• Nu ska du sluta gömma dig bakom meningslösa chattar och onåbara bloggar och sätta in denna debattartikel i din tidning.

  ”Massmedias okunnighet och brist på ansvarstagande.

  Anders Breivik är sinnessjuk och har förpackat sin sinnessjukdom i nationalism. Det är inte nationalismen som är intressant utan de personliga omständigheter, som utvecklat isoleringen och vanföreställningarna, allt från t ex ”krav hemifrån”, ”sexuellt våld i hemmet” etc. t o m dataspelandets betydelse.
  Det utrymme han får nu saknar relevans i ärendet och inspirerar/mobiliserar svansen att fullfölja hans idéer. Det är fullständigt självklart, i Breiviks perspektiv, att han vill vara friskförklarad och att hans näring är att någon gång upphöjas till folkhjälte. Redan när han fattade beslutet om sin plan, valde han döden/martyrskapet och han sitter nu i rättssalen ”på Guds högra sida” och hånar ”de ynkliga människorna som bara är redskap för högre mål”. Breivik är upphöjt död.

  Mitt i detta ställer världen upp som megafon och metabudskapet är:
  ”Varför skulle man inte göra det, nu när man har möjlighet att möta Guds son”.
  Själva formen, upphöjandet, blir i sig ett mål som inspirerar allt fler i utanförskapet, som inte finns, inte syns, inte är efterfrågade. Massmedia bekräftar  Breiviks egen bild av att vara Guds son och ger honom den status som många därute inte reflekterat över, men som nu plötsligt står som ett alternativ. Dagligen och stundligen mejslas Breiviks instruktioner ut om vad han borde gjort och vad som inte är avslutat, en ren manual till efterföljare och som Leif Silberskij korrekt formulerade det, ”helt saknar relevans för skuldfrågan”.

  Journalisters märkliga självbild över sin förmåga värdera allmänintresset måste förändras. Hela spektrat av kompetens, från beteendevetare till jurister måste blandas in för att hjälpa till med att skilja på allmänintresset och och det allmänna intresset (av skvaller). Ambitionen att sälja tidningar för att tillgodose sensationsjournalistiken har nått sin yttersta gräns. Bara det faktum att hängas ut med namn och bild, som ett oavslutat mål för Breiviks ”reningsbad”, borde ha mobiliserat så mycket empati att massmedia avstod. Många kommer att se sig över axeln en extra gång resten av livet, efter att ha blivit uthängda. Men nu har rapporteringen blivit självgående och utan hämningar och kontroll.
  Utan de hämningar och den kontroll som Anders Breivik själv hade behövt.

  Avsluta allt rakt av och åk hem.”


  Hälsningar
  Alf Carlsson

 • @gudschy @M_Wetterstrand @MSahlin Tre tanter som nischat in ett PK-ämne och puttrar runt och mottager jubel, en livsstil. Men resten då?

  @alfverner Vill du byta? Låter som du tycker det verkar bekvämt och oförtjänt. Vad tror du vi gjort för att komma hit? Latat oss?

  Bakgrund
  Kampen om parkettplatserna efter avslutad politisk karriär är hård. Från en aktiv politisk karriär återvänder man till det civila samhällets marknadsplats. T ex var Björn Rosengrens privatisering av vårt gemensamägda Televerket knappt genomfört förrän han tog plats i ett lukrativt avtal med Kinnevik. Han är efter den politiska karriären god för över 100 miljoner och var den som tillsamman med Göran Persson tvättade bort socialdemokratins ideologiska botten och förvandlade partiet till ett rent maktparti.
  Mona Sahlins betydelse för hur dagens samhälle ser ut är betydande. Hon har en lång politisk ickekarriär bakom sig, där hon i första hand borde ihågkommas som den som var helt emot sitt eget beslut att balansera ett rödgrönt alternativ hon inte själv trodde på. Hennes eventuella ideologiska insikt har aldrig fått inkräkta på hennes roll och karriär i partiet. Inte ens den mest plumpa och förnedrande kommentaren från Göran Persson 1997 rubbade hennes karriärambitioner. Hon är politiskt död och har absolut ingenting att tillföra, mer än som ”kändis” och bidrar därför starkt till politikerföraktet.
  Maria Wetterstrand kompetent, vältalig och tillhörande miljörörelsen, med vägrar se girigheten som motor i miljöförstöringen. Borde arbetat som miljöminister åt Jonas Sjöstedt, liksom Gudrun Schyman borde haft hand om jämställdhetsfrågor inom Vänstern.
  Det som händer när dessa tre uppträder som tillsammans som politiska kändisar är att politiken förvandlas till gyckelspel. Att till intet förpliktigande stå i medelklassen och sparka in öppna dörrar till en kopp kaffe och en muffins skadar allvarligt förtroendet för hela den politiska processen. Politik har blivit en karriär, vilket blir det förhärskande budskapet. ”Var det detta som blev resultatet?” Allt medan segregation, nyliberalismens kriminalitet inom och utanför systemet tar livet av landet och världen, så reser politiker som ansvarat för utveckling, runt som ett resande teatersällskap och talar jämställdhet.
  Nu till Marias frågor:
  1.
  Vill du byta?
  Mitt politiska offer är att 2009 försöka bringa ordning på SJAB, Detta ledde till avsked och jag deklarerade för 750:- som årsinkomst i årets deklaration. Det jag berättade är idag, 3 år senare, ett fullbordat faktum och Jan Forsberg kastas ut med miljonersättningar. Det jag gjorde krävde ett personligt offer, där hamnar aldrig ni. Samtidigt ser jag rättsstaten som helt upplöst. Det fanns inget demokratiskt utrymme att kritisera SJAB och 6 helidioter inklusive advokaten i AD, fattade aldrig vad frågorna handlade om. I det fallet ser jag ingen skillnad på Nordafrika och Sverige.
  Nej, jag vill inte byta. Däremot skulle jag kunna ta ett politiskt ansvar mot de statsbärande partiernas pragmatism och sätta ideologin på dagordningen. Jag skulle gå mot ”att vara för kärnkraften när den fungerar och emot den vid härdsmälta”, som exempel på socialdemokratins populism.
  2.
  Låter som du tycker det verkar bekvämt och oförtjänt?
  När det gäller Mona Sahlin, så tror jag att lösningen på allt är att ge alla 145 000:- i månaden. Hon har absolut ingenting att tillföra och är än mindre förtjänt av någon uppmärksamhet.
  Maria Wetterstrand, tja, förtjänt? Att efter ett redan lukrativt politiskt uppdrag, inkl. lön och uppmärksamhet…Frågan ligger inte där. Det handlar om att mobilisera all kompetens som är nödvändig på de ödesfrågor vi står inför. Du ska inte fjolla runt i medelklassen och dricka kändishonung. Du ska stå med uppkavlade ärmar och bidra till jordens överlevnad.
  Gudrun Schyman. Det är ren skandal. Gudrun har i grunden den ideologiska insikten. Detta är ett medelklassprojekt, en utskuren del av ett större sammanhang, någon slags revansch som bara matar hennes exhibitionism. Exhibitionismen är ok som personlighetsdrag, men hon borde kunna klara av den genom att lyfta de ideologiska frågorna. Hon vet mycket väl att Jonas Sjöstedt är en av våra mest kompletta politiker någonsin och borde ansluta sig. Men precis som all annan prestige, så drabbar den vänstern. Det gör hopplösheten desto större.
  3.
  Vad tror du vi gjort för att komma hit?
  Mona Sahlin – Ingenting. Tvärtom har hon störst ansvar för partiets ideologiska förfall och att Sverige befinner sig i ett katastrofläge.
  Maria Wetterstrand – Lyft miljöfrågorna, även om lösningarna är marknadsbaserade.
  Gudrun Schyman – En sällsynt begåvad personlig marknadsföring, från profilax, till debatt.
  4.
  Latat oss?
  Ni är inte på något sätt mer eller mindre belastade än någon annan. Ni har fått ett medialt genomslag och utnyttjar kändisskapets möjlighet att mata era självbilder. Jag är inte imponerad av efterpolitiker som slår in öppna dörrar, samtidigt som styrelserummens tunga ekdörrar stängs, förseglas och bygger furstendömen slasch avdemokratiserar Sverige och Europa med hjälp av en politisk ledning som inte förstår att man driver in oss i 1920-talets Tyskland.
  ____
  Så när ni fortsätter att samla trogna inne i stugvärmen, så sitter jag som uppmärksammade SJABs förfall redan för tre år sen, på en parkbänk och försöker räkna ut hur många 100 miljoner SJAB och Sverige hade tjänat på att ta mina informationer på allvar. Min nya publik är duvorna i stadsparken medan Jan Forsberg fortsätter att erbjuda sina tjänster som järnvägskonsult. Jag tror samhället hade tjänat mycket på att låta oss byta plats.
  Vi får väl se om nästa VD för SJAB blir en kvinna. Det finns väl alltid en och annan Margret Thatcher som är beredd att förbättra jämställdhetsstatistiken. Ja, herregud.
 • Meddelande: Till Näringsminister            2009-12-10
  Maud Olofsson

  SJABs styrelse svarar inte på följande fråga.
  Jag vill därför ha svar från ägaren direkt.

  Jan Forsberg politiserar sitt uppdrag som Vd för SJAB.

  Jan Forsberg använder SJAB som plattform för sin högerpolitiska uppfattning om hur järnvägspolitik ska bedrivas. Jag förstår hans personliga motiv och eftersom han har en lön som ligger högt över hans förmåga att leda verksamheten, så måste denna lön vara motiverad på något annat sätt.
  Jag förstår att hans politisering av SJAB applåderas av Moderata samlingspartiet, som också belönats genom gratisreklam i tre separata nummer av tidningen Kupé som ligger som en gratistidning på tågen. Tre tidningar, tre moderater på omslaget: Reinfeldt, frun Philippa och Anders Borg. Lars Ohly som tjänstledig tågmästare och som ledare av det mest kollektivtraffikoffensiva partiet lyser med sin frånvaro i samma tidning.
  Forsberg försöker inte ens dölja sin politisering av bolaget och varje SJ-nytt, varje ”månadsbrev” flödar över av hyllningstal till marknadskrafterna.

  Man kan tycka att han har rätt och man kan tycka att han har fel…

  Men ingår det i VD Jan Forsbergs uppdrag att politisera SJAB och använda företagets informationsorgan till att marknadsföra sin politiska uppfattning?
  Och hur ser den formuleringen i så fall ut i hans uppdragsbeskrivning?

  Hälsningar
  Alf Carlsson
  Lokförare Malmö

  (Sen den 19 februari 2010 – avskedad lokförare).

  ________________________________________________________

  __________________________________________________________

  REGERINGSKANSLIET
  Näringsdepartementet

  Departementssekreterare Sophia Busk

  Hej!

  Jag vill på Näringsdepartementets vägnar tacka för ditt brev. Dina synpunkter har framförts till den politiska ledningen hos oss. Vi har dessvärre ingen möjlighet att i detalj kommentera de frågor och synpunkter som finns i ditt brev.

  Stockholm i mars 2010
  Med vänlig hälsning

  Sophia Busk
  ————————————————————————-
  Postadress: 103 33 Stockholm
  Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
  Telefonväxel: 08-405 10 00
  Webb: http://www.regeringen.se
  ____________________________________________________

  _______________________________________________________

  Till Karin Svensson Smith

  Hej!

  Jag är en nyligen avskedad lokförare, efter 56 år och efter 30 år i tjänst. Den 19 februari skrev jag på mottagningsbeviset och jag tror nog att det grundar sig på en monumental inre kritik, bl a av VD Jan Forsbergs sätt att sköta eller INTE sköta verksamheten. Jag har skrivit till honom för att få ett klarläggande om hur han vill att hans linjeorganisation ska fungera utifrån ett antal punkter, men han svarar inte överhuvudtaget och är tydligen välsignad i det förhållningssättet både i styrelse och på Näringsdepartement.

  Hur som helst så har han under hela sin tid på SJAB använt företaget som megafon för sin marknadspolitiska uppfattning, inklusive alla underchefer. Det är det ena hyllningsatlet efter det andra, där konkurrensen ska lösa alla gåtor.
  Jag skrev därför till Näringsdepartementet och är inte riktigt nöjd med svaret. (Se nedan)

  Nu skriver VD SJAB VD Jan Forsberg i sitt månadsbrev för februari 2010:

  ”VD-brev, februari 2010

  Denna vinter har verkligen visat på järnvägens alla svaga punkter i såväl infrastrukturen som på fordonen. Man kan lätt förundra sig över med tanke på hur länge det körts tåg att spår och fordon inte klarar tufft vinterväder bättre.”

  Bortsett från den undermåliga svenskan, så får jag en direkt uppfattning om att en av huvudrollsinnehavarna själv ställer sig i publiken och personifierar det som alla ser, ambitionen att skjuta ansvar ifrån sig.

  Du kanske kan klargöra Forsbergs position dels utifrån frågan till Näringsdepartementet och dels utifrån hans ovan formulerade önskan att stå utan ansvar för det som hänt i vinter. Du kanske t o m kan hjälpa mig att förstå orsaken till att Näringsdepartement inte kan svara på en så enkel fråga som om det ingår i Jan Forsbergs uppdrag som VD för SJAB att predika marknadsekonomi. Det är ju trots allt så att staten äger och representerar betydligt fler uppfattningar än de Forsberg saluför.

  Hälsningar
  Alf Carlsson, f.d. lokförare Malmö.

  Frågan finns att följa på

  http://alfverner.bloggproffs.se/

  Äspinge 2010-05-05

  Hej Karin Svensson Smith.

  Jag skrev brev till dig den 15 mars 2010 om att VD SJAB använde SJAB som plattform för sin politiska uppfattning, men du har inte svarat (om du kommer ihåg…)

  Jag såg Aktuellt där Maria Wetterstrand var i debatt med Anders Borg (du vet charlatanen med hästsvans som flyttar pengar från fattig till rik!?) Maria var alldeles lysande i sin retorik, så jag funderade på att lämna det populistiska vänsterpartiet och rösta på Miljöpartiet istället. Jag gillar det här tydliga ansvarstagandet som Maria representerar. Hon lanserade också Moderaterna som det enfrågeparti det är, att sänka skatterna. Mycket bra: Moderaterna ”ENFRÅGEPARTI”.

  Men så tänkte jag på mitt gamla brev till dig.

  Du vet Karin Svensson Smith, jag är liksom inte vem som helst som man bara kan avfärda, utan när jag skriver brev, då ska man svara. Det gäller dig också Karin Svensson Smith och trots Marias retoriska förträfflighet, så ligger ändå min fråga till dig som avgörande. Varje dag som går utan att du svarar på denna YTTERST ENKLA fråga berättar något om dig och ditt parti och jag tror du gör ett misstag som underskattar min och frågans betydelse.

  Alf Carlsson

  Hej Alf!

  Karin har tyvärr inte hunnit svara tidigare på ditt mail på grund av tidsbrist, hon tackar därför för påminnelsen. Här kommer ett svar på dina frågor och en hälsning från henne:

  Miljöpartiet anser att SJ har en central roll för att skapa en sammanållen och integrerad tågtragfik, och att den nuvarande regeringens politik med avregleringar för kollektivtrafik och tågtrafik leder i fel riktning. SJ:s enda uppgift idag är att vara företagsekonomiskt lönsamt och leverera ekonomiskt överskott till statskassan. Detta går stick i stäv med de transportpolitiska målen och missgynnar resenärens behov. Miljöpartiet anser att det istället bör ingå i bolagets uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen och klimatmålen nås, samt att tågtrafiken upprätthålls och utvecklas.

  Miljöpartiet anser inte att en avreglering av tågtrafiken är ett sätt att stärka järnvägen, utan snarare ett sätt att undergräva förutsättningarna för ett effektivt och sammanhållet järnvägssystem. Vi anser att staten bör ta ett helhetsansvar för tågtrafiken och att avregleringen avbryts. Internationella exempel från såväl Storbritannien som Nya Zeeland visar att ensidigt fokus på privat vinst leder till försämringar i tågtrafiken. Och att en återreglering av trafiken är fullt möjlig och nödvändig. Det är resenärens perspektiv som ska stå i fokus, inte operatörens.

  Som oppositionsparti har vi ingen direkt insyn i regeringens uppdragsbeskrivning till Jan Forsberg. Vi anser inte att VD:n bör använda sin roll i politiska syften, däremot är SJ:s kunskap och erfarenhet kring orsaker till brister i järnvägssystemet mycket värdefulla för att kunna utveckla tågtrafiken framöver.

  Med vänlig hälsning

  Anna Jonsson
  Politisk sekreterare för miljöpartiet i riksdagen
  Tfn: 08-786 63 98 eller 0737-10 54 86
  [email protected]

  Mycket bra. Generellt saknar jag HELA diskussionen om återförstatligande av viktiga samhällsfunktioner, t ex el och tele, skola, sjukvård etc.

  SJ är det gamla namnet på den statliga organisationen. Nu heter det SJAB och att det skulle finnas någon kompetens i just den organisationen är bara en myt. Kompetensen eller ”icke-kompetensen” är spridd i hela systemet och kopplad till individer och inte till bolag. Historielösheten är en affärsidé och strax sitter timanställda på driftstöd för X2000 som en följd just den kortsiktiga lönsamheten och SJABs djupa ointresse för behovet av långsiktighet.

  Det som jag däremot INTE är nöjd med är hur VD Jan Forsberg kan tillåtas hålla på att använda SJAB som en plattform för Moderata samlingspartiet i sin roll som VD för ett statligt ägt företag och hur intresset från vänstern att hantera problemet Jan Forsberg är så passivt. Betänk om vi hade haft en VD som ivrade för att återförstatliga järnvägen, som i det ena månadsbrevet efter det andra manglade ut detta budskap till de anställda.

  Jag är orolig för den naivitet som präglar vår demokratiskt valda församling och skulle sett det som ytterst prydsamt om frågan fick plats i konstitutionsutskottet. Att betala en gubbe 4 miljoner om året (minst) för att han ska upprepa konkurrensen som lösning på alla problem, tycker jag är 4 miljoner för mycket.

  Bortsett från det tycker jag ABSOLUT att miljöpartiet ska fortsätta att borra in det alldeles korrekta budskapet om Moderaterna som ”enfrågeparti”. Wetterstrand är egentligen den enda rimliga statsministerkandidaten och förtjänar ett självförtroende som motsvarar den positionen. Hälsa henne det.

  Alf Carlsson

 • Brev 22.01.2010 20 Comments

  Låten : Jimi Hendrix Experience – Foxey Lady

  Vad menar du med ett ”vanligt” vårdbiträde?

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6469796.ab

  Mona Sahlin är en katastrof för sossarna oavsett handväskor. Att man gick i allians före valet är en katastrof för Vänsterpartiet och därmed också antalet mandat för ”vänsteralliansen” (Vad det nu är för någonting).
  Att fokusera Mona Sahlins handväska när man behöver diskutera högerns nedmontering av vår samhällsekonomi med privatiseringar av t ex Apoteksbolag etc. ÄR BEDRÖVLIGT.
  Snart är din sida och Sophis mode samma skit, ytligt populistiskt tjafs.

  HUR ska vi återförstatliga det som privatiserats? Vad ska återförstatligas, energi, läkemedel etc ?

  Du betraktar andra mer eller mindre perspektivlöst.
  Nu ska jag betrakta dig …

  1. Hur mycket har du i lön?
  2. Vad är ett ”ovanligt” vårdbiträde?
  3. Vilken människosyn lägger du i dagen när du väljer formuleringen ”vanligt” vårdbiträde?

  Alf Carlsson

  http://alfverner.bloggproffs.se/

  ______________________________________________________________________________

  Lena Melin ”Svarar”.

  Hej!

  och stort tack för ditt mejl. Jag fick dock väldigt många mejl om denna korta artikel (600 tecken) varför jag inte har möjlighet att svara dig personligen.

  Reaktionerna hade en väldigt stor bredd, från att Aftonbladet inte ska skriva om väskor till att det var jättebra.

  Det jag kan konstatera är att många av er som hört av sig till mig inte läst artiklarna.

  Följande är fakta i målet: Mona Sahlin fick väskan i 50-årspresent av en kompis. Det är en kasse i tyg från Louis Vuitton. Den kostar ca 6 000 kronor. I partiledaredebatten i riksdagen kritiserade Sahlin vid tolv tillfällen Fredrik Reinfeldt för att klyftorna i samhället ökar.

  Man kan givetvis tycka att en väska är en trivialitet. Men man kan lika gärna säga att den ger en ögonblicksbild av en av de frågor som Sahlin tog upp i riksdagsdebatten.

  Många hälsningar

  Lena Mellin

  ________________________________________________________________

  Hej Lena, igen.

  Så billigt ska du väl inte komma undan. Du/Ni ”journalister” har ett enormt ansvar för den politiska debattens nivå. Att människor i allmänhet är politiska daytraders i en värld som svämmar över av förnedrings-TV och stödgalor är absolut ingenting som motiverar att du bedriver träskpolitisk debatt i Aftonbladet.

  Jag har ett förslag:
  Antingen slutar du som ”journalist, politisk redaktör…” eller vad du för tillfälligt kallar dig, eller föreslår jag att du lägger dina egna kort på bordet och svarar på det jag frågade dig:
  1. Hur mycket har du i lön?
  2. Vad är ett ”ovanligt” vårdbiträde?
  3. Vilken människosyn lägger du i dagen när du väljer formuleringen ”vanligt” vårdbiträde?

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6469796.ab

  …du betraktar andra och lägger nivån.
  Jag betraktar dig i min egen Kvällstidning: ”Carlssons”, där du får möjlighet att presentera ditt utgångsläge.
  Den är inte så farlig, det är bara jag själv som läser den.
  Till att börja med.

  AlfVerner

  Tags: , ,

 • Brev 10.01.2010 30 Comments

  Låten: Liza Minnelli – Cabaret

  10 januari 2010

  Hej Curt!

  Jag ser att du blivit ordförande för PRO. Man ser att du åldrats sen sist (1989), men fattas bara annat på 20 år. Men ändå ser du förvånansvärt fräsch ut för din ålder, oförstörd liksom.

  http://www.pro.se/Darfor-PRO/Styrelsen/

  Jag träffade en lokförarkollega till mig efter ganska många år, säg 15. Han kom upp och hälsade på i manskapsrummet och jag sa:

  - Det var som fan Wernersson, du har ju inte förändrats ett dugg sen jag såg dig sist.

  Han betraktade mig en stund och la ut ett leende…

  - Nej, men du har…

  Det är så vi umgås, vi lokförare. Tonen är rå men hjärtlig.

  Jo, jag minns dig från Folkets hus 1989. Mötet kom till som ett resultat av att du sjösatt en enkät om höjd pensionsålder för alla medlemmar i Statsanställdas Förbund det som idag heter SEKO. Minoriteten hade 60 års pensionsålder och förlorade omröstningen, så alla fick 65. Kommer du ihåg?

  Men lokförarna lackade ur i en vild strejk, mer mot dig än mot arbetsgivaren egentligen.

  Jag minns mötet i Folkets hus i Malmö, jag var hyfsat ung då, men tillräckligt gammal för att förstå att du fått ett uppdrag av din socialdemokratiska partiledning att höja de statsanställdas pensionsålder. Mina äldre kolleger som talade på mötet var hänsynslösa i sin kritik, du var inte värd vatten, riktigt aggressivt var det. Jag minns att dina ”postisar” gick emellan och försvarade ditt agerande, att du betalade medlemmarnas högre ekonomiskt utfall vid 65 med 5 års extra arbete från lokförarna m.fl.. Kommer du ihåg? Det är färre och färre som gör det.

  Sen gick du själv i pension när du var 57 år!? Elegant.

  Jag har hört från LOs innersta rum att just SFs pensionsavtal för sina ombudsmän äcklade t o m LOs ledning. Var avtalen verkligen så bra?

  Vad har du i pension idag? Hur stor är din bruttoutbetalning från LO?

  Sen funderar jag vidare på de fattigpensionärer som du ”gör karriär på”. Det var ju så att om folk accepterade att arbeta till 65, så skulle utbetalningen bli så mycket större än om man gick vid 60. Det kan väl inte vara så att folk både sålt sin tid mellan 60 och 65 och ÄNDÅ är fattigpensionärer?

  För det kan väl inte vara så att du först sålt ut 60 års pensionsålder och nu representerar samma människor, men nu som fattigpensionärer? Det hade ju annars varit både komiskt, groteskt och surrealistiskt. En lags betongsosseinstallation med medel från en dammig arbetarkommun. Lysande regi.

  Som en rapport från lokförarvärlden, så är det en hel del som inte ens når 60 års ålder. Du vet den oregelbundna arbetstiden och mycket obetald tid på bortastationer och jobb på dygnets alla timmar, på årets alla dagar tar ut sin rätt. Vi kan tvingas vara borta 36 timmar och få betalt för 10. Man klarar inte lika mycket nu som man gjorde förr. Så jag tror att lokförarkollektivet totalt sett är nettoinbetalare till pensionssystemet, d v s att vi dör före vår första utbetalning eller strax därefter. Dom flesta lokförare efter 55 års ålder ser äldre ut än du faktiskt. Många förlorar sin remsömn på slutet p g a allt nattjobb, men du sover kanske bra?

  Lycka till med ditt arbete inom PRO.

  Kan tänka mig att där finns en hel del kärringar som himlar med ögonen som du kan rocka loss med och en hel del sossar från förr som du kan ta en grogg med.

  AlfVerner

  …och sannolikt blivande fattigpensionär om jag överhuvudtaget når 65 års ålder.

  Life is a cabaret old friend…

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  12 januari 11.32

  Curt svarar:

  Hej
  Letar i mitt minne. Vem var denna Alf som jag tydligen träffade på vid ett möte på Folkets Hus 1989. Jag minns däremot den tuffa debatt vi hade över hela landet i samband med pensionsfrågan. Påståendet att jag skulle ha varit någon vapendragare för någon regering eller arbetsgivare i den frågan är för mig lika orealistiskt som att idag skulle skulle stå på politikernas sida när det gäller pensions och skattefrågan. Jag har varit förtroendevald under stor del av mitt liv och vågar jag påstå försökt göra mitt bästa för de som jag representerar. Jag vet inte om du fortfarande jobbar som lokförare. Om så är fallet hoppas jag att du liksom många andra lokförare får behålla hälsan och bli pensionär.
  Jag gillar tonen i ditt mail. Den påminner om de diskussioner jag hade med lokförana, inte bara i pensionsfrågan, under min tid i SF. Kanske träffar vi på varandra i PRO. Det behövs en tuff och rak debatt även där.
  Livet går som du säger vidare även om det inte alltid är en cabaret.

  __________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  12 januari 13.18

  Men Curt, jag fattas svar. Därför måste jag återkomma med det jag frågar efter:

  1. Sen gick du själv i pension när du var 57 år!?

  2. Jag har hört från LOs innersta rum att just SFs pensionsavtal för sina ombudsmän äcklade t o m LOs ledning. Var avtalen verkligen så bra?

  3. Vad har du i pension idag? Hur stor är din bruttoutbetalning från LO?

  4a. Det kan väl inte vara så att folk både sålt sin tid mellan 60 och 65 och ÄNDÅ är fattigpensionärer?

  4b. För det kan väl inte vara så att du först sålt ut 60 års pensionsålder och nu representerar samma människor, men nu som fattigpensionärer?

  5. Många (lokförare) förlorar sin remsömn på slutet av allt nattjobb, men du sover kanske bra?

  Nu har jag t o m satt siffror som du gärna får följa i ditt svar.

  AlfVerner

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  12 januari 15.12

  Hej
  Jag vet inte vem du är och inte heller syftet med dina frågor.
  men jag gick i pension vid 57 i samband med att vi gjorde en stor förändring inom förbundet. jag ville bli behandlad på samma sätt som övriga som fick lämna sina jobb i förtid. Pensionen var ca 70 procent av en ombudsmannnalön. Någon ersättning från LO har jag aldrig fått och vad dom tyckte om våra pensioner vet jag inte. Hade aldrig anledning att fråga. Idag har jag allmän inkomstpension som andra och tjänste- eller avtalspension vad man nu vill kalla den. Beträffande oregelbunden arbetstid så har jag förståelse för problemen. Själv hade jag som förhandlare och förbundsordförande ett i det fallet mycket oregelbundet liv.
  Curt
  __________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  12 januari 17.55

  Jag är lokförare som åker till Stockholm imorgon, den 13 januari, för att bli avskedad, 55 år gammal och med 30 år i tjänst.. Den historien är lång, men jag har en lång facklig bakgrund, där försvaret av lokförarnas pension varit en av hörnpelarna.

  I väntan på slutförhandling kring mitt avsked så har jag startat en blogg som inte handlar om mode, utan just om politik och samhällsbygge och där är du en del av det. Nyuppstånden från ett förhållande där du först tvingar mig till 5 års längre arbetsliv och sen själv går i pension vid 57 gör dig intressant.

  Syftet med mina frågor till dig är att förstå vad som menas med t ex ”rättvisa”. Lokförarna hade en tjänstepension mellan 60-65, Den förhandlade du bort, samtidigt som trycket på lokförarens arbetssituation ökat dramatiskt. Nu är vi ensamma ansvariga för teknik och säkerhet, samtidigt har man tagit säkerhetsansvaret från ombordpersonalen och förvandlat den rollen till service- och bistropersonal. Jag ska återkomma till konsekvenserna till det i andra sammanhang.

  Det är naturligtvis oerhört viktigt att samma argument används oavsett position i samhället. Säger ”direktören” som fått 500 miljoner i pension att ”avtal är till för att hållas”, så måste det gälla generellt. Jag anställdes med 60 års pensionsålder och då måste det gälla för mig också, ”avtal är till för att hållas. Säger avtalspensionären att ”pension är inget annat än innehållen lön”, så måste det gälla för mig också oavsett vilket finansieringssystem arbetsgivaren valt.
  Nu säger du att ”du ville bli behandlad på samma sätt som övriga”. Det vill jag också. Jag har ägnat en livstid att betala in till ”de andra” och nu vill jag o s v.

  Ditt arbete som förbundsordförande har handlat om att försvara medlemmarnas intressen. Jag tycker inte att mitt intresse är försvarat. Om du har gjort ett bra jobb, så har du misslyckats med pedagogiken.
  Du har 70% av ombudsmannalönen. Jag hade 65%, men bara fram till 65 års ålder, därefter blir jag fattigpensionär.

  Nu frågar jag
  Hur mycket pengar betalar förbundet ut till dig, inte som procent utan i reda pengar.
  Om man inte får reda på det, så blir det också svårt att ta din trovärdighet som försvarare av fattigpensionärerna på allvar.

  Vad gäller din insikt om ”oregelbundet liv” så borde ju det om något fått dig att försvara lokförarnas/ombordpersonalens rätt till tidigare pensionering. Därför tror jag inte riktigt att du vet vad det oregelbundna betyder eller så var du antingen cynisk eller underordnad partipiskan d v s så som du uppfattades av lokförarna på Folkets hus i Malmö 1989.

  Hur mycket i kronor och ören betalar förbundet ut till dig per månad?
  (Det är väl inget att skämmas över att skriva ut, om du nu gjort ett fullgott arbete i ledande ställning.)

  Hälsningar

  AlfVerner

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  2010-02-24

  Hej Curt (igen)!

  Den 19 februari 2010 blev jag avskedad utan prut från SJAB.

  Redan den 3 juni tog jag upp en kritik med min chef, chefen division trafik, men han lyssnade dåligt, så jag accelererade kritiken. Du vet när jag började köra tåg så styrdes jag av 30-40-talisterna och nu skulle jag styras av 60-70-talisterna. Det blev för mycket och jag vet inte om du har märkt det, men det har varit lite problem i tågtrafiken.

  Vi 50-talister är en slags mellangeneration och 54:orna, som jag tillhör, är den första gruppen som tappar Atp:n helt och hållet.

  Nu har jag alltså gjort 30 år och SJAB förvägrar mig att passera 60, så att pensionen ska falla ut. Man vill ”göra upp” och lämnar 2 alternativ, antingen 1,5 år och ingen pension eller 0,5 år och avtalspension mellan 60-65, d v s att jag efter 30,5 år ska sätta mig på arbetsförmedlingen 56 år gammal…det känns inte helt rimligt.

  Skulle jag förlora i AD, så kommer mina villkor väl att skilja sig från dina när du gick som 57-åring? Arbetslös och utblottad mina sista år, får sälja sånt jag förvärvat, kanske socialvård som grand finale.

  Det skulle varit kul att veta hur dina villkor ser ut, så man kunde jämföra dom med mina, om jag nu förlorar i AD.

  Du kanske skulle vilja hoppa in och företräda mig än en gång, så som du gjorde när du skrev bort pensionsåldern generellt för lokförarna? Dina efterträdare i SEKO drev med hjälp av Björn Rosengren igenom bolagiseringen, annars hade jag tillhört den statliga sektorn, vilket tvingat ledningen att svara an på min kritik… Nu gjorde SJAB inte det, vilket provocerade fram en situation. Jag menar att överhuvudtaget svara på ett brev tillhör ju vanligt hyfs, utom då för SJAB.

  Så här ser det ut från juni-dec 2009.

  VD 3 brev, inget svar

  Chefen Division Trafik 32 brev, 5 svar

  Ekonomidirektör - 9 brev inget svar.

  Direktör Division Service 1 brev – inget efterfrågat svar

  Chef ombordservice X2000 6 brev – 3 svar

  Chef Internkommunikation 4 brev – 1 svar, godkänd.

  Chef SJ Tidskrifter 7 brev – 1 svar på debattforum, totalt 3 sen tyst.

  Det innebär 62 kvalificerade brev, och 13 ytterst sparsamma svar och ingen förändring. Det finns bara en i ledningsgruppen som visat respekt fullt ut och då har jag sannolikt mer tid på SJAB än hela ledningsgruppen tillsammans. Utan föregående varning eller liknande avskedar man mig, naturligtvis utan eget personligt ansvar. Det är t o m så att han som lett hela häxprocessen går till annat bolag och även chefen ombordservice väljer att sluta på egen begäran.

  Så det har fått konsekvenser, SF:s och SEKOs agerande. Men du kanske kan hjälpa mig nu eller att jag får vänta tills jag blir fattigpensionär om 9 år…?

  Sköt om dig, jag hoppas du har det bra.

  AlfVerner

  Tags: ,

 • Låten: Totta Näslund – En Clown I Mina Kläder (Ny Mix)

  Det är synd om människorna, sa Strindberg.

  Det är inte lika synd om alla, vilket vi nu ska ändra på. Den här sidan kommer att leverera brev och synpunkter som normalt inte kan återfinnas i den etablerade pressen och efter årtionden av populistisk ickejournalistik i svensk press är det dags för demokratiprojektet att ta igen förlorad mark.  ”Prinsessornas designade väskor” http://www.aftonbladet.se/sofismode/article6386125.ab?service=galleryFlash, ska betraktas ur andra aspekter än rent mode. Inga heliga kor är heliga och den som tror att dubbelmoralen är dubbelt så bra kommer att få problem med den här bloggen.

  Resten önskar jag en trivsam läsning.

  AlfVerner

  Tags:

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu