• Peps Blodsband – Maskin nr.2

  Sverige är ett demokratiskt land, som tilldelas sina demokratiska styrmedel vart 4:e år genom allmänna val.

  Sverige är ett föregångsland när det gäller uppbärandet av de demokratiska principerna på alla nivåer, här vet var och en sin plats och sitt uppdrag utifrån ett demokratiskt tänkesätt och deklarationen om ”människors lika värde”.
  Det är ”Sverige som det goda exemplet”, när FNs generalsekreterare vill peka ut världens framtid.

  Korruption tillhör diktaturer och bananrepubliker och att tilldelas förtroende genom höga samhällspositioner, såväl inom stat som inom näringsliv, handlar om den högsta respekten man kan få som medborgare. Nepotismen är bara ett akademiskt ord som förklarar hur det kan vara ”utomlands”.

  I Sverige finns ingen girighet, här byggs bara framtid och välstånd för alla medborgares bästa och ledarnas osjälviska uppträdande gränsar nästan till självförintelse i ambitionen att även ge de svagaste medborgarna sin självklara plats och rätt till delaktighet och utveckling.

  I Sverige har ordet ”Frihet” fått sin vackraste blomma. Här talar alla fritt och här lämnas ingen sten orörd i jakten på människans rätt till harmoni. Här finns inte rik eller fattig, här finns bara lycka och prestigelöst samförstånd och de som har mer pengar än andra, har det bara för att förvalta välfärden åt alla, inte för egen vinning eller privat överkonsumtion.

  Därför har vi inte heller varken våld eller förtryck i Sverige, utan skickar tvärtom iväg trupper utomlands för att förhindra det våld och förtryck som finns där.

  Snart är det åter val till den demokratiska församlingen och fast att Alliansen gjort sig av med betydande demokratiskt inflytande genom sina utförsäljningar, så sägs det att man går framåt och nu leder över ”de rödgröna”.
  Så är det inte alls.
  Det är de rödgröna som tappar och så länge det socialdemokratiska arbetarpartiet behåller Mona Sahlin och Thomas Östros, så berättar man att man inte vill regera.

  Tidigt skaldade min personlige rådgivare att ”för varje gång Mona Sahlin öppnar käften, tappar sossarna 5 000 röster”…en sällsynt rätt analys. Toppa därefter med Östros, så har du minst 5 000 till var gång han visar sig i TV.

  Varför ser inte sossarna det som alla andra ser (d v s att Sahlin måste gå om man ska ha en chans att vinna valet och även Östros, om man vill ha egen majoritet)?
  Svar: Det är just det som ÄR att vara sosse.

  Sen har ideologen Isgren, från surfinggeneralernas tankesmedja, äntligen hittat kompromissen på republikanernas tjat om att avskaffa monarkin.
  Kungahuset ska helt enkelt privatiseras…anbud ska vara regeringen tillhanda under 2011 och den som med största trovärdighet och till lägsta kostnad kan få de i alla avseenden obemedlade att vinka intensivast med de svenska flaggorna får uppdraget. Nuvarande Kungafamilj tilldelas kölapp till arbetsförmedling och försäkringskassa, utom Kungen själv som omfattas av övergångsregler.

  Ety detta är principer som varda vägledande i byggandet av det nya Konungariket Sverige anno 2010. Kanske vi rentav ska slå till med en timanställd Konung, för att visa att ”ingen kan ta något för givet i en föränderlig värld”.

  ”FÖR SVERIGE I TIDEN” leder oss tveklöst mot dessa lösningar.

  Johan är ledsen, riktigt ledsen.

  Skänk en slant

  En skänkt slant

  Elisabeth – världens räddaste barn

  Vårdar kriminaliteten

  En enda som fattat poängen med bistånd

  Oj, vad jag blev förvånad

  Pappa, lilla pappa. Är du rutten lilla pappa?

  En grabb som vet vad han pratar om

  Sexköpslagen, en extra krydda i sexlivet

  Åker jorden runt i privat jetplan och föreläser om vikten av minskade utsläpp.


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu