. En gammal mans växande irritation över en lomhörd församling läser jag. I hela den befängda genomgång av anklagelser, så är denna kommentar den enda som fått parentesen ”(en uppgift som har visat sig vara grundlös)”.  Denna sista punkt är den enda punkt där Illmar gått över gränsen. Men räcker den för att dra igång hela Bonniers sionistlobby? Är det inte den smutsigaste och lägsta formen av inrikespolitik, där någon ska blidkas.

  Och Sakine Madone, Newsmills chefredaktör blockerar kritik och svarar inte på tilltal, samtidigt som Newsmill låter den sionistiska enfalden flöda fritt. Samtidigt hyllar hon Gustav Fridolin för hans korrekta hållning, med en gammal Voltaireklyscha: ”Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den”, eller om det var Platon.

  20120419

  Slår ner dansk aktivist med gevär.

  Jag hade inte reflekterat över saken tidigare, men så såg jag på TV om en jude som hade återtagit sin tro, efter en pappa som var helt sekulariserad. Ritualerna var drivna bokstavligt och framstod som ren medeltid, men det är vars och ens sak. Men så sa man att ”Kosherslakt betraktas som djurplågeri i Sverige, därför var man tvungna att importera köttet från utlandet”!?

  Jag googlade ”kosherslakt förbjudet i Sverige” och stötte direkt på en debattartikel i DN som jämställde svensk djurrätt med nazismen. Jag är djupt intresserad av att minska djurs lidande men lämnar sakfrågan till experterna. Det svenska demokratiska fundamentet vilar på att vi prövar den här typen av frågor vetenskapligt och fattar beslut på vetenskapliga grunder. Vi litar på våra experter till motsatsen är bevisad och faller inte för rasistargument som ”antisemitism och islamofobi”.  Religionernas återtåg håller på att driva Sverige tillbaka till medeltiden och alltfler av vidskepelseargument vill sätta den politiska agendan. Jag kommer aldrig att tolerera detta hur mycket man än kallar mig antisemit eller islamofob. Jag kastar inte bort 100-tals år av demokratisk process för att åter placeras i medeltiden.

  Där stod vidare:
  ”Våren 2009 föreslog Europaparlamentet att medlemsländerna skulle fråntas rätten att förbjuda religiös slakt.” och lite längre ner ”.

  -Det vetenskapliga argumentet representeras av professorn i klinisk neurofysiologi David Ingvar: ”den sk ritualslakten” är en oacceptabel slaktmetod som vållar djuren smärta och lidande. Detta gäller, skrev han, ”även om skäktningskniven är vass – och välsignad enligt föreskrifter”.

  Artikeln avslutas: ”Oavsett vad man har för uppfattning om djurslakt utan bedövning råder ingen tvekan om att debatten kring frågan är infekterad av antisemitism och islamofobi.”

  Men är det då så att den svenska modellen, där vetenskap och beprövad forskning ska ligga till grund för besluten, plötsligt ska få argumenten utbytta mot ”antisemitism och islamofobi”. Vad är det som håller på att hända?

  Men så tänkte jag att narkotika är förbjudet i Sverige – och import, trots att det är lagligt i andra länder.
  Prostitution är förbjudet i Sverige – och import, trots att det är lagligt i andra länder.
  Vapen är förbjudet i Sverige – och import, trots att det är lagligt i andra länder.

  Men kosherslakt som är förbjudet i Sverige kan enligt TV-programmet importeras. Jag känner mig extremt provocerad. Vi som valt den svenska regeringen att värna djurrätten, ska acceptera djurplågeri i andra länder?

  Jag förstår inte logiken.

  Sökningen ”Ilmar Repalu judiska församlingen i Malmö” på DN gav 47 sökträffar.

  Sökningen på DN, ”Israelisk soldat” gav 1539 träffar. Jag läste två sidor, men inget om övergrepp eller övervåld. Mer om hur utsatt soldaten var, men inte något om dansk aktivist.

  Expressen
  Jag sökte ”Israelisk soldat”, en negativ om Björklunds obehag. Men inget om någon dansk som blev attackerad.

  Aftonbladet
  Första sökningen på Israelisk soldat handlade om övervåld, filmat och omöjligt att förneka.

  Googlesökning:

   1. Israelisk soldat slår dansk aktvist med gevär

  Svenska Dagbladet‎ – 1 dag sedan

  Danmark kräver Israel på en förklaring efter en video där en israelisk soldat till synes oprovocerat slår en dansk aktivist med ett gevär i ansiktet.

  1. 2. Israelisk soldat stängs av efter aktivistattack | Nyheter | Aftonbladet

  www.aftonbladet.se/nyheter/article14697520.ab

  för 12 timmar sedan – Den israeliske soldaten Shalom Eisner filmades när han slog ner aktivisten Andreas Ias, 20. Händelsen som uppmärksammats världen över

  1. 3. Israelisk soldat dödad på Västbanken – DN.SE

  www.dn.se/nyheter/varlden/israelisk-soldat-dodad-pa-vastbanken

  27 mar 2012 – En israelisk soldat knivdödades och tre palestinier skottskadades när israelerna skulle gripa tre palestinska bröder på Västbanken natten till

  1. 4. Israelisk soldat hånar fångar på Facebook | Nyheter | Expressen …

  www.expressen.se/nyheter/israelisk-soldat-hanar-fangar-pa-facebook/

  17 aug 2010 – Bilder på en israelisk soldat som poserar med palestinska fångar iförda ögonbindlar och handbojor har väckt uppståndelse i den judiska

  Du besökte den här sidan den 2012-04-18.

  2010 har expressen en negativ artikel, men ingenting om den danske aktivisten.

  Judiska församlingen i Malmö hade synpunkter på Ilmar Repalus: ”varken accepterar sionism eller antisemitism”.  Ilmars (och min och en massa demokraters)  ståndpunkt som riktar sig mot Israels apartheid och som riktar sig mot hatet mot judar.

  Så slogs jag av yttrandefrihetens dubbla ansvar. Individens och massmedias, om en neutral rapportering och att släppa fram ståndpunkter. Bekräftas myten om den judiska lobbyn?

  Så funderar jag över vurmandet för Raul Wallenberg, men glömskan av vår nuvarande kungs gudfar, f d Röda korsetchefen (som ju var grunden till dokumentären till ”Hoppets hamn”, och FNs Palestina/Israel- medlare som mördades med statens Israels goda inne,Folke Bernadotte.

  Jag undrar över varför jag stängs av från Newsmill, och varför artiklar släpps igenom som påstår att palestinier inte finns.
  Jag undrar över varför judiska pojkar tillåts omskäras, men inte muslimska kvinnor, hur det är möjligt att tillåtas normalisera övergrepp på barn?
  Jag undrar hur man kan få importera kött från djur som slaktats under djurplågeri, men inte vapen etc.?
  Jag undrar över inflytandet i EU, som ska frånta länder rätt att förbjuda djurplågeri.
  Jag undrar över om det är argument som ”islamafobi” och ”antisemitism”, som ska vara argumenten varpå besluten vilar?
  Jag undrar över 47 träffar på Ilmar Repalu och den systematiska jakt i en ickefråga, som odlades av DN.
  Jag undrar hur Obamas sändebud Hannah Rosenthal hittar till Malmö och hur långt Ilmar ska backa i sin helt befogade kritik.

  Jag undrar INTE över sionisternas och den sionistiska lobbyns betydelse för antisemitismens utveckling. Den är både omfattande och avgörande.

  Jag googlade Newsmills chefredaktör i ett annat ärende och fann att hon var judinna.  Jag sökte DNs som då var jude.  Jag ifrågasätter framförallt inte DNs chefredaktörs begåvning, en bländande retoriker, noggrann och oftast mycket intressant.
  Debatten om jämställdhet kan handla om ”varannan damernas”. När ska vi se varannan ”muslimernas” som chefredaktör på en Bonnierägd tidning? Förmodligen samtidigt som freden lägger sig över mellanöstern, d v s aldrig.

  Några av mina absolut bästa vänner är judar och jag hör berättelser om judar som lämnar apartheidens Israel. Man står inte ut längre. Dessa israeliska desertörer är lika mycket antisemit som jag, d v s inte alls.
  Ja, jag tycker att drevet mot Ilmar var både felaktigt och överdrivet. Groteskt överdrivet.
  Ja, att göra ingrepp på barn i form av omskärelse är inte acceptabelt.
  Ja, nyhetsrapporteringen från Israel av DN och Expressen är tendentiös, och behäftad med stor slagsida.

  Ja, det är dags att göra upp mordet på Folke Bernadotte och ifrågasätta Sternpriset.
  Ja, import av kosherslaktat kött ska förbjudas.
  Ja, det är dags att uppmärksamma Rabbins mördares privilegier och de ortodoxas krav på frisläppande. (Som om norska medborgare skulle kräva Breiviks frisläppande).

  Och det är framförallt dags för en sketen redaktör att svara på frågor när jag ställer dom. Det är dags att avskaffa privilegiet att inte svara, så får det gälla Ola Salsten, om sitt ocker inom skolan, Filipa Reinfeldt om privatiseringar, Jan Helin om den groteska bevakningen av Breivik, Karin Enström om att sälja krigsmaterial till diktaturer och Sakine Madon om rätten att odla sionismen och stänga käften på kritiken.

  Det duger inte. Demokratin tål det inte längre.

  Får vi se 47 artiklar i DN, där judiska församlingen i Malmö diskuterar och kritiserar detta? Israelisk soldat mot dansk aktivist.
  Nej, det får vi inte.
  Får vi se från *Henry Bronetts vämjelse över den Israeliska armén?
  Tror inte det, va?

  Forts.
  Artikel i DN av Peter Wolodarski om Raul Wallenberg och Sverige

  Plötsligt slår myten ner just som en myt.
  Jag erkänner mitt bristfälliga kunnande om denna Raoul. Att han var hjälte visste jag, att han räddat massor av judar med diplomatpass i dålig arbetsmljö visste jag, men att ”Wallenberg agerade på amerikanskt uppdrag med ett svenskt diplomatpass i handen.” hade jag ingen aning om.
  Han hade alltså ett uppdrag á lá James Bond. Han var uppbackad med en organisation med stora ekonomiska resurser!!??
  Vad är det för hjältemod? Han var en amerikansk soldat utklädd till diplomat?  Och?
  Här fanns väl inga personliga kvalitéer som talar om mod, civilkurage etc. typ det som beskrivs i Schindlers list.
  Raoul Wallenberg var soldat och han var så naiv och godtrogen att han följde med ryssarna. Ska vi imponeras av det utifrån hjälteperspektivet?
  Nej, naturligtvis inte.
  Ska vi förstå det utifrån den mängd judar han räddade och deras absoluta önskan att betala tillbaka sin tacksamhet genom att odla hans minne och ge honom hjältestatus. Ja, naturligtvis. Det är helt ok, men inget annat.

  Skillnaden.
  Men varför lyfter man fram Raul Wallenberg och glömmer Folke Bernadotte??
  Eller var det t o m så illa att Raul arbetade på amerikanska sionisters uppdrag, inriktad bara på judar och att Folke Bernadotte hade den dåliga smaken att rädda de han kunde oavsett etnecitet? Jag vet inte, men räddade Raoul någon annan etnisk grupp än judarna? Fanns det zigenare som fick skyddspass, eller var uppdraget strikt rasistiskt?

  Folke Bernadotte räddade 1000-tals människor med hjälp av ”de vita bussarna”. Han arbetade på uppdrag av Röda korset.
  Folke Bernadotte fick sedan uppdraget av FN att medla i konflikten Israel/Palestina. Hade han lyckats, så hade kanske konflikthärden sett helt annorlunda ut. Men han fick aldrig chansen. Israel ville inte ge honom den chansen. Israel terrorister mördade honom som en hund på en öppen gata.
  Man inte bara mördade honom, man instiftade ett pris 1980 för att hedra hans mördare.
  Varför är inte Folke Bernadotte en hjälte? Varför döps inga torg och minnesplatser efter honom?

  Plötsligt börjar sammanhangen falla på plats.

  Vem utser historiens hjältar och vem driver myterna?
  DNs f d chefredaktör Olof Lagercrantz visste, men inte dess nuvarande.

  Hjälten och terroristen samma person.
  En av Anders Breiviks drömmar är att han ska ses som den store fältherren om 100 år som räddade Norge undan mångkulturen. Martyren har redan upphöjt sig själv och är levande död, hånfullt skrattande åt oss andra ynkliga människor.
  I Israel är Anders Breiviks  dröm redan en realitet:  Yigal Amir.

  Och när historien har vridits tillräckligt många gånger, så kommer Yigal Amir och Raul Wallenberg att stå på samma våningsplan i minnet över dom som möjliggjorde staten Israels bildande och fortlevnad, där det för tillfälligt inte är aktuellt att nämna varken Folke Bernadotte eller Yigal Amir.

  Det spelar ingen som helst roll hur begåvad, finurlig och välformulerad den unge Wolodarski väljer att vara. Han är en skitig hantverkare som förstärker den del av sanningen som gynnar saken och ska därför avvisas som ”helt utan trovärdighet”.
  Peter Wolodarski är alldeles för begåvad för att stå utan ansvar när sanningen ska formuleras.

  När lögnen blir riktigt pinsam.
  T o m den Bonnierfinansierade Georg Sessler går in och korrigerar mytbildningen och sätter Raoul Wallenbergs insatser i ett nytt ljus.

  Han skriver bl a: ”Det svenska Utrikesdepartementet och hans amerikanska uppdragsgivare gjorde mycket lite efter kriget för att befria honom. Wallenberg skulle ha fyllt 100 år i år.”
  Inte med ett ord närvarar Georg Sessler i Wolodarskis artikel. Tvärtom tas den förre sossepampen Göran Persson upp: ”Med Persson kom även upplysningsprojektet om Förintelsen, en normalisering av relationen med Israel och en årlig minnesdag då nazismens offer hedras.”

  Upplysningsprojektet kring förintelsen.
  Att klippa ut Förintelsen och separera den ur sitt historiska sammanhang är nog bland det mest debila man kan göra. Att bjuda in statsmän från hela världen i en indignationsakt, istället för att se på vilka ekonomiska och politiska omständigheter som föregick förintelsen är både obegåvat, kontraproduktivt. Det är så kontraproduktivt att startskotte för den nya nazismen i Sverige formuleras av en professor i nationalekonomi, tillika polsk jude vid namn Mariann Radetskij.
  Upplysningen kring förintelsen berättar förintelseläger och nu är vi åter framme i 1920-talets tyskland. Oförmågan att läsa framtiden i historien blir återigen orsaken till ett instabilt läge och främlingsfientlighet frodas åter, oavsett vilken grupp som drabbas. Främlingsfientligheten är symtomet men  nyliberalismen är orsaken. Psykopaterna kan inte låta bli att slita sönder samhället och lägga grunden. Samma psykopater kan ogenerat stå och hålla indignationstal i Storkyrkan, offensivt omedvetna om sin egen roll till den växande antisemitismen. Jag tror inte man hycklar. Jag tror bara att man i nyliberalismens anda utvecklat konsten att skjuta ansvar ifrån sig så fulländat att man inte ser sin egen girighets betydelse för utvecklingen.

  Judarnas minne.
  Förintelsen blir intecknad och varumärkesskyddad. Utsattheten och lidandets monopol befästs, trots att förintelsen handlade om så många fler:  förintelsen av judar, romer, sovjetiska krigsfångar, polacker, civila sovjetmedborgare, homosexuella, handikappade, Jehovas vittnen och andra politiska och religiösa motståndare, d v s inte 6 miljoner, utan 11-17 miljoner motståndare och icke önskvärda.

  Och slakten hade många former i många länder.

  Och i Tysklands fall, förintelsen av 11-17 miljoner människor, Sovjet 10 miljoner, Kina 40-70 miljoner.

  Idag varnas åter för en kulturrevolution i Kina, den arabiska våren är pågående etc. och världen, helt oförmögna att lära någonting alls, inklusive svensk vapenexport till diktaturer, Telias stöd till diktaturer, regeringens spel under täcket för ett ”skydda” vår egen vapenindustri och jobben, Guantanamo som ett nytt koncentrationsläger mitt i ”rättsstaten” och Obamas själsväldiga mord på Usama Bin Laden, helt utan kontakt med något annat än sin suveräna rätt att diktera villkoren. Nobels fredspristagare, som inbillar sig att man kan operera bort ”ondska” med drönare. Som vill skapa fred genom att kriga. Vad är det för politisk och intellektuell konkurs? Och att upprätthålla Guantanamo, koncentrationsläger för individer som aldrig ges den rättegång som internationell rätt kräver.
  Världen har inte lärt NÅGONTING överhuvudtaget, och att odla myten om Raoul Wallenberg, snarare skyler över problemen än belyser dom.

  Georg Sessler, forskaren och experten på Raoul Wallenberg, avslutar:
  ”Det är ett välförtjänt och viktigt erkännande som sent tilldelas Raoul Wallenberg och indirekt Sverige men på grund av slarv eller okunnighet, på historiskt felaktiga grunder.”

  Visst, vi behöver våra mytomspunna hjältar, men det är direkt kontraproduktivt när embryot till den nya förintelsen växer sig stark.

  Raoul Wallenberg har blivit ett sönderexploaterat sionistiskt propagandanummer, som saknar motstycke, där historien om Israels Anders Breivik är en betydligt viktigare historia att berätta idag.

  Fördomen
  Medeltid, herrefolk, respektlöshet, medvetet valt utanförskap, religion, förtryck, sionism, rasism.
  Rabbins uniform innehåller många värden, liksom den nazistiska uniformen gör det.
  Extremismen.

  Hur vill du bli sedd? Hur vill du bli uppfattad?
  Dessa frågor är inte undantaget en Rabbin i Malmö. Det är fullständigt självklart att människor reagerar på det som avviker.

  Ser jag en uniformerad polisman, reagerar jag utifrån att han har statens rätt att utöva våld. Jag kanske ser honom som ett skydd, kanske som ett hot.
  Ser jag en läkare i vit rock, utgår jag från att han kan de sjukdomar jag söker för, men han kanske är oduglig.

  Min syn på en ung kille med stort skägg hatt och vad som nu ingår är:
  - Det är synd om honom.
  - Varför går han omkring i medeltida kläder?
  - Stödjer han Israel och idén om att Gud gav Israel åt judarna?
  - Var denna religiösa extremism något man hade i åtanke, när gränserna öppnades i humanismens namn?
  - Undrar om han tycker att hans religiösa idéer också är politiska?
  - Idiot.

  Är jag antisemit då?
  Jag tycker likadant om alla religiösa ledare. Jag vill inte ha religionen inblandad i det rationella och sekulariserade samhälle som framgångsrikt byggts upp i generationer före mig. Mitt sekulariserade samhälle tar emot flyktingar, men tar Israel emot flyktingar? Tar man emot Palestinska flyktingar? Är det JAG som är rasisten eller är det Rabbin och Israel?

  Förmodligen inbillar Rabbin att han kan flyta omkring som en helig man, att han vill bli respekterad som det.
  Det fungerar inte så. Den respekten han kan förvänta sig är bara bland andra troende, jag respekterar alla andra kvalitéer utom just religiösa. Jag accepterar men kommer aldrig att respektera en människa som bygger sin världsbild på vidskepelse.
  Är jag antisemit då?

  Vilken reaktion ska vi förvänta oss från judiska församlingen när nazistuniformer börjar vandra omkring? Förstår man inte det som rabbin, så är man direkt olämplig för sitt uppdrag.

  Lidandets monopol.
  Och jag kan inte bortse från den enorma fokuseringen vi har på just judars lidande. Har vi inte arbetare som lider, barn som lider, fattiga som lider – Vad och vem är det som driver just judens lidande och skulle det på något sätt vara annorlunda från andras lidande?
  Engagerar sig judiska församlingen i muslimers lidande etc?
  Eller danska aktivisters?

  Om jag hade varit palestinier och mött en rabbin i full uniform hade jag hatat honom som en jude hade hatat en nazist. Och som svensk vill jag inte ha mellanösternkonflikten i Sverige, liksom jag inte vill ha något balkankrig mellan jugoslaver som plötsligt skaffat nya identiteter.

  Väx helt enkelt upp och fatta att olika uniformer väcker olika reaktioner och att den enskilde inte står utan ansvar och jag försvarar absolut ingen som vandrar omkring i kläder som så intimt sammankopplas med religiös fanatism och apartheidstaten Israel. Den provokationen är så övertydlig att den inte går att försvara.

  * Följande frågor är ställda till Henry Bronett (Cirkus Scott), Sakine Madon(Newsmill) och Peter Wolodarski(Dagens Nyheter). Speciellt allvarligt historiskt blir det när  en uppenbart exceptionellt begåvad människa som Peter Wolodarski rationaliserar bort frågorna. Om inte ens en individ av Peters kaliber, som dessutom sitter på långt avstånd från konflikten,  har viljan/modet att stå upp för den nyanserade sanningen, så är det ett avgörande tecken på att konflikten saknar lösning.

  @bronett Tror du Israels Anders Breivik behandlas likadant i Norge? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=1696759

  @bronett 1980 inrättade Israel en hedersutmärkelse som man döpte efter Sternligan som mördade Folke Bernadotte? Vem dömdes för mordet?

  @bronett Folke Bernadotte är en större hjälte än Raoul Wallenberg? Varför nämns aldrig han?

  @bronett Varför finns inte denna film i Bonnierägda tidningar? http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israelisk-soldat-slar-dansk-aktivist_7060827.svd

  så här svarar Henry Bronett:
  @alfverner Och varför frågar du mig alla dessa frågor som du själv redan tycks besvarat?

  ________

  Den sionistiska Bonniergruppen svarar naturligtvis inte alls. Så lönsamt och angeläget är det att behålla ensamrätten till lidandet. Frågan är om inte detta groteska övertag i den offentliga debatten, från den USA till Sverige, börjar bli kontraproduktiv.

  Så låt oss minnas Folke Bernadotte. Hade han fått chansen att kompromissa fram gränser i Mellanöstern mellan Israel och Palestina, så hade vi kanske sluppit sitta idag med världens farligaste konflikt, där en enskild idiot kan få för sig att trycka på kärnvapenknappen, ”för att skipa rätt”. Jag håller det inte för helt uteslutet att sionister, nybyggarockupanter, religiösa fanatiker i Israel skulle gå i döden och gärna tagit resten med sig för att visa att ”man aldrig ger upp Guds gåva till judarna en gång till”. En dag kanske en sådan idiot sitter som premiärminister.
  Om han inte redan sitter där.

  20120429

  Det tar fan ta mig aldrig slut. Detta perversa sionistdrev mot Ilmar Reepalu. Men fattar man inte att frågan är kontraproduktiv och slår tillbaka? Är det nån slags medveten nedärvd önskan att hamna i lidandet och utsattheten? Fattar inte sionistlobbyn att andra också skulle vilja synas lite grand och få sin utsatthet och sitt lidande lite belyst. Uteliggare, gamla, misshandlade fruar, utförsäkrade, mobbade etc i det oändliga. Jag är t o m övertygad om att politiker hotas och trakasseras och definitivt tillhör Ilmar Reepalu den kategorin, inte minst genom Peter Wolodarski. Det är anmärkningsvärt om inte artikeln i sig är åtalbar för både uppvigling och förtal.

  Någon frågade, vågar man bo i Malmö?
  Och syftade på antisemitismen. Ja, vågar och vågar!? Antisemitismen kommer kanske på 513:e plats på sådant man ska vara rädd för, och är det någon som försöker höja den siffran, så är det inte Reepalu utan Wolodarski. Man ska nog vara mer rädd för att gå över gatan…

  Peter Wolodarski och den förbrukade trovärdigheten.
  Innan den svenska sionistlobbyns Joseph Goebbles överhuvudtaget låter sitt förtalsbläck flyta ur sin penna igen, ska han ta sig förbi 4 Bronettfrågor:

  Det gäller överhuvudtaget alla som ansluter sig till det sionistiska drevet mot Ilmar Reepalu.

  @bronett Tror du Israels Anders Breivik behandlas likadant i Norge?

  @bronett 1980 inrättade Israel en hedersutmärkelse som man döpte efter Folken Bernadottes mördare – Sternligan . Vem dömdes för mordet?

  @bronett Folke Bernadotte är en större hjälte än Raoul Wallenberg? Varför nämns aldrig han?

  @bronett Varför finns inte denna film i Bonnierägda tidningar? http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israelisk-soldat-slar-dansk-aktivist_7060827.svd

  Bonusfråga till Peter Wolodarski:
  Hur kommer det sig att mördaren till Nobels fredspristagare och Israels premiärminister Yitzak Rabin, hyllas som folkhjälte, får bilda familj och leva som en kung i Israeliskt fängelse?
  Vad berättar det om Israel, när den som hela världen ser som en av jordklotets värsta terrorister, Yigal Amir, lever som en kung, med allt högljuddare krav på hans frisläppande?

  Vad berättar det om Judiska församlingen i Malmö att man INTE reagerar på Israels notoriska övergrepp, men väl Ilmar Reepalu.

  Vad berättar Peter Wolodarskis halva sanning och dubbla lögn om Peter Wolodarski, när han silar mygg och sväljer kameler? Har han då icke förverkat sin trovärdighet som nyhetsman och ansvarig för god publicistisk sed att belysa ett ärende utifrån alla dess aspekter? Är han då en värdig tjänare åt yttrandefriheten?

  Vad är Wolodarskis svar? Blockering på twitter.
  Vad är Bronetts svar? Blockering på twitter
  Vad är Sakine Madons svar? Blockering på twitter och stöld av 1000 kommentarer på Newsmill.
  Vad är det för frihet man försvarar utom rätten till enfalden?

  Plötsligt dyker det upp frågan; När ska en muslim bli chefredaktör på DN?

  *Till Pressombudsmannen den den 9 januari 2012. Obesvarat.

  ”Angående omvänt missbruk av yttrandefriheten.

  Newsmill ägs av Bonnier. Bonnier äger även Expressen och Dagens nyheter.

  1. Newsmills redaktion har utan kommentar avslutat mitt konto.
  Däremot behåller man mina inlägg.
  I debatterna hänvisar ofta andra kommentarer till mina kommentarer,
  som oftast är bortplockade, t ex diskussionen om Lundsbergs:
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/12/05/drivkrafterna-bakom-drevet-mot-lundsberg,
  eller så har man satt u_17443.

  2. Medarbetarna på Newsmill återfinns också i Bonniers övriga närverk
  och efter uteslutningen från Newsmill är mina inlägg också stoppade på
  på Dagens nyheter och Expressen. Helt uppenbart är detta ett centralt
  beslut och ett direkt angrepp mot yttrandefriheten.

  Bakgrunden till uteslutningen ligger i den sionistiska lobbyns fria
  spelrum på Newsmill, som tog sig så groteska former, att ett
  sionistiskt skämt vid namn Roar Sørensen ville leda rubriken;
  ”Palestinierna är ett påhittat folk” i bevis med två ”masters” från
  Hebrew University i ryggen.
  Bosättarna ockuperar palestinsk mark, Politiker och militär begår
  ständiga brott mot FNs konventioner etc. och nu kommer något så
  fantasifullt som en akademisk avrättning av 4 miljoner människors
  identitet. http://newsmill.se/artikel/2011/12/16/palestinierna-r-ett-p-hittat-folk

  Sionismen har fri lejd in på Newsmill oavsett och bristen på nyanser
  tvingar fram de mest drastiska paralleller för att överhuvudtaget
  tvinga fram en reaktion. Jag skriver då. som en kommentar till
  artikeln något i stil med: ”Det var en himla tur att sionisterna fick
  sitt auschwitz, så att man kunde bedriva 60 år av terror mot det
  palestinska folket”. Kommentaren har inget med min inställning till
  förintelsen att göra, utan ska bara belysa den sjuka akademiska
  infallsvinkeln om att palestinier ”egentligen inte finns”, med
  metabudskapet, därför är dessa 4 miljoner människor inget som Israel
  har med att göra.

  Den Bonnierägda klanens representanter svarar inte ens på tilltal,
  däremot låter man andras kommentarer kommentera mina som till stor del
  är borttagna, d v s man får en mycket märklig bild av mig, genom
  manipulation av materialet.

  Det är enormt kränkande, dels att Newsmills redaktion saknar förmåga
  att förstå sammanhang, inte svarar på tilltal, samt låter sin
  inkompetens spilla över till andra delar av Bonnierkoncernen, vilket
  visar att man för register.
  Detta är inte min uppfattning om den grundläggande yttrandefriheten,
  tvärtom ser jag inte längre skillnaden mellan en Stalinregisserad
  censur och Bonniers maktfullkomlighet.

  Jag vill se de kommentarer som motiverar att Dagens nyheter blockerar
  mina inlägg. Jag vill att DN redovisar det jag skrivit på just DN,
  vilket jag också krävt direkt från DN och som motiverar att jag inte
  får skriva där. Man svarar dock inte.

  Jag vill vidare att Newsmill helt och hållet tar bort andras
  kommentarer till mina bortplockade kommentarer. Jag accepterar inte
  att andras kommentarer hänger i luften samtidigt som min egen
  kommentar, som man hänvisar till, är borttagen. Det ger en mycket
  märklig bild av mig. Likadant ska mina osignerade kommentarer plockas
  bort, där andra sedan hänvisar till mitt namn.

  Hälsningar
  Alf Carlsson”

  …så långt upp i skiten är den sionistiska lobbyn, att man inte ser hur illa man gör alla födda judar som bara vill vara i fred och leva sina liv som vem som helst.

  Sionisternas arrogans och halva sanningar är ständigt pågående, därför är också denna artikel ständigt pågående. Det är inte antisemiterna som inkluderar antisionismen i begreppet, det är sionisterna. Utan sionisternas enfald hade antisemitismen, åtminstone i Sverige, skrumpnat som ett sviskon.

  Dramat fördjupas.

  Ytterst få svarar an på Folke Bernadotte. Dock ett undantag som lämnar en ny historieskrivning och hänvisar till Bernadotte – en hjälte vi inte behöver. Oerhört intressant, inte minst den svensk-nazistiska kopplingen som fanns mellan kungahus och nazisterna. Bernadotte utnyttjade sina kontakter, och räddade företrädesvis skandinaver. Men icke desto mindre : Har dessa drygt 25 000 människor rätten att se honom som sin hjälte?
  Bernadotte påstods rädda i huvudsak skandinaver – det är möjligt, själv känner jag en polska kvinna som kom med bussarna.
  Men hur var det med Raouls uppdrag? Fick någon annan än judar skyddspass?
  Båda gjorde stora humanitära insatser utifrån sina förutsättningar, kontakter och diplomatiska immunitet, den ene hyllas som hjälte och man förbannar Sovjet för mordet. Den andre glöms bort, mördarna som finns i Israel går fria och 1980 uppkallas en hedersutmärkelse efter hans mördare – Stern. Han var inte bara Sveriges, utan FN:s sändebud – och ingen är dömd för mordet.
  VAD är det som gör att Folke Bernadotte inte har rätt att hyllas som hjälte,  med världens mest prestigefyllda uppdrag – FN:s sändebud. Hur hade konflikten i Mellanöstern sett ut om han fått igenom sina planer? Idag är det världens enskilt farligaste konflikt, där alltfler skaffar sig kärnvapen. Mängden religiösa fanatiker i området är inte heller något som borgar för en lugn upplösning.

  Martin Aagard skriver vidare:
  ”Om Israel ska straffas diplomatiskt, så är det för att de bedriver apartheidpolitik mot sin egen befolkning. För att de mördar och svälter barn i Gaza. Inte för ett dåd som för 50 år sen utfördes av extremister som ansåg sig föra ett fortsättningskrig på andra världskrigets massmord på judar.”
  Slutsatsen är att det som urskuldar straffbefrielse är förintelsen. Jag förstår tanken, men krediten från andra världskriget och det eviga monopolet i lidande och utanförskap som sionisterna kämpar för, räcker inte till Israels apartheidpolitik och mord och svält i Gaza. Det räcker inte heller till olagliga nybyggare.

  Någon förminskar Folke Bernadottes insats och någon förstorar Raoul Wallenbergs. Jag tror skillnaden handlar om makt, resurser och politiskt intresse av att marknadsföra den ene eller den andre, Jag ser också bilden, där Raoul Wallenberg står på hedersplats i Israel tillsammans med Yigal Amir och hyllas som hjätar tillsammans med Sternligan.
  Men oavsett om någon förminskar eller förstorar, så kvarstår fakta. Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte gjorde betydande insatser för att människor skulle räddas undan förintelsen.

  Fundamentalismens retorik.

  I den sionistiska enfalden saknas förmågan att lämna tunnelseendet. Uppenbara argument växlas snabbt in och lägger sig på den nivå som var själva förutsättningen för nazismens framgångsperiod. Den som på något sätt hävdade att juden var en människa möttes av samma retorik som sionisterna erbjuder idag.

  Jag har erbjudit ett antal obestridliga historiska sanningar i texten ovan och fått ett antal svar, som nu refereras:

  Svaren på Folke Bernadotte som hjälte, som mördad av Israel, Sternpriset uppkallad efter Bernadottes mördare, hur Israel bokstavligen avlar på terrorister och varför Bonnier inte redovisar Israeliska soldaters övergrepp. Den sakliga bevisningen på dessa punkter finns en knapptryckning bort och är lika tillgängliga för alla.

  Frågorna ställs till Henry Bronett:
  Och varför frågar du mig alla dessa frågor som du själv redan tycks besvarat?

  Jag ber Bronett om hjälp med att nyansera debatten i massmedia.
  Har du som ”arbetare” inte tillgång till det offentliga ljuset? Tänd lampan då! Din polemik får du fixa själv. Tack f erbjudandet

  Jag anklagar DN för att bedriva ett helt osakligt drev mot Ilmar Reepalu.
  Simon wiesenthalcentret varnar för att besöka stan, Obama skickar sändebud för att undersöka antisemitismen,o du oroas ö Reepalu?

  (Det faktum ATT det kommer någon från Simon Wiesenthalcentret och Obama, skulle vara någon slags sanning som ger fritt fram att förvamdla Ilmar Reepalu till antisemit!?)

  Nej. Inte enligt mig.

  ( Sternpris, mord etc.”Inte enligt mig”)

  Svaren ersätts med ett påstående.
  Att vänstern aldrig gjort något för att dölja sin antisemitiska sida var ingen nyhet, men din länkning tar priset…

  tackar för intressant läsning båda 2 men ser alltid en fara i läsning där författaren tydligt ”valt sida”

  (Det är alltså jag som ”valt sida” och inte Peter Wolodarski och Bonnier.)

  tveksamt om sättet att sätta sig in i hur det ”verkligen förhåller sig” är att läsa dina anteckningar om RW som spion. Men tack.

  (Ingenstans beskriver jag RW som en spion.)

  Om varför Bonnier inte publicerar övergrepp från Israelisk soldat.
  Med tanke på att Bonnierpressen inte heller rapporterar alla de raketattacker som Israel utsätts för dagligen så…

  Är jag antisemit?
  Givet det mönster och språkbruk som dina inlägg följer, så ja: Antisemitisk ståndpunkt.

  För att vara ett ”bloggproffs” insinuerar du väldigt mycket. Du vet vad jag menar. Du tror på Ilmar. Jag gör det definitivt inte.

  Svaret på frågorna är en åsiktsfråga.
  Du har din uppfattning. Jag delar Wolodarskis syn på ”din” Ilmar. Vi har nog olika pussel helt enkelt. O drar olika slutsatser.

  Illmar Reepalu? Ett av de sämre valda exemplen för att friskriva sig från antisemitism; i nivå med Mel Gibson…

  Försök att starta drev
  Gör jag det? Det var nyheter för mig. Men jag är åtminstone inte #Nationalsocialdemokrat som du…

  En fråga om hyfs
  Och du har inte lärt dig vanligt hyfs…

  Reepalu har lyckats utmärkt med att försätta sig i den situation som han befinner sig på egen hand…

  Om Sternpriset
  Mig veterligen har jag inte döpt något hederspris efter en mördare, men du kanske vet något jag inte vet?

  Sorry, men mördarhyllningar är inte min grej. Fortsätt du tvätta din ”Che” t-tröja; blodet försvinner inte ändå…

  Drevambitionen fortsätter
  Det var du som drog in det i diskussionen, inte jag, varför du får svara på det själv… #senil #svpol #antisemit

  Stora ord för en mental dvärg…

  Nej, bokbål kan Jag tänka mig att du och dina gelikar är familjära med… Doften av bränd trycksvärta torde få dig nostalgisk…

  hur roande det än varit att ta del av dina antisemitiskt anstrukna demensfantasier är det dags att avsluta; du får sista ordet…

  lägervakten har talat. Du kommer från ett fånglägerhyllande parti. Du har knappast förmåga att uttrycka dig i skrift och har fel.

  du är fel. Folke Bernadotte lät andra lägerfångar dö för att ta hem nordiska fångar. Du är lika fördomsfull som
  (Första försöket att närma sig en sakdiskussion.)

  De människor som Bernadotte lät köra till lägren för att rädda nordbor? Läs AB och fundera vidare. http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article14688319.ab

  Jag läser in mig på anmärkningen, vilken visar att Bernadotte prioriterade skandinaver, vilket födde nya frågor:
  Har de 25 000 som räddats av Bernadotte inte rätt att se honom som hjälte?
  Fick någon annan än judar skyddspass av Raoul Wallenberg?
  Räddar USA några andra än sina egna medborgare utomlands?

  Svar:
  hahaha. Du är för rolig. Nej, det är inte bra nu. Judehatet och vänstern är påminnelsen om det onda i din ideologi.

  snälla du. Sluta. Du är besatt av detta. Sök hjälp, men inte från mig.

  lägg ner nu. Du har problem. Sök hjälp.

  du har uppenbarligen grava problem.

  Ja, här står debatten. En monumental ovilja att diskutera sionisternas och Israels bidrag till rådande verklighetsuppfattning.
  Sammanfattning:
  1. Ingen besvarar sakfrågorna.
  2. Man påstår att det är ett vänsterhat mot judar som alltid har funnits.
  3. Man ”tycker” och gör frågorna till åsiktsfrågor. ”Mördades Folke Bernadotte”? -Nej, jag tycker inte det, du får tycka vad du vill.
  4. Man försöker förvandla mig till antisemit.
  5. Man försöker starta drev genom hashtaggarna senil, antisemit, nationalsocialdemokrat.
  6. Jag har grava problem och borde söka hjälp.

  Jag tycker det sionistiska sättet att argumentera ligger väl i linje med argumenten för de utrotningsläger som startades mot judarna i Tyskland. En förutfattad, fördomsfull mobb som har bestämt sig för sin sanning. Okunnighetens och enfaldens yttersta konsekvens och som härförare står Peter Wolodarski. Den hittills i flocken som har störst begåvning och därför också störst ansvar.

  FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948.

  Artikel 1

  Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

  Artikel 19

  Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

  Vad har världen lärt sig?
  Hur långt har länderna, trosuppfattningarna, ideologierna kommit i förverkligandet av artikel nr 1?

  Vad skiljer sionistmobbens ambition från al Qaidamobbens, att styra över sanningen?
  Vad skiljer Bonniers chefredaktörer Wolodarski och Sakine Madon från Joseph Goebbles ambition att styra över sanningen?
  Vad skiljer Bommier från Murdock, Berlosconi etc.?
  Vilket ansvar har massmedias ägare och dess redaktörer för artikel nr 19,  55 år efter dess tillkomst?
  Eller har den historiska cykeln snurrat sitt varv?

  Mänsklighetens förbannelse
  För varje människa som dör, dör en bit av historien.
  Och för varje människa som föds, föds en ny.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu