• Domen mot överklassens barn.

  Det värsta brottet, som Hans-Christian måste ta straff för är att ha kört bil drogpåverkad. För detta ska han sitta 2 månader i fängelse.
  För mordet/griftefrids-brottet döms villkorlig dom och behandling under 2 år. Därefter får han också tillbaka körkortet.

  Jmfr.

  AD-dom

  Jag kritiserar en djupt underbegåvad VD 2009 för att köra SJAB i botten, vilket han också avskedades för år 2012. Kritiken är noggrann, saklig, konstruktiv och tydlig. Jag har 29 års erfarenhet från järnväg, vilket är mer än hela ledningens samlade erfarenhet. Kräken i SJs ledning svarar inte an på kritiken, utan ”känner sig hotade”.  AD går på deras linje.
  Mitt straff blev minst 3 miljoner i böter. Jag blev dömd av 6 idioter i arbetsdomstolen som överhuvudtaget aldrig fattade vad frågan handlade om.

  Vem bryr sig,
  Jag själv måste bry mig.

  Samtidigt tar familjen Rausing så mycket betalt att släktens förmögenhet växer till miljarder, ett kapital där avkommorna (bl a Hans-Christian Rausing) förväntas försörjas av mina barn, barnbarn och barnbarns barn.

  2012 är också året då äcklet från den politiska makten tränger ut från bl a tillväxtverket och generaldirektör Chistina Lugnet avgår efter trolöshet mot huvudman. Hon får tre årslöner för det av det politiska underbarnet Lööf, 29 år.

  Rättsstaten är upplöst och det enda vi behöver lyssna efter är stöveltrampen.

 • För att förstå dagens ekonomiska kollaps, så måste man också förstå den bakomliggande idén. Få förklarar den bättre än nationalekonomen Marian Radetski. Han förklarar ”marknaden” – från 1997.

  Del 1

  YouTube Preview Image

  Del 2

  Mer om nyliberalismen. Oligarkernas övertagande av den demokratiska makten i USA i början av 1900-talet.
  Barnet ropar i Kejsarens nya kläder, men kan aldrig överrösta den kollektiva dumheten.

  Peter Wolodarski berättar om hur EU ordinerar bantning till en anorektiker, vilket är halva sanningen. Den andra halvan är att offentlig konsumtion måste öka på bekostnad av privat.

  Just nu åker den ekonomiska krisen omkring i husbilar, finansierade via lån till den yngre generationen som köpte pensionärens lägenhet, som måste kämpa en livstid för att betala lånet. Inflationen har 10-dubblat pensionärens uttag ur systemet och det är den inflationen som alla nu investerar i, inklusive EU,  på bekostnad av produktionen.

  Mer om vem som äger skulden:
  Sophia Arkelsten
  Krisen är inte finansiell, utan fördelningspolitisk.
  Fördelningskrisen.

  I ljuset av den extremaste vanarten, där familjer som Rausing, levererar arvtagare som utan något som helst bidrag till välden, ser miljoner flyta in på sina konton samtidigt som man knarkar ihjäl sina meningslösa liv, så har valpen Fredrik Reinfeldt synpunkter på Välfärdsstatens ambition om att förela resurser och skapa förutsättningar för allas rätt till mänskligt liv. Övervinster, extrema uttag ur systemet, där bostadsmarknaden blivit medelklassens biljett till det moderata tankesättet, äter systematiskt i sönder människors liv och medvetande. Inte minst riksdagsledamöterna själva och deras perversa pensioner och barnungar i för stora klänningar som tjänar 150 000:- i månaden, visar på ett klasstänkande som fullföljer Marian Radetskis människosyn. Perversionens groteskaste varelse Lööf, hävdar nödvändigheten av slavlöner för ungdomar, samtidigt som han kallar sin egen lön ”karriärslön”. Denna innehållslösa självförtroendetant, som inte bara är ”inte produktiv” utan kontraproduktiv, är inget annat än den värsta sortens socialbidragstagare, tillsammans med massor av politiker och arvtagare, typ Rausings. Och den här typen av automatiserade uttag ökar med mattematiken. Det kostsamma dököttet stannar produktionen och låter välfärden guppa i hamnen i Monaco, åker omkring i husbilar, investerar i bostäder/fast egendom för att säkra sin rätt att ta leva på en nivå som saknar all koppling till det bidrag man lämnar till samhälle och utveckling.

  Sverige röstade fram en barnunge till statsminister och står nu inför en mycket hög nota. När sen Kina blåser till lite och höjer sina priser, tillsammans med oljeproducenterna, så kommer katastrofen, de sociala spänningarna som gossen byggt in i systemet att blottläggas fullt ut. Så som gjordes i Libyen, så som görsi Syrien och Grekland.

  YouTube Preview Image

  Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion, säger Fredrik Reinfeldt.

  Välfärdsstaten är en tautologi. Det som skiljer människorna från djuren, är just staten och människans förmåga att ta hand om svagare individer. Denna mänsklighet blir alltmer en fråga om att ha råd och överklassens vilja att ta hand om ”sina egna”, är samma vilja som tidigare förvaltades av staten.
  ”Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion” – Nej. Inte för familjen Rausing, Inte för Wallenberg, Bonnier, Kamprad, Persson (H&M) etc. Problemet är att man stannar välfärdsstaten inom sina egna led, familjer, nätverk, loger.
  Rausing köper de bästa advokater, Rausing använder pengar för att sudda t ex Youtube. Rausing skyddar sina svaga individer och sitt namn.

  ”Det här videoklippet är inte tillgängligt.”

  Detta visar Aftonbladet:

  Google bildsök har man inte kontroll på.

  Eller bildserien i det mänskliga förfallet, alternativet till Reinfeldts välfärdsstat:
  Med början: Hans Kristian Rausing pictured driving his car in May and picking up cash near his West London home. The heir to the Tetra Pak fortune has been arrested for drug possession after his wife Eva Rausing was found dead at their property.http://www2.pictures.zimbio.com/bg/Hans+Kristian+Rausing+London+2PcESDDv41Bt.jpg

  Problemet är inte välfärdsstaten.
  Problemet är Fredrik Reinfeldt och den samhällsklass som han skyddar.

  Rausings gör helt rätt som skyddar sin avkomma. Rausing agerar som en välfärdsstat, men man är för inskränkt i sin omsorg, som en leverfläck som tar pigmentet från resten av huden.

 • Ekonomi 07.06.2012 19 Comments

  Diskussionen om ”krisen” handlar om sparande eller investering. Men den verkliga krisen handlar om demokrati och fördelning, d v s balansen mellan privata investeringar eller offentliga. Med facit i hand måste vi vända på begreppen närande och tärande och med facit i hand är BNP inget mått på konstruktiv tillväxt. 1% äger 40% och obalansen i det demokratiska systemet drabbar alltfler.

  Europa och världen befinner sig i socialt och ekonomiskt krig. Den nyliberala lösningen matar det finansiella systemet och använder skattemedel för att säkra vinsterna för de privata investerarna i stort som i smått. Det finns ingen ”sjukvårdsakut” när sjukvården havererar, men väl en bankakut”, när investeringarna slår fel/avkastningen är för låg.
  Det nyliberala gisslandramat i västvärlden, investerar i inflation istället för produktion. Lägenheten, som ”stigit i värde”, gör att jobbskatteavdraget används till att betala av prisökningen, d v s inflationen. Jordbruksmark kan inte längre förränta sin investering, men köpet görs medvetet som en spekulation i inflation, investeringar flyttar från produktion till fasta värden. Produktionsinvesteringarna omvandlas till privata förmögenheter och dömer den fattige till evig fattigdom.

  Problemet är inte investering eller sparande. Problemet är att världen befinner sig i ett ekonomiskt och socialt inbördeskrig och att den demokratiska makten systematiskt demonteras av kapitalet/makteliten. Istället för offentlig konsumtion i vård och omsorg, skola och infrastruktur, så används skattemedlen till att försöka locka investerarna att åter investera i produktion genom statliga garantier. Just att ha den makten att välja att investera eller inte är ett demokratiproblem. I grunden är det samma problem som Nordafrika reagerar mot. Den besuttna makten hävdar sin rätt att bestämma investeringarna och i t ex Sovjet befäster nu Puttin ytterligare sin makt över investeringarna genom skyhöga böter mot demonstrationer och groteska militära investeringar.  I Syrien slaktar makten sitt folk och i Europa sitter samma makt som ledde in oss i krisen och försöker lösa den. Man sätter pyromanerna att släcka branden. Men det enda man gör är att ytterligare accentuera konflikten mellan maktelitens krav på ohämmad lyx och folkets krav på rättvisa.

  Samtidigt knackar den verkliga ekonomin på dörren allt hårdare. Ekosystemet håller på att kollapsa just p g a ökade privata investeringar och den verkliga nyliberala galenskapen avslöjades i historien om glödlampskartellen, där företagarna slöt sig samman och forskade fram en glödlampa som sänkte brinntiden från 2500 timmar till 1000 timmar, för att öka omsättningen. T o m arbetarna försvarade detta med hänvisning till ”jobben”,  samtidigt vi lärde oss att privat företagande var ”närande”, medan offentlig produktion var ”tärande”. Ekosystemets kollaps  berättar  något annat.

  Krisen är inte ekonomisk utan demokratisk och lösningen är inte en generell ökning av investeringar, utan en kraftig omställning från privata investeringar till offentliga. Lösningen är investeringar i välfärd och miljö och inte i materiell konsumtion.

  Varken det Socialdemokratiska partiet eller det Moderata/Alliansen har politisk kapacitet som förstår dessa sammanhang. Båda konstruktionerna tror att ”marknaden” löser problemen, men inget kan vara mer fel. Socialdemokrater och Moderater jagar populismen, men den verkliga gränsen i det svenska parlamentet går mellan Vänsterpartiet och resten, som har nyliberalismen/marknaden som ledstjärna och problemlösare och lösningen finns inte hos ekonomerna utan hos ideologerna.

 • Nu läggs förslaget om att det ska bli lättare att hyra ut bostadsrätter. Bl a ska bostadsrättsinnehavaren kunna lägga räntan på hyran.

  1. Bostadsrätterna driver inflationen. Den största kostnaden för en bostadsrätt är bristen på bostäder. Priserna skulle öka ytterligare och driva inflationen.

  2. Det finns massor av stendött icke investerat kapital (inte minst från penningtvätteriet), som skulle köpa upp bostadsrätter för uthyrning.Det är dessa intressen som driver Anders Borg och hans marionett.

  3. Man skulle skapa en enorm irritation i bostadsrättsbeståndet, som sökt boendet för social stabilitet och kontinuitet. (Vilket berättar om att Borg och hans marionett inte vill fortsätta efter 2014, eftersom vi talar kärnväljare. Här ligger det som kallas ”Löfvéns uppgång”.

  4. För det fjärde, skulle hyrorna bli skyhöga och tvinga hyresgästerna att lägga en förmögenhet på att göda ägaren, som i sin tur kan sitta still och betrakta värdeökningen utan det ansvar som tidigare låg på fastighetsägaren i det gamla systemet.

  Citat ur den av svenska folket framvalda regerings förslag (Expressen):

  Bostadsföreningens veto försvinner.

  När det gäller uthyrning av privatägda bostäder ska bostadsrättsinnehavaren få betalt både för driftskostnaden och kapital- och räntekostnader, vilket inte är tillåtet i dag. Hyresnämnden kommer fortfarande kunna pröva om en hyra är skälig, men man kommer inte att kunna överklaga i efterhand, som nu.

  - Den kan bara prövas för framtiden, men man kan inte få bakläxa i efterhand, säger Jan Björklund, FP.

  Den som äger bostaden kommer också att få välja hyresgäster själv och bostadsrättsföreningens veto försvinner. Enligt en beräkning som gjorts av Finansdepartementet kan regeländringarna komma att resultera i runt 20 000 lediga lägenheter för uthyrning.” Slut citat.

  Få betalt för kapital- och räntekostnader?
  Inte kunna pröva hyrans skälighet bakåt?
  Välja hyresgäster själva?

  Kan det sägas bättre? Fyra stycken kraftidioter som systematiskt rensar ut allt vad integration och rättvisa heter och som ständigt öppnar upp nya hål för sina kriminella uppdragsgivare att stoppa pengar i.

  I det politiska lapptäcke som Alliansfascisterna försöker sy ihop för att dölja konsekvenserna av sin fullständigt sinnessjuka politik, försvagar man åter konsumentens ställning och skydd. Friheten är återigen och som alltid ägarens frihet. Samtidigt är deras politiska svar på höga boräntor ”att den enskilde måste bli tuffare när man förhandlar ränta med banken”. Det är inte ens skrattretande längre.

  (I Frankrike hyr paradvåningarnas ägare ut vindsutrymmet till utländska studenter, som betalar våningens hyra. Man betalar för 1,5m X 2,5m vindsutrymme med galvat nät som vägg, en hyra som finansierar ägarens våning på 200m2.)

  Jag har ett annat förslag om bostadsrätter:
  Demontera bostadsrätterna och sätt dom under kommunal förvaltning. Väck bostadskön till liv och fördela boendet. Konfiskera ”Arkelstens vinst” och bestäm bostadsbyggandet i plan efter behov.

  -Det går ju inte!?. Även om det vore det bästa.
  -Men det är just det som Reinfeldt gör. Det är bara det att han inte fattar det själv. Reinfeldt inför åter hyresrätten, men istället för att en fastighetsägare äger ett definierat hus, så kommer de nya fastighetsägarna att äga delar i bostadsrättsbeståndet. Skillnaden från mitt förslag ligger i att Reinfeldts hyror blir mycket högre, bostadsrättspriserna (inflationen) stiger, rättvisan fördelas av enskilda, hyresgästen får sina pengar konfiskerade istället för Sofia Arkelsten, medan ockraren kan fortsätta köpa upp och hyra ut.

  Överhuvudtaget är Anders Borg Sveriges mest överskattade politiker genom tiderna och att hans betyg sätts av nyliberala fascister, som har det privata ägandet som måttstock, är inget som imponerar på något sätt.
  Att Anders Borg t o m är så  fräck att han vill sänka skatten för de som jobbar med riskkapitalbolag, tyder på en alldeles extraordinär brist på politisk begåvning, om nu inte målet är att förlora valet 2014. Då är förslaget genialiskt.

  Vi har nått vägs ände med Alliansens politik, egentligen hade vi det innan dom ens fick chansen att bryta ner samhället.  Korna är snart helt utsålda och mjölken ska köpas tillbaka till ett dyrare pris. Vi har sett det i VARJE privatisering från SJAB (en massiv genomgång av ett extraordinärt privatiseringsfiasko), till upplösningen av Apoteksbolaget. Konkurrensen skulle göra saker billigare och bättre, det blev dyrare och sämre och apotek som inte finner lönsamhet i en enskild produkt håller den inte i lager. Det kallas FRIHET. Kunden kan få uppsöka flera apotek för att få sina mediciner. Anders Borg inbillade sig att farmaceutiska bolag skulle driva apoteken, det blev riskkapitalbolagen, likadant med skola och omsorg. Detta stavas KATASTROF, för både samhälle och ekonomi. Alliansen kallar det frihet och valfrihet.
  Fredrik och Anders  håller på att demontera landet och kravet på nyval måste ställas igår. Själva kommer dom inte att ha det minsta intresse av regeringsmakten 2014. Man kommer att ta sin riksdagspension, börja skriva sina memoarer, skylla det accelererande samhällsdebaclet på dom som tar över samt åka runt på välbetalda seminarier och föreläsa om det dom kan minst. Politik och ekonomi.

  2014 stiger den nye kaptenen ombord på ett förlist fartyg, där de värdfullaste delarna är skänkta till privata intressenter och galärslavarna sitter kvarglömda under däck.
  Sossarna hade tidigare en plan om att säkra samhällsmakten genom Folksam, HSB, ABF, Konsum, om man förlorade valet. Reinfeldt/Borg har nu säkrat det privata ägandets makt genom långt driven avdemokratisering(privatisering) och är säkert både färdiga och nöjda med sitt skitiga hantverk. Man har inget som helst intresse av att styra ett vrak och kommer systematiskt att fasa ut sig själva till valet 2014. Man gör en Persson/Rosengren och fortsätter sin egen privata resa i klassamhällets salonger, tillräckligt högt upp för att slippa skriken från nedre däck.

  Däremot kommer alla att känna skakningen.

  Det tar 70 år för en skog att växa, det tog 10 år att såga ner den med början Persson/Rosengren. Nu tar skalbaggarna det sista. Det krävs ett heroiskt hjältemod och en blandning av nyplantering, gödning och ogräsbekämpning för att få skogen att växa igen.

  Så socialdemokraterna eller moderaterna?

  Så socialdemokraterna eller moderaterna?

  Så socialdemokraterna eller moderaterna?

  Eller kan man ersätta Bildts namn med både Reinfeldt och Löfvén?

  Sanningen är att likheterna mellan Moderaterna och Socialdemokraterna är så stora att man får plats inom samma parti. Man saknar alla politiska ambitioner och ser Sverige som AB Sverige med en tydlig och självklar hackordning. Det politiska bråket handlar huvudsakligen om att slippa bli arbetslös som politiker.

  ”Socialdemokrati” och ”Nya Moderaterna” har förvandlats till varumärken och nivån i den förväntade utvecklingen är att Socialdemokraterna börjar kalla sig ”Nya socialdemokraterna”. Att ”Nya” sen betyder att utsätta Sverige för nyliberalismen och försätta Sverige i 1920-talets Tyskland gör inte ordet fräschare.

  Däremot lever den ideologiska socialdemokratin kvar, för de som är politiskt kunniga och intresserade och som inte bara söker sig till politiken för drömmen om makt, utan som verkligen vill bygga allas samhälle: Jonas Sjöstedt. (Nej länken blev inte fel, den definierar Jonas Sjöstedt genom sin motsats.)

  Den rätta länken finns här: Det SISTA inomparlamentariska hoppet.

 • (Som svar i en twitterdiskussion. Använder kvinnolöner, man/kvinna/fackförening, som exempel på solidaritet)

  Solidaritet, förväxlingsbegrepp ”lojalitet” och ”välgörenhet”.

  Exemplet:
  Män och kvinnor är med i samma fackliga organisation. Männen har mer i lön än kvinnorna för motsvarande arbete.
  Solidaritet: Männen avstår av sina löner så att kvinnorna når samma nivå.
  Lojalitet: Männen sympatistrejkar i lojalitet med huvudorganisationens önskemål, för att få upp kvinnornas löner.
  Välgörenhet: Männen behåller sina högre löner, men ger pengar till sina fattigare medsystrar när man tycker detta lämpar sig.

  Solidariteten börjar på individnivå, att vara solidarisk mot sig själv. Solidariteten är alltid dubbel och växer i ömsesidigheten.
  Solidariteten första led är man/kvinna/barn/kamrat. Att hjälpas åt, att ställa upp för varandra.
  Solidariteten omfattar sen det lilla samhället, bygden och fortsätter till regionen, landet, kontinenten och världen.
  Solidaritet behöver inte ”tränas” den finns hos alla. Den enda frågan är hur många man vill att den ska omfatta.

  Den politiska parollen ”ökad jämlikhet” är en strävan att flytta solidariteten från den egna sfären ut i världen. Det är själva rörelsen mot Utopia som avgör ”Vänster” eller ”Höger” i politiken.
  Omvänt är den nyliberala politiken en strävan att flytta solidariteten från världsperspektivet tillbaka till individen. Både högerns och vänsterns slutmål är Utopia.

  Högerns solidaritet säkrar utbildning till de rikas barn. Högerns solidaritet säkrar  snabb och effektiv sjukvård till de rikas barn. Högerns solidaritet säkrar bostäder till de rikas barn. Solidariteten är stark, vänskapskorruptionen, nepotismen, nätverken…solidariteten är allestädes närvarande, MEN den omfattar bara den egna gruppen och syftar mot individperspektivet och kortsiktigt.

  Vänsterns solidaritet syftar bort från individen mot världen. Vänstern bryr sig om Apples produktion i Kina, barnarbete, förtryck, miljö etc. och syftar långsiktigt.

  En solidaritetshandling utifrån ett fackligt perspektiv i meningen att ”kvinnolönerna är lägre”, hade varit att männen avstod lön för jämställdheten och att man sen gjorde gemensam sak och lyfte hela kollektivet. En sådan åtgärd hade löst den ojämlika lönen över en natt, om det nu var ojämlikheten man var ute efter. Men detta kan bara var aktuellt om det finns en solidaritet inom kollektivet. Det fackföreningen gör nu är att använda jämlikhetsargumentet till att låta arbetsgivarna betala. Det har ingenting med solidaritet att göra.

 • Ekonomi 12.04.2012 26 Comments

  Sofia Arkelsten gör en lägenhetsaffär och tjänar inom några månader 600 000:- kronor på något som heter ”Bostadsmarknad”. Hon tillför ingenting av värde själv utan säljer en lägenhet och en brist på lägenheter. Mest betalt får hon för bristen på lägenheter, men det avgörande är att hon inte själv tillför systemet något som helst värde.
  På andra sidan står en köpare som bl a lånar upp 600 000:- för att kunna köpa Sofias lägenhet och brist på lägenheter. 600 000:- som direkt ger Sofia rätt till privat konsumtion motsvarande 600 000:- utan att själv ha tillfört motsvarande värde.

  Ägandet i sig har övergått till banken, som i praktiken blir en slags hyresvärd genom räntan. Dock helt utan förpliktelser.

  Nu kommer frågan:

  Vems är skulden?
  Sofias, som får 600 000:- utan att ha tillfört motsvarande värde?
  Köparen, som tagit lån i banken?

  (Bieffekten är att hela den ekonomiska högerpolitiken går ut på att säkra både Sofias 600 000:- och att pyramidspelet kan fortsätta genom att priset på lägenheten inte faller. Istället för kapital till byggande, får vi konstgjort kapital, som ska upprätthålla vinster utan innehåll, d v s inflation. Den komiska tragedin är att det är just Sofia Arkelsten, moderaternas partisekreterare, som undrar hur Juholt ska finansiera välfärden, när hon själv är skolexemplet på hur den urholkas.)

  Vems är skulden?
  Sofias, som får 600 000:- utan att ha tillfört motsvarande värde?
  Köparens, som tagit lån i banken?

  Svaret är helt avgörande för hur EUs ekonomiska kris ska lösas. Val av svar kommer att förvärra krisen eller lösa den.

  Systemfel?

 • Lönebildning/resursfördelning.
  Som ett svar till Gudrun Schyman apropå fokuseringen av kvinnolöner. I perspektivet kan jag tycka att Feministiskt Initiativs existens är beroende av låga kvinnolöner.  Behöver Gudrun frågan bättre än vad frågan behöver Gudrun. Var 100 000:- uppbrunna pengar på Gotland ett inlägg i kvinnofrågan, ett hån mot den underbetalda läraren, eller bara en marknadsföring av Gudrun Schyman? Vad kommer vi att minnas när historien skrivs?

  Naturligtvis är kvinnans roll speciell, allt ifrån att Malin Bayard tappar sin ranking i hästhoppning vid graviditet, till låga löner i kvinnodominerade yrken, till att hon ställs utanför pensionssystemet. Men det känns lite som att jämställdhetsproblematiken tagits över av hen- och snippafeminismen. (Här har man valt att ta mannens snopp som utgångsläge. Man kunde ju löpt linan ut och tagit kvinnans könsorgan som utgångsläge och kallat mannens för ”fot”). Dagens feminism kan kännas som ett sidospår och när Lars Ohly tar bröstmjölkspumpen som exempel på hur han löst ”jämställdheten, då brister nog det mesta.
  Som en inledning vill jag damma av en gammal bortglömd klassiker, som ganska väl formulerar problematiken, men därefter vill jag belysa andra ”orättvisor” som en följd av det nyliberala marknadsfiaskot.
  Louise
  Exploatering av människan utifrån ett fackligt perspektiv, innehåller två och endast två faktorer, vilket är de samma frågor som är de enda fackliga frågorna. TID och PENGAR. Allt som fackföreningen sysslar med, som ligger utanför dessa två storheter är bara ett sätt att undkomma sitt fackliga ansvar. Att sitta på parkettplats och gnälla om ”låga kvinnolöner” är bara genant. Det fackliga verktyget heter strejk. Men gnället gör sig bra i paneldebatter och lönerna för ombudsmän/politiker för att bedriva indignation, är rejält tilltaget.

  Några infallsvinklar.

  Trovärdigheten.
  Jag tillskrev redaktionen på Aftonbladet om kvinnliga lokförarlöner. Yrket var nyintroducerat för kvinnor vid tillfället och då alla fanns i en lönestege så gav statistiken naturligtvis ett lägre utfall för kvinnorna. Detta intresserade inte redaktionen som fortsatte påstå att kvinnliga lokförare tjänade mindre än manliga. (Det var alltså nya lokförare som tjänade mindre än gamla.)

  Däremot dök det upp bolag, där lokförare på dessa tjänade flera tusen mer än mig, trots att jag varit på SJ i 25 år och var utbildad på 25 fordon. En kvinnlig lokförare med endast ett fordon och 3 år i tjänst kunde tjäna 2-3000:- mer än mig.
  Lönediskrimineringen är direkt riktad mot personalen som stannade kvar på SJAB/Green Cargo och har ingenting med man/kvinna att göra.

  Lite mer.

  När jag började på SJ, tjänade en lokförare obetydligt mer än en städare och räknat i bortavarotid tjänade lokföraren mindre. Detta var inget problem för mig eller kollektivet. Det var absolut inga problem att alla hade det bra. Så kom SJ på att städningen skulle läggas ut på entreprenad, man sa upp personal som erbjöds jobb i det nya bolaget, med samma lön men med större ytor. Staten tjänade miljoner för att arbetslivet förlängdes med 5 år och man förlorade 1,4 miljoner i statlig avtalspension. En städare intervjuad i LOs tidning var 58 år och hade jobbat i 40 år. Han hade så smått börjat förbereda sin pension, när han fick 5 år längre arbetsliv. ”Det kan inte fan ha folk att sluta vid 60” sa SEKOs ombudsman K-G Mattsson, som själv gick vid…60. PROs Curt Persson som sålde avtalet som dåvarande SF-ordförande, gick vid 57. Av rättviseskäl.

  Nu har den anlitade städfirman gått i konkurs och SJABs eminente personalchef Peter Blomqvistförklarar att SJAB inte tänket följa LAS 6 B, utan man väljer ny personal.
  Problemet har inte med man/kvinna att göra, utan en kriminell företagsledning. Alltmer av besluten flyttas in i Arbetsdomstolen och i SJABs fall, skulle man kunna ha en filial fast stationerad på huvudkontoret.

  Bonuslöner
  Åker man längst upp och talar med professorn på Handelshögskolan, så berättar han att all forskning berättar att bonuslön och framgångsrika företag saknar samband, det är snarare kontraproduktivt och kan vara riskfyllt på lång sikt. Åker man sen ner till eleverna i skolans källare, där fiket ligger, så är alla övertygade om hur förträffligt det är med bonuslöner.

  Sen sitter fackföreningar och AP-fonder och röstar igenom bonusprogram på årsmötena. Bonusprogram som bl a finansieras med de framtida pensionerna,
  Detta har inte med man/kvinna att göra. Detta handlar om en fullständigt skruvad självbild, för överklassens del formad på Lundsbergs. ((Det är t o m så sjukt att ”Blondinbella” ”vill ha” 100 miljoner som han kan ha som riskkapitalist. (Blondinbella är kvinna)).

  Löneskillnader beroende av närheten till makten.

  Lönen för ekonomer, de som finns nära de finansiella flödena är extremt höga. Skillnaden mellan sjuksköterska och ekonom,  är 20-24 000:- för sjuksköterskan och 24-32 000:-  för ekonomen. Marknaden förklarar en del, lojaliteten och närheten till makten, en del av skillnaderna.
  Detta har inte med man/kvinna att göra. Detta har med makt och lojalitet att göra. Annika Falkengren (kvinna) lyfte 20 miljoner 2009,  dubbelt så mycket som Nordeas Christian Clausen. Å andra sidan lyfter han 100 miljoner som 60-åring, apropå arbetslinjen och 75 års pensionsålder. Lärlingen Annie Lööf (kvinna) tjänar 150 000:- i månaden, vill sänka ungdomslönerna och deklarerar glatt apropå sin egen lön att ”Centern har inget emot karriärlöner”.

  Detta har inte med man/kvinna att göra, utan med en fullständigt sinnessjuk självbild och tro på värdet av sin förmåga. Att betala 150 000:- i månaden för en politisk lärling…ja.

  Att tillföra värde.
  Ser vi sen till vad den enskilde tillför i värde, så finns många att ifrågasätta. Det är väldigt lätt att luta sig mot ett avtal med styrelsen eller helt enkelt ”marknaden”, men tillför man verkligen det värde som står på lappen? Och om man nu mot förmodan skulle göra det, är det rimligt att dessa pengar fortsätter att låta mina barn arbeta för de rikas barn, som definitivt inte har med det tillförda värdet att göra. Kommer framtida generationer att acceptera den ständigt växande massa som förväntar sig bli försörjd? Nej, det gör man inte. Utöver de får vi en ledarskapsdegenerering i ”arvsmassan”, samtidigt som de verkliga ledarna bygger subkulturer, för att äga samma nivå genom kriminalitet, eller att vi får politisk extremism (vilket redan är här).

  Kungahuset och ”lönen”.

  Ser vi kungahusets främsta värdegrund, så är det ”rätten att leva på andra”, som den yttersta dygden, vilket också är det värde som skyddas av kretsen.
  Detta har inte med man/kvinna att göra.

  Andra sätt att skaffa ett större utrymme för privat konsumtion.
  Andra sätt att berika sig är genom medveten, offensiv och cynisk planering, köpa upp svensk välfärd, missbruka alla kryphål och lyfta miljarder ut ur landet. Här är Peder Pråhl ett föredöme.

  Ägandeklassen
  Vi har en bostadsmarknad, där man betalar för bristen. Vi får inte fler bostäder, vi definierar bara om vem som ska få bo och hur tilldelningen ska ske. Det som en arbetare inte kan tjäna ihop under en livstid, tjänar Sofia Arkelsten på två månader. Är detta ett rimligt förhållande? Är ägarklassens excesser något vi andra vill betala för? Är den största frågan verkligen att även kvinnor ska kunna tjäna dessa pengar? (I så fall är jämställdheten uppnådd inom ägarklassen). Arkelsten tillför absolut ingenting av värde, istället bedriver hon häckel mot socialdemokraterna om underfinansierad budget, med utgångsläge från en sekreterarpost i Moderaterna!? Hur stor är DEN frågan om rik/fattig och om att aldrig ha en chans att ta sig in på bostadsmarknaden? Vilken betydelse har DEN frågan för segregation, utanförskap och kriminalisering?

  Detta var en snabbgenomgång på olika sätt att skaffa inkomster för privat konsumtion. Den mesta kriminaliteten är inom ramen för regelverkan och bara det faktum att börsen tillåter datamaskiner att stå som privatfogdar och suga näring är själva investeringarna, visar på synnerliga brister i Sveriges och Europas ledarskap. Man påstår t o m att de enskilda medborgarna i länderna har skulder, samtidigt som t ex de som förskingrade Islands kassa, lever i störst välmåga i Norge, helt utan ansvar och med bibehållen standard (enligt privat källa).

  Jag vill med dessa enkla punkter sätta kvinnolönerna i ett perspektiv och 145 000:- i månaden för både Juholt och Mona Sahlin, känns inte motsvara det värde man tillför systemet. Och det är viktigt att detta överensstämmer om vi ska kunna behålla respekten för systemet, undvika inflation och ge våra ungar framtidstro.

  Därför är det också viktigt att förhålla sig till helheten, när man ska värdera olika personers eller gruppers uttag till privat konsumtion.

  Slutligen. Björn Rosengren har en förmögenhet överstigande 100 miljoner kronor. Vilka värden har han tillfört som motsvarar dessa miljoner? Privatiseringen av SJ? Utförsäljningen av Televerket? Vad?

  Björn Rosengren är man.

  Och om nu hans barn ärver dessa 100 miljoner, ska dom då kunna kräva att mina barn arbetar åt hans barn, utan att dessa tillför motsvarande värde? (Eller kommer Reinfeldts arbetslinje även att gälla dessa barn?)
  Och hur många är det i denna situation, som förväntar sig bli underhållna?
  Och hur kommer galärslavarna att reagera på att sonen tar på sig kaptensmössan, framförallt när man vet att den främste sjöman sitter fastkedjad vid ådrorna och har väldigt små möjligheter att ens nå upp på däck?

 • DN skriver i dagens ledare om ”klasskamp”.  Man vill leda i bevis att regeringens svältpolitik mot arbetslösa och sjuka skulle vara ett sätt att motverka klassamhället. I själva verket är svälten det yttersta politiska nederlaget för hela samhället som får enorma konsekvenser både vad gäller rekryteringen till de viktigaste samhällsfunktionerna och naturligtvis kriminalitetens utveckling. Att svälta ihjäl människor ingår istället som själva grundbulten i klassamhället och ger en försmak av de politiska strömningar som fanns i 1920-talets Tyskland, med få extremt rika, arvtagarnas stagnation och massarbetslöshet. Alliansen bjuder in extremismen och när alla som borde stått upp för solidariteten medan vi har en chans att hantera frågan, istället sitter och hänger i sin egen trädgård, så ser framtiden mörk ut. Segregationen och de sociala spänningarna är en apterad bomb av religiös fundamentalism, Mein Kampf eller Das Kapital och mot detta står ett politiskt etablissemang utan ideologisk intelligens. Det är helt enkelt nödvändigt med en ekonomikurs för landets befolkning, konungahuset, riksdagens ledamöter och inte minst de ekonomer som lämnar handelshögskolorna med ambitionen att man ska bygga upp 100 miljoner i kapital och bli riskkapitalist.

  Jag vill påminna gossen Anders Borg och hans svans, att det är efterfrågan och inte omfördelning av resurser som styr produktion och arbete. Det är tvärtom så att om man gör den fattige fattigare, så driver man arbetslöshetsspiralen. Den övergödde betalar av på lånen och den fattige som behöver konsumera, dör av svält. Så mycket av svensk ekonomi är nu förstörd att det är helt nödvändigt med ett nyval igår, om detta ska kunna räddas.

  Kursen blir i form av uppslagsbok och kommer att fyllas på efterhand. Det går även att twittra frågor till @alfverner

  Arv
  Arv är två saker där samhällsintresset står emot individintresset. Arvet är den pågående och rika generationens önskemål om att barnen ska få ärva rätten att leva fortsätta ett bekymmersfritt liv. Samtidigt är det den fattiges hopplöshet och ett enormt resursslöseri av talangfulla medborgare.

  Arvets segregation drabbar alla, från arvtagarna själva som kräver poliser och skyddat boende för att försvara sina privilegier till de begåvade, men chanslösa, som väljer kriminalitet och politisk extremism för de talanger som inte får chansen att utvecklas inom ramen för samhällets strukturer. Arvet undergräver hela samhällsbygget och är alltid det som leder till civilisationernas undergång.
  Arvet lakar ur samhället på ett par generationer och mängden individer som lever på andra utan att tillföra samhällsnytta, blir per automatik samhällets undergång. Därför ar beskattningen av arv en ren överlevnadsfråga för varje samhälle som vill överleva.

  Arbetslinjen
  Arbetslinjen avser ”arbetare”, att skilja från arvtagare och högavlönande, som kan dra sig tillbaka och mer har sitt jobb som hobby och grund för självförverkligande. T ex omfattar inte ”arbetslinjen” den hårt belastade f d hallåan och moderate riksdagsmannen Henrik S Järrel, som däremot är starkt för arbetslinjen.
  Det är oerhört intressant hur svält som fenomen har dammats av och upphöjts till politiskt verktyg ”för jobben”. Bortsett från att svält aldrig skapar nya jobb, eftersom nya jobb handlar om efterfråga och inte svält, så har det stöd av en jobbskatteavdragsmedelklass, som fått för sig att folk inte vill arbeta för att man ”är lata”. Detta tycker man fram till man får en egen plats i kön till soppköken. Och det är det som händer nu och ger Löfven hans siffror.

  Arbetarparti
  Ett parti som försvarar arbetarnas intresse genom en bas i riksdagen. Arbetarpartiet utvecklade också en idé om att behålla makt genom institutioner utanför riksdagen, om man mot förmodan skulle vinna valet. T ex Folksam, Konsum, ABF, HSB

  Arbetsparti
  (Tänk vilken stor skillnad det är på en liten språklig, ”-ar” och ett ”-s”)
  Ett parti som driver arbetsgivarnas krav på billig arbetskraft och som fokuserar varje frisk del som kan arbeta hos en tydligt definierad skiljelinje mellan arbetarklass och ägarklass. Man ser inte att hela individen är full av cancer, utan man ser hans hand som kan arbeta och motiverar detta med inkludering, att känna sig behövd. Arbetspartiet behåller makten genom alla bolag och finansiella institutioner. I själva verket vill man flytta all demokrati över till de privata styrelserummen.
  Arbetspartiet saluför sig som arbetarparti (se ovan) och har länge lyckats upprätthålla den idén genom att muta medelklassen med jobbskatteavdrag.  Det socialdemokratiska arbetarpartiet drev länge det svenska arbetarpartiet men har grisfest på djurfarmen. Det enda arbetarpartiet som finns idag i svensk riksdag är Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt.

  Arbetsmarknad.

  Arbetsmarknad är tänkt ska lösas på samma sätt som vilken marknad som helst. Finns ett underskott höjs lönen, tills underskottet försvinner. Så är det inte alls. Detta är bara teorier (Se Löneskillnader längre ner).
  Sålunda fattas det inte sjuksköterskor, utan sjuksköterskelöner. Det fattas inga behöriga lärrare, utan lärarlöner etc.

  Bostadsmarknad.
  En bostadsmarknad är en icke planstyrd fördelning av bostäder. Från att fördela hyresrätter genom bostadskö, där alla har tillträde, så omvandlas hyresrätterna till bostadsrätter och blir en angelägenhet för de som kan betala. En hel samhällsklass ställs utanför ens möjligheten, om man inte kriminaliserar sina intäkter och sen omvandlar resultatet av sin kriminalitet till fast egendom.
  I en bostadsmarknad har man lämnar det nominella värdet och betalar för bristen på bostadsmarknaden och för sin tro att någon annan är beredd att betala lika mycket eller mer för lägenheten.
  Den som köper lägenheten betalar de facto säljarens framtida konsumtion. I det perspektivet blir pensionerna ointressanta, när man säljer den bostadsrätt man köpte för 20 000:- för 30 år sen får 6 miljoner idag. Detta också vad som sker när den bostadsägande 40-talistgenerationen växlar in sitt boende och köper husbilar. En konsumtion som betalas av den nye lägenhetsägaren. Bostadsmarknaden är extremt inflationsdrivande eftersom de som säljer lägenheterna inte har tillfört det värde man tar ut, samtidigt som man försätter den nye ägaren i ett livslångt slaveri för att finansiera sin konsumtion. Systemet innehåller i sig en apterad politisk bomb och den verkliga krisen kommer när priserna faller. Skulle det dessutom uppkomma en försäljning till starkt reducerat underpris, samtidigt som ägarna t ex skiljer sig, så blir skulden för den gamle ägarens konsumtion än mer provocerande.

  Andra sätt att fördela bostäder är genom kommunal kö, svarta pengar eller att man helt enkelt bara tar över lägenheten och slår ihjäl den som bor där, lite drastiskt uttryckt. Det sistnämnda var vanligt under Hitlertyskland, men förekommer alltid vid etnisk rensning. Min poäng är att det finns många olika sätt att fördela bostäder/resurser och att inbilla sig att en ny framväxande generation medborgare skulle finna sig i att stå utan bostad utan att reagera synes naivt att tro. I en förlängning kan man tänka sig hela folkvandringar, där landets ledare helt enkelt bara säger: Gå, ta det som kommer i er väg, gammal pedagogik från bl a Karl XII, men absolut inget nytt i historien.

  Studentrum.
  Det som planekonomerna visste genom demografisk kontroll och framtidshållning, ska nu istället regleras av ”marknaden”. Det innebär att den politiska nivån lägger ansvaret på ”marknaden” för att det inte finns studentbostäder. Det innebär att istället för studentrum, så får den studerande hyra en soffa i en lägenhet och ta sig fram via 3:e handkontrakt o s v. ”Marknaden” reagerar på kort sikt och byggbolagen ser ingen attraktion i att bygga billiga studentrum. Bostadsbristen är en direkt följd av en icke fungerande marknad.

  Bostadsrätt.
  Bostadsrätten är bara ett annat system för fördelning av bostäder. Lägenheter som tidigare fördelades via bostadskön, fördelas istället med hjälp av kapital. Det stora vinnarna är som vanligt 40-talisterna som kan komplettera en fullmatad Atp-pension med att sälja sin lägenhet några miljoner dyrare. Systemet är kraftigt inflationsdrivande och måste hållas under armarna med politiska beslut, t ex jobbskatteavdrag. Skattebetalarna måste mata det finansiella systemet bl a genom att hålla bostadspriserna på en hög nivå. Skulle man inte ´klara det så faller systemet och många hamnar i ohanterbara skulder.  De skattemedel som skulle gått till den generella välfärden går istället till att försvara den finansiella sektorn. 700 miljarder Euro avsätts som brandvägg till den finansiella sektorn, men hur stor är brandväggen inom t ex sjukvården?

  Ekonomisk kris.
  Ekonomisk kris kallas det när investerarna inte får tillräcklig utdelning på insatt kapital. Alla politiska beslut vänder alltid inom aktiemarknaden för att fråga om det var bra eller dåligt, d v s om investerarna tyckte att beslutet var tillräckligt gynnsamt. Detta innebär att makten flyttas från röstsedeln, det vi kallar parlamentarisk demokrati, till miljonärerna och oligarker och riskkapitalister. Överflyttningen av makt från folket till ägarklassen skiljer sig i grunden inte från det som händer Nordafrika och som kallas ”Den Nordafrikanska våren”. ”Skulden” i t ex Grekland tillhör inte det grekiska folket utan ägarklassen. Däremot är medicinen mot den ekonomiska krisen att tvinga grekerna att sälja ut sitt land till samma riskkapitalister som orsakade den. EU ställer upp som verktyg och bereder väg det evigt hungriga riskkapitalet på det grekiska folkets bekostnad. Sverige skickar in pengar i systemet som ska föda investerarna, samtidigt som arbetarnas villkor i Grekland skickar landet tillbaka till medeltiden. Denna lösning öppnar upp för ”den Europeiska våren”.
  Den enda INOM-parlamentariska lösningen som erbjuds kommer från Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt. Mycket tyder dock på att det är för sent och att den ”Europeiska våren” får en fortsättning i våldsamma drabbningar mellan ägarklassen och de medellösa.

  Entreprenör
  En som drivs av sin idé, sin ambition att skapa något som förbättrar livet för sig och sina medmänniskor och samtidigt försörjer sig på sin idé. Den grundläggande drivkraften är inte girigheten utan idén.  Jmfr. Idealist och Riskkapitalist.

  Idealist
  En som drivs av sin idé, sin ambition att skapa något som förbättrar livet för sig och sina medmänniskor men som har sin försörjning från annat håll. Idealisten och entreprenören har mer gemensamt än entreprenören och riskkapitalisten.

  Inflation.
  När ett uttaget värde inte motsvarar det insatta värdet.
  Exempel lägenhetsförsäljningar eller riskkapitalbolag, bonusar och aktieutdelningar.

  Varje prisökning som inte tillför att nytt värde är en inflation. Sverige har en enorm inflation på bostadsmarknaden, men den kompenseras av billig import, prissänkningar på andra områden. När denna import börjar höja priserna till nivåer som egentligen är svenska utifrån produktionskostnader, så kommer bostadsinflationen att lösas ut.
  Den ”ekonomiska krisen” i Europa är inte en ekonomisk kris, utan ett systemfel. Det som händer är att kapitalet inte får tillräcklig utdelning och därför inte vill investera i produktion. Man investerar därför istället i fasta tillgångar och fyller upp inflationsvärdet. Man investerar i inflation, t ex en lägenhet, t ex jordbruksmark. Jordbruksmarken kostar nu så mycket i Skåne att den är omöjlig att förränta.Investeringen är en investering i inflation vilket kan var betydligt mer lönsamt än investering i produktion. Hela Moderaternas politik med jobbskatteavdrag investeras i inflationen. Man ”betalar av sin huslån” – vilket inte tillför någonting mer håller igång bostadsbubblan. Hade man istället satsat på att investera bort fattigdomen, så hade investeringarna hamnat i produktion, vilket i sin tut genererat arbete. Moderaternas politik med jobbskatteavdrag är därför direkt kontraproduktiv och ökar arbetslösheten, skapar fattigdom och massarbetslöshet. (Å andra sidan kan man inte förvänta sig mer av komvuxekonomen Anders Borg).

  Jobbskatteavdrag
  Jobbskatteavdrag är en direkt inblandning i lönebildningen som tidigare varit en angelägenhet för arbetsmarknadens parter. Avdraget handlar uteslutande om att köpa röster ur medelklassen och att säkra lojaliteten och minska kritiken när regeringen lyfter över makten från det demokratiska beslutsrummet till de slutna styrelserummen och riskkapitalbolagen.
  Jobbskatteavdraget lanseras som en investering i fler jobb, ett incitament så att fler ska ”vilja arbeta”. Feltanken har nu avslöjat sig och regeringen ”har inte råd” – Har inte råd till vadå? Investera i ökat antal jobb som ett resultat av jobbskatteavdraget?
  Jobbskatteavdraget har i huvudsak gått till att betala av på den inflationsdrivande bostaden, d v s stärkt medelklassens privata rikedom. En satsning på de fattiga, hade däremot stimulerat konsumtionen,ökat efterfrågan och därmed behovet av arbetskraft.

  Kampen höger/vänster
  Högern avdemokratiserar landet och skapar förutsättningarna för rovdrift. Det som tidigare var pension till en löntagare är nu istället en lyxbåt till en kapitalist. Det som tidigare var offentligt ägande och förvaltning är nu privat ägande och slutna styrelserum.
  De industrialister som verkat i landet och som utvecklats i Saltsjöbadsandan i det som kallats blandekonomi, reduceras och ägandet är internationellt, oftast via finansbolag som aldrig känner själva verksamheten. Vad man däremot känner är skatteregler och det som tidigare var uppfinningar och industrimän är idag parasiter som genom sina förmögenheter sätter den politiska agendan. Folket står som tiggare och förväntas böja sig även om det går emot deras vilja. Detta går till en viss punkt, en punkt vi är mycket nära idag, sen löses problemet av Mao, Hitler eller någon annan städgubbe. Att vi i Sverige skulle vara försonade från den historiska cykeln kan vi glömma och samhället kommer inte att kunna bära den mängd psykopater som idag belastar systemet. Det Reinfeldt/Borg har gjort är en extrem omfördelning av resurser från fattig till rik. Detta i sin tur har segregerat samhället och sänkt konsumtionen för de fattigaste, vilket i sin tur minskar efterfrågan, vilket i sin tur skapar arbetslöshet. Regeringen har ännu inte fattat att det är efterfrågan och inte jobbskatteavdrag som skapar arbete. Tvärtom har svältpolitiken mot sjuka och arbetslösa satt igång en arbetslöshetsspiral.

  Vänstern privatiserar inte, utan tvärtom, reducerar marknadens inflytande, behåller gemensamt ägande och demokratisk insyn. Här finns inget motiv att ockra för att leda en verksamhet. Lönsamhet är inte kronor och ören, utan god miljö, inkluderande människor och ett samhälle i takt. Här är fördelningen ett mål i sig. Vänstern har också den paradoxen att politiken skapar den absolut bästa och viktigaste grunden för investeringar, social stabilitet genom rättvisa, solidaritet och delaktighet. Vänstern står för kommunal musikskola, maximiantal elever,  (Costa Rica har en lagstiftning som förbjuder mer än 16 barn i klassen) och att hela samhället utnyttjas som bas för landets nya ledande personer. De begåvningar och talanger som lever i segregationen och använder sina talanger till egna gäng och subkulturer, måste få chansen till positioner inom samhällets ramar.

  Löneskillnader beroende av närheten till makten.
  Lönen för ekonomer, de som finns nära de finansiella flödena är extremt höga. Skillnaden mellan sjuksköterska,  och ekonom,  är 20-24 000:- för sjuksköterskan och 24-32 000:-  för ekonomen. Marknaden förklarar en del, lojaliteten och närheten till makten, en del av skillnaderna.
  Detta har inte med man/kvinna att göra. Detta har med makt och lojalitet att göra. Annika Falkengren (kvinna) lyfte 20 miljoner 2009,  dubbelt så mycket som Nordeas Christian Clausen. Å andra sidan lyfter han 100 miljoner som 60-åring, apropå arbetslinjen och 75 års pensionsålder. Lärlingen Annie Lööf (kvinna) tjänar 150 000:- i månaden, vill sänka ungdomslönerna och deklarerar glatt apropå sin egen lön att ”Centern har inget emot karriärlöner”.

  Nyliberalism.
  Lightversionen av fascismen. Bygger på människors olika värde och rätten att leva på andra, d v s rätten att plocka mer värde ur systemet än man tillför. Nyliberalismen har bl a  tagit djupa kliv in i den socialdemokratiska rörelsen och i princip tagit livet av partiets ideologi. Parasiterna har i stort sett ätit upp moderväxten. Nyliberalismen formulerades i hela sin nakenhet av nationalekonomen Marian Radedskij i en intervju 1997. Alla politiker bör ha sett detta intellektuella och politiska moras och kurs mot 1920 talets Tyskland.

  Nyliberala partier är föregångaren till fascismen/nazismen. Politiken handlar om att avdemokratisera länderna och flytta demokratisk makt till privata styrelserum. Röstsedeln når inte längre besluten, yttrandefriheten inskränks av det enskilda bolaget och offentlighetsprincipen gäller inte. Partierna säljer helt enekelt ut landet och räknar med att ”marknaden” ska lösa allt från liggsår till bostäder. Därefter blir fokus att säkra vinstnivåerna för företagen, så att man tycker det är lönsamt att investera. Förslavningen av Grekland är vändpunkten för Europa. Ett helt lands medborgare vaknar plötsligt upp av att resten av Europa hävdar att ”den 12-årige Lirakis” har en skuld, samtidigt som den 12-årige Sven i Sverige lever i överflöd. Ingen av dem har gjort något som skiljer dem åt, med den en påstås ha en skuld. Tanken är så befängd att den borde vända som en spya tillbaka till verkligheten. Vi har helt enkelt ett systemfel och skulden tillhör naturligtvis alla dem som tar ut mer ur systemet än vad man tillför oavsett var på jorden man befinner sig. Allianspartierna är de priviligierades parti, var termometer på välbefinnandet finns på OMX-börsen. Man driver offensivt en linje som säkrar vinsten hos privata investerare och skulden på staten.

  Riskkapitalist.
  Den minst riskbenägne av alla i ett samhälle. En riskkapitalist saknar helt intresse för människorna och ett samhälles utveckling, utan drivs uteslutande av girighet. Förmögenheter byggs upp med avancerade staber av ekonomer och advokater, där man systematiskt går igenom alla marknadsförutsättningar innan man förhandlar med någon mer eller mindre amatörmässig politisk nivå. Riskkapitalets anställda/delägare har som uteslutande arbetsuppgift att tjäna så mycket pengar som möjligt till så liten risk som möjligt. Detta är proffs som hela tiden utvecklar sina färdigheter och som de demokratiskt förtroende valda aldrig har en chans att värja sig mot. En utförsäljning av t ex skola och sjukvård i Sverige är enkla offer för dessa horder av bedragare. Det är psykopaternas utrymme inom ramen för regelverken. Det är den ekonomiska krisens verkliga motorer och de som ytterst bär den skuld som nu belastar bl a EUs medborgare. Frågan är om det överhuvudtaget går att få ett långsiktigt ledarskikt som inte drabbas av sjuklig omnipotens, därför är det oerhört viktigt att ha ett demokratiskt system som omsätter psykopaterna, just det system som Alliansen nu avskaffar genom privatiseringarna och marknadsfundamentalismen. Riskkapitalismen finns även i den enskilde, som köper en insatslägenhet, där det handlar om spekulation om en prisuppgång.
  Hela ekonomin, inklusive Sverige, EU, USA anpassas till riskkapitalismen och varje politiskt beslut refererar alltid till reaktionerna ”från världens börser”. För att säkra riskkapitalismen fattar den politiska ledningen beslut om 700 miljarder euro i buffertfond för att täcka underskott. (Någon sådan fond har inte byggts upp för t ex svensk sjukvård eller skola). Riskkapitalismen är kapitalismens diktatur och tränger undan demokratin. Företrädare för riskkapitalisterna i Sverige är Moderaterna, som senast vill sänka deras marginalskatt. Ytterst är det en kamp mellan demokrati och diktatur och i slutänden av detta spel väntar revolter, inbördeskrig och krig.

  Privatisering
  Privatisering är helt enkelt samma sak som avdemokratisering, som direkt höjer kostnaden för konsumenten och segregerar samhället. Det skapar också förutsättningar för riskkapitalbolagen att tjäna miljarder utifrån organisationer som helt är uppbyggda på skrupelfri psykopati, som utan hänsyn till något annat än den egna vinsten parasiterar på verksamheterna. Fenomenet är starkt inflationsdrivande och den yttersta orsaken till EU:s ekonomiska kris. Den tragiska komedin är att de utvecklingsstörda ekonomerna lyckats kräva privatiseringar i Grekland mot stora lån, d v s man driver landet ännu djupare in i den ekonomiska och demokratiska krisen. En riskkapitalist är psykopat och saknar all koppling till moral, samhällsbygge etc. Hans enda ambition är att tjäna pengar på andras bekostnad. I den historiska cykeln har detta alltid efterföljts av en extrem reaktion och öppnat dörren för Hitler, Mao m fl. Anledningen till att reaktionerna låtit vänta på sig i Sverige, Europa, USA m fl är den materiella välfärden och en gynnad medelklass. Men hoten ökar i takt med att soppköken når medelklassen och i Grekland har extremismen redan börjat formulera sig. Det finns ingen skillnad mellan överklassens excesser i t ex Nordafrika och i Sverige. Det är samma sjuka hjärnor som tillskriver sig en betydelse man inte har och som missbrukar system och förtroende. Det enda som skiljer är den materiella nivån (som nu hastigt faller).

  Skuld
  Skuld hänger samman med begreppet inflation. Om t ex Sophia Arkelsten säljer en lägenhet efter två månader med 600 000:- i vinst, så har köparen lånat 600 000:-. Man kan då tro att skulden tillhör köparen. Systemet definierar det så. Men skulden är Sophia Arkelstens eftersom hon inte tillfört att värde motsvarande 600 000:-. Lägenhetsköparna lånar pengar för att finansiera Arkelstens privata konsumtion. Detta passerar oreflekterat tills lägenheten faller i pris och det kanske t o m tillstöter en skillsmässa. Lägenheten kanske säljs 600 000:- billigare och systemet ger det skilda paret var sina 300 000:- i skuld som man inte fått något för, medan Sophia Arkelsten lever gott på pengarna. Detta är det systemets avgörande fel och något som fortplantar sig ända till Greklands statsskuld. Pyromanerna, typ Sophia Arkelsten, tar uppdraget att släcka branden. Trots att grekerna som grupp inte har någon skuld alls, så tilldelar systemet dem en skuld och förväntar sig att man ska betala den skuld man inte har.

  Solidaritet.
  Solidariteten börjar på individnivå, att vara solidarisk mot sig själv. Solidariteten är alltid dubbel och växer i ömsesidigheten.
  Solidariteten första led är man/kvinna/barn/kamrat. Att hjälpas åt, att ställa upp för varandra.
  Solidariteten omfattar sen det lilla samhället, bygden och fortsätter till regionen, landet, kontinenten och världen.
  Solidaritet behöver inte ”tränas” den finns hos alla. Den enda frågan är hur många man vill att den ska omfatta.

  Den politiska parollen ”ökad jämlikhet” är en strävan att flytta solidariteten från den egna sfären ut i världen. Det är själva rörelsen mot Utopia som avgör ”Vänster” eller ”Höger” i politiken.
  Omvänt är den nyliberala politiken en strävan att flytta solidariteten från världsperspektivet tillbaka till individen. Både högerns och vänsterns slutmål är Utopia.

  Högerns solidaritet säkrar utbildning till de rikas barn. Högerns solidaritet säkrar  snabb och effektiv sjukvård till de rikas barn. Högerns solidaritet säkrar bostäder till de rikas barn. Solidariteten är stark, vänskapskorruptionen, nepotismen, nätverken…solidariteten är allestädes närvarande, MEN den omfattar bara den egna gruppen och syftar mot individperspektivet och kortsiktigt.

  Vänsterns solidaritet syftar bort från individen mot världen. Vänstern bryr sig om Apples produktion i Kina, barnarbete, förtryck, miljö etc. och syftar långsiktigt.

  En solidaritetshandling utifrån ett fackligt perspektiv i meningen att ”kvinnolönerna är lägre”, hade varit att männen avstod lön för jämställdheten och att man sen gjorde gemensam sak och lyfte hela kollektivet. En sådan åtgärd hade löst den ojämlika lönen över en natt, om det nu var ojämlikheten man var ute efter. Men detta kan bara var aktuellt om det finns en solidaritet inom kollektivet. Det fackföreningen gör nu är att använda jämlikhetsargumentet till att låta arbetsgivarna betala. Det har ingenting med solidaritet att göra.

  Utbildning.
  Samhällets skola speglar dess behov. Ett samhälle som drivs av ”ökad jämlikhet” värnar om alla människors rätt att utvecklas och förverkligas. Klasserna har maxgränser för antalet elever utifrån pedagogisk effektivitet (Costa Rica har en lagstiftning som förbjuder fler än 16 barn i en klass) och lärarna avlönas högt i sin egenskap av det framtida samhällets byggmästare.  I ett socialistiskt samhälle är detta en grundbult som vilar på allas lika värde.
  I den nyliberala skolan, där makten flyttas till ett fåtal och de demokratiska besluten flyttas till riskkapitalbolag och slutna styrelserum, är målet att utbilda en stor okunnig underklass, som kan stå till förfogande i lågbetalda serviceyrken. Därför sätts storleken på klasserna och lärarlöner utifrån kostnad på kort sikt. Samtidigt byggs privatskolealternativet, där man köper sig sin plats och som ska garantera arvtagarna en gedigen utbildning.
  Politiken leder till att begåvningarna i underklassen inte får plats i samhällets ordinarie strukturer, utan bygger nya, ofta kriminella som ger snabba vägar till det materiella välståndet.
  Moderaterna skolpolitik ligger väl i linje med deras ambitioner att skapa ett privilegiesamhälle.


 • För er som läser denna artikel:
  Många länkar har (av någon anledning) ändrats av de som producerat länken .sen artikeln skrevs.
  Det är skrämmande i sig, eftersom det är komplicerat nog att formulera helheten.

   

  Musik : Vem kan man lita på?

  Tanken på knegaren med sin unikabox, som sliter och släpar för brödfödan och som litar på att det som har makten inte missbrukar sitt förtroende, när man inte gör något annat än frossar i det välstånd som knegaren skapar, gör mig vansinnig. Jag hoppas fler inser hur allvarligt det är och förstår att Jonas Sjöstedt, i bästa fall, är den ende politikern som har ideologisk kapacitet att ändra färdriktningen.

  Det finns bara en fråga att ställa till de som röstar på högern och nyliberalismen/fascismen:

  Vilka värden tillförs svensk välfärd genom att göda riskkapitalister?
  Oavsett politisk debatt, så handlar det om mervärdet av att sälja ut vårt gemensamt ägda.

  Grundkurs i Moderat politik, 15 minuters grundutbildning i nyliberalism.
  Den sannolikt viktigaste intervjun någonsin, som är gjord för att förstå den moderata (nyliberala) tanken:
  15 minuters insyn i en moderat hjärna:

  Detta är vad Alliansens väljare röstat fram. En intervju med Mariann Radetskij som förklarar hela tankemodellen kring politiken. Här finns ALLT och det är sannolikt Janne Josefssons största enskilda bidrag till det politiska medvetandet. Det är ett absolut obligatorium att avsätta 15 minuter.

  Alliansens människosyn.

  Det finns all anledning att tro att Reinfeldt/Borg kommer att göra allt för att undvika att sitta i en regering 2014. Deras nedbrytning av den svenska välfärdsstaten är så omfattande att det inte längre handlar om att städa upp i röran, utan att totalrenovera.

  Caremas VD Carl Gyllfors slutar.
  Inte en enda av de 185 000:- som betalas till Carl Gyllfors i månaden, tillhör honom. Det är en regelrätt stöld och en legaliserad kriminalitet som på ett oförblommerat avslöjar Reinfeldts moderata fascism.
  Varför betalar man ”Calle” 185 000:- i månaden? Lojalitet och tystnad, naturligtvis – han är insatt i rötan och känner cynismen som dessutom äter honom inifrån. Han står inte ut längre, men tiger för 185 000:- i månaden, medan liggsåren fortsätter sitt triumftåg ner i Caremas vinster.  Och i en annan del av samhället kämpar folk mot utförsäkringar och usel A-kassa. Att i detta läge inte kräva nyval är en politisk skandal.
  Ibland fungerar inte 185 000:- i månaden… (Länken bortplockad av DN, Nytt 24, för att täppa till truten på förmånstagaren.
  Nu går även riskkapitalbolagen in i svensk bilprovning – räkna med dubbla priset på något vi är tvingade att göra och räkna med att fler bilar går obesiktigade och trafikfarliga.
  Alliansen gynnar en systematisk nedmontering av landet och vi närmar oss förkrigstyskland både på Europanivå och i Sverige med stormsteg.

  Så byggs förkrigstyskland:

  Sigtuna humanistiska läroverk – Här utbildas arvtagarna, här byggs fascisterna nätverk.

  Swebank Man betalar för tystnaden och lojaliteten.

  Sofia Arkelsten Ideologiskt bankrutt liksom hennes parti.

  Bertil Villard Det absoluta moraliska förfallet. ”Har följt reglerna”.

  Lofalk – SAAB Parasiterna.

  Christian Clausen Nordea-VD 100 miljoner vid 60. ”Arbetslinjen” gäller ej efter 60.

  Förstatliga nazisterna Manipulation av liborräntan.

  Korruption eller sund korsbefruktning En fisk ruttnar från huvudet.

  Konfiskation. Mikael Fahlander har konfiskerat en miljard från samhället, som måste svara med samma mynt.

  Råttorna på Rosenbad. och

  Råttorna på Rosenbad och

  Råttorna på Rosenbad.

  Väl insatt i vilka kraftidioter som leder landet väljer jag att inte välja pensionsfond, d v s stå kvar i den fond som spekulerar. DÅ ÄNDRAR SAMMA IDIOTER VILLKOREN, det vill säga MITT VAL, höjer risktagandet i fonden och skänker bort 20 miljarder till spekulationskapitalisterna på 2 månader, d v s 1/5-del av fondens värde.
  Regeringsfascismen
  Ansvariga måste ställas till personligt ansvar.

  Peder Pråhl Caremas doldis bygger palats på Östermalm.

  Filippa Reinfeldt Utförsäljning av allmän egendom. Moderaterna är kriminalitetens företrädare.

  Rötan

  Råtta inom kriminalvården

  Mer kriminalvård

  Har kostat 100-tals miljoner

  Insamlingsröta

  125 miljoner utan insyn

  Den enda att lita på

  Börstips

  Pappa är bäst

  Ring polisen

  Barnfattigdomen och moderaterna

  Vi behöver förebilder. Fredspris för miljöarbete.

  Systembärarnas skyddsnät. De ”nya” Moderaterna.

  Kollektivtrafik för god miljö och ekonomi.

  (Listan är precis påbörjad och kommer att fyllas på).
  Att sen dessa dynastier byggs upp och med automatik påbjuder att arbetarnas barn ska fortsätta att försörja dynastiernas barn är naturligtvis inget som kommer att tillåtas. I själva verket är det här som hela den ekonomiska skulden ligger och krisen i Europa. Det system som hela EU vilar på tillåter ett psykopatbeteende, som i sin förlängning driver fram kontroll, övervakning och poliskrav från de som utnyttjar systemet och en revolution från de som drabbas. Grekland är bara ett första yttre symtom i Europa, men hela ekonomin kommer att falla p g a systemets inbyggda destruktivitet och regeringarnas legaliseringar av de kriminella bolagens konsekventa överuttag av vinster för egen privat konsumtion. Att man privatiserar bostadssektorn och drar in medelklassen i samma tänkande har ingen annan funktion än att hålla nere kritiken och fördröja den nödvändiga förändringen.

  Jag tror egentligen det är för sent, men i väntan på smällen så är Jonas Sjöstedt det enda anständiga alternativet i svensk politik, med rötter i Per-Albin Hanssons och Ernst Wigfors idétradition. Reinfeldt/Borg äter ihjäl landet och Löfwén är en politisk daytrader i ett politiskt maktparti utan ideologisk identitet.
  Anders Borg är den mest överskattade politikern i svensk historia. Han säljer ut korna och snart kommer tiden med full kraft, när vi måste köpa tillbaka mjölken. Privatiserad skola, sjukvård, kommunikation, ombildandet till bostadsrätter etc. Gemensamt ägda resurser säljs ut ”till oss själva” och vi köper inga bostäder, vi köper bristen på bostäder. Samhällets rekryteringsgrund för de nya ledarna, industrimännen och politikerna snävas åt i det sociala arvet och intelligensen i den hopplösa underklassen förväntas ställa upp som underbetalda skoputsare till den ärvda överklassen. Hela politiken banar väg för stagnationen, segregationen, polariseringen och slutligen revolten. Vi har sett det i Libyen, vi ser det i Syrien och vi kommer att få se det i Sverige och i Europa. Och Anders Borg ältar sitt obegåvade mantra om marknadens förmåga och fortsätter förbränna landet med hjälp av riskkapitalet.

  Det mest attraktiva investeringsklimatet på sikt är det jämlika samhället och t o m Kinas ledare varnar för en ny kulturrevolution. Och i ”det utbildade landet Sverige” sitter högerkrafterna och styr oss rakt in i gängkrigen, kriminaliteten och den politiska extremismen. Förtroendet för rättsstaten rasar i takt med orättvisorna och tron på rättsstatens förmåga har man ställt i kvicksand. Medborgarnas ovilja att använda det korrumperade rättssystemet minskar dramatiskt, så får det gäller mörkret i styrelserummen eller den organiserade kriminaliteten, överbefolkade dagisgrupper eller de svältande familjerna. Samtidigt ökar den legitimerade kriminalitetens behov av att skydda sina stölder, samt kravet på fler poliser. Man säkrar t o m militärens lojalitet mot makten genom att byta ut allmän värnplikt till en legoarmé. Men inga poliser eller militärer i världen kan stoppa folkets motvåld, varken i USA, Syrien eller i Sverige.
  Den politiska kostnaden för Reinfeldts/Borgs politiska härdsmälta kommer att belasta samhället för generationer framåt.

  Var gång Caremas f d VD Carl Gyllfors får 185 000:- i månaden, så tillförs ett mervärde till den svenska sjukvården. Vilket värde är det? Eventuellt är det att människor dör i förtid p g a vanvård och att det är blodspengar. Något annat värde framkommer inte.
  Men var det det som folket röstade på?
  (Det är i vilket fall som helst den politik som drivs av Reinfeldt/Borg och det kommer att bli allt svårare att dölja konsekvenserna av deras politiska Tsunami.).

  Misären efter Reinfeldts politik ringlar sig längre och längre. Fascismens mascara har börjat rinna ymnigt från Sveriges just nu mest desperata livslögn. Inte ens äktenskapet klarar han av att hålla samman längre.

  Ingenting annat motiverar excesserna än möjligheten att hugga för sig. Vi behöver inte alls gå till Syrien, Palestina, Nordkorea, USA, Sovjet. Det går alldeles utmärkt att betrakta våra egna psykopater för att förstå omfattningen av problemet. Historiskt är det fullständigt självklart att psykopaternas bristande självkritik når sin ändhållplats i form av politisk extremism och dagen högerpartier accelererar utvecklingen, även om den socialdemokratiska nomenklaturan, med Göran Persson, Björn Rosengren, Anders Sundström m fl, driver samma politik i praktiken, i den s k Djurfarmen.

  Om bonusar. Vad gäller, det all forskning berättar eller det Anders Sundström och de andra psykopaterna tycker?

  Om privatiseringar. Vi äger Televerket. Sen köper vi det en gång till under namnet Telia och tvingas utöver kostnaderna för verksamheten betala miljardvinster till aktieägarna. Kan den kollektiva dumheten uttryckas tydligare? Det var socialdemokraterna som genomförde den privatiseringen.

  Eller SJAB. Vi har ett järnvägssystem som ett redskap för regionalpolitik och miljöpolitik, slår i sönder hela strukturen och tillsätter Jan Forsberg som chef, som i sin tur kör SJ totalt i botten genom en häpnadsväckande inkompetens som ingen tar ansvar för.

  Utvecklar psykopaterna systemet, eller blir man psykopat som ett resultat av systemet?

  Tryggad pension.

  För dyr pension FÖR ALLA ANDRA.

  Pensionsfonder lönar sig.

  Billig mat på ICA räddar allt.

  En fisk ruttnar från huvudet.

  Team Löfven

  Nyliberalismen är i grunden kriminell

  Det är alltså tänkt att de här människornas barn ska försörjas av mina barn, att rikedomen ska ärvas. Och slaveriet. Vill jag det? Vill dom det som hämtar lösningarna utanför systemet? Eller är det i själva verket så att det tilltagande våldet är en politiskt planta som bara växer till sig?

  Den svenska skolan.
  Det gnälls mycket över lärare, att det kommer att fattas lärare. lärarlegitimation som lösning, ändrade betyg som lösning. Skolan är en mycket framgångsrik del i det Moderata, nyliberala, fascistiska samhället. Systemet i sig ordnar utbildningen till fascisterna, den ärvda rikedomen och den ärvda makten på Lundsbergs, samtidigt som den obligatoriska skolan utbildar tjänstehjonen till outbildade och lågbetalda jobb. I ett land som Costa Rica är det enligt lag förbjudet att vara fler än 16 i en klass. Skälet är NATURLIGTVIS att det pedagogiska faller därefter och gör utbildningen omöjlig, mer än för ett fåtal.
  I Sverige sitter Jan Björklund och andrar betygssystemet, d v s han tror att vädret blir vackrare om man ändrar från Celsiusskalan till Fahrenheitskalan. Av det drar jag slutsatsen att Jan Björklund är en idiot.
  Han vill vidare införa lärarlegitimation och kräver kompletteringar av lärare med livslång erfarenhet och mot remissinstansernas svar. Förslaget är så uselt genomtänkt att det stoppas, komiken om att mest okunniga och ovetenskapliga sker inom skolpolitiken. Av det drar jag slutsatsen att Jan Björklund är dum i huvudet. Han hävdar forskningens betydelse men drar inga egna slutsatser av den och fattar överhuvudtaget inte att skolproblemen är kopplat till samhällets segregation, där samhällets potentiella ledare säljer McDonalds, medan samhällets verkliga ledare är degenererad arvsmassa som går på Lundsbergs och Handelshögskolor.
  Alliansen hävdar också generellt att marknaden ska lösa problemen. Detta har lett till privatskolor och riskkapitalbolag, till marknadsföring, lockande med datorer och ingen undervisning alls. Världens bästa skitskola . Den svenska skolan har blivit en lekskola för fascisterna, t ex den fascistiske socialdemokraten Ola Salsten och Baggio, som drog in 400 miljoner och skola efter skola övertas av lågbegåvade riskkapitalister som vegeterar på skolpengen. Samtidigt snor privatskolorna underlaget för de riktiga skolorna, som tvingas lägga ner trots fungerande verksamhet. De eleverna tvingas i sin tur till lösningar man inte vill ha. Av det kan man bara dra slutsatsen att regeringen består av en samling totalidioter eller cyniker.

  En annan fråga är lärarlönerna. Det fattas inga lärare överhuvudtaget och kommer inte att fattas några lärare. Det kommer att fattas lärarlöner. Till skillnad från de psykopater inom ekonomi, som tjänar sina pengar uteslutande på kontakter och närheten till penningflödet, så förväntas det att lärarna ska stå utanför marknaden (utom vid rekryteringen till privatskolorna). Högkvalificerade människor med lärarambitioner ägs av patrasket från handelshögskolan. Detta leder naturligtvis till att de bästa inte väljer läraryrket och att de lärare som verkligen duger visar det genom att utbilda i revolutionen, inte genom att leverera tjänstehjon till dynastierna.

  Skolan kommer att få sin lösning när resten av samhället får det. Den växande kriminaliteten, inom och ut system odlar fascismen och mot det står en vänsterrevolution. Sverige kommer INTE att lösa någonting innan klassamhället ovan slagits till grus om man inte menar att lösningen är repression, tjänstehjon, kontroll och fler poliser – vilket sammanfattar hela den Moderata politiken och i hög grad den socialdemokratiska.

  Sen kan man undra hur i helvete som de segregerande privatskolorna kunde komma över beteckningen ”fri” – ”Friskola”, när det inte är annat än den privatkapitalistiska cynismens köttgryta. Vad har t ex religiösa ”fri”-skolor med frihet att göra? Friheten att utöva våld mot barnen?
  När det gäller Lundsbergs fascistskola, Sigtuna och Gränna, så är friheten att de äldre utsätter de yngre, som sedan själva blir äldre och kan utsätta yngre. Den friheten är tydlig, att tillägna sig ett fascistiskt förhållningssätt som man sen kan ta med sig när man tar över sina föräldrars rikedomar och makt och ska sätta villkoren för de analfabeter som riskkapitalbolagen levererar, de blivande tjänstehjonen som går ut med ofullständiga betyg.

  Tags: ,

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu