• Om Näringsdepartementet inte ens kan svara på frågan om det ingår i VD:ns för SJABs uppdrag att använda SJAB som plattform för sin politiska uppfattning – hur ska man då kunna styra ett näringsliv överhuvudtaget?

 • Meddelande: Till Näringsminister            2009-12-10
  Maud Olofsson

  SJABs styrelse svarar inte på följande fråga.
  Jag vill därför ha svar från ägaren direkt.

  Jan Forsberg politiserar sitt uppdrag som Vd för SJAB.

  Jan Forsberg använder SJAB som plattform för sin högerpolitiska uppfattning om hur järnvägspolitik ska bedrivas. Jag förstår hans personliga motiv och eftersom han har en lön som ligger högt över hans förmåga att leda verksamheten, så måste denna lön vara motiverad på något annat sätt.
  Jag förstår att hans politisering av SJAB applåderas av Moderata samlingspartiet, som också belönats genom gratisreklam i tre separata nummer av tidningen Kupé som ligger som en gratistidning på tågen. Tre tidningar, tre moderater på omslaget: Reinfeldt, frun Philippa och Anders Borg. Lars Ohly som tjänstledig tågmästare och som ledare av det mest kollektivtraffikoffensiva partiet lyser med sin frånvaro i samma tidning.
  Forsberg försöker inte ens dölja sin politisering av bolaget och varje SJ-nytt, varje ”månadsbrev” flödar över av hyllningstal till marknadskrafterna.

  Man kan tycka att han har rätt och man kan tycka att han har fel…

  Men ingår det i VD Jan Forsbergs uppdrag att politisera SJAB och använda företagets informationsorgan till att marknadsföra sin politiska uppfattning?
  Och hur ser den formuleringen i så fall ut i hans uppdragsbeskrivning?

  Hälsningar
  Alf Carlsson
  Lokförare Malmö

  (Sen den 19 februari 2010 – avskedad lokförare).

  ________________________________________________________

  __________________________________________________________

  REGERINGSKANSLIET
  Näringsdepartementet

  Departementssekreterare Sophia Busk

  Hej!

  Jag vill på Näringsdepartementets vägnar tacka för ditt brev. Dina synpunkter har framförts till den politiska ledningen hos oss. Vi har dessvärre ingen möjlighet att i detalj kommentera de frågor och synpunkter som finns i ditt brev.

  Stockholm i mars 2010
  Med vänlig hälsning

  Sophia Busk
  ————————————————————————-
  Postadress: 103 33 Stockholm
  Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
  Telefonväxel: 08-405 10 00
  Webb: http://www.regeringen.se
  ____________________________________________________

  _______________________________________________________

  Till Karin Svensson Smith

  Hej!

  Jag är en nyligen avskedad lokförare, efter 56 år och efter 30 år i tjänst. Den 19 februari skrev jag på mottagningsbeviset och jag tror nog att det grundar sig på en monumental inre kritik, bl a av VD Jan Forsbergs sätt att sköta eller INTE sköta verksamheten. Jag har skrivit till honom för att få ett klarläggande om hur han vill att hans linjeorganisation ska fungera utifrån ett antal punkter, men han svarar inte överhuvudtaget och är tydligen välsignad i det förhållningssättet både i styrelse och på Näringsdepartement.

  Hur som helst så har han under hela sin tid på SJAB använt företaget som megafon för sin marknadspolitiska uppfattning, inklusive alla underchefer. Det är det ena hyllningsatlet efter det andra, där konkurrensen ska lösa alla gåtor.
  Jag skrev därför till Näringsdepartementet och är inte riktigt nöjd med svaret. (Se nedan)

  Nu skriver VD SJAB VD Jan Forsberg i sitt månadsbrev för februari 2010:

  ”VD-brev, februari 2010

  Denna vinter har verkligen visat på järnvägens alla svaga punkter i såväl infrastrukturen som på fordonen. Man kan lätt förundra sig över med tanke på hur länge det körts tåg att spår och fordon inte klarar tufft vinterväder bättre.”

  Bortsett från den undermåliga svenskan, så får jag en direkt uppfattning om att en av huvudrollsinnehavarna själv ställer sig i publiken och personifierar det som alla ser, ambitionen att skjuta ansvar ifrån sig.

  Du kanske kan klargöra Forsbergs position dels utifrån frågan till Näringsdepartementet och dels utifrån hans ovan formulerade önskan att stå utan ansvar för det som hänt i vinter. Du kanske t o m kan hjälpa mig att förstå orsaken till att Näringsdepartement inte kan svara på en så enkel fråga som om det ingår i Jan Forsbergs uppdrag som VD för SJAB att predika marknadsekonomi. Det är ju trots allt så att staten äger och representerar betydligt fler uppfattningar än de Forsberg saluför.

  Hälsningar
  Alf Carlsson, f.d. lokförare Malmö.

  Frågan finns att följa på

  http://alfverner.bloggproffs.se/

  Äspinge 2010-05-05

  Hej Karin Svensson Smith.

  Jag skrev brev till dig den 15 mars 2010 om att VD SJAB använde SJAB som plattform för sin politiska uppfattning, men du har inte svarat (om du kommer ihåg…)

  Jag såg Aktuellt där Maria Wetterstrand var i debatt med Anders Borg (du vet charlatanen med hästsvans som flyttar pengar från fattig till rik!?) Maria var alldeles lysande i sin retorik, så jag funderade på att lämna det populistiska vänsterpartiet och rösta på Miljöpartiet istället. Jag gillar det här tydliga ansvarstagandet som Maria representerar. Hon lanserade också Moderaterna som det enfrågeparti det är, att sänka skatterna. Mycket bra: Moderaterna ”ENFRÅGEPARTI”.

  Men så tänkte jag på mitt gamla brev till dig.

  Du vet Karin Svensson Smith, jag är liksom inte vem som helst som man bara kan avfärda, utan när jag skriver brev, då ska man svara. Det gäller dig också Karin Svensson Smith och trots Marias retoriska förträfflighet, så ligger ändå min fråga till dig som avgörande. Varje dag som går utan att du svarar på denna YTTERST ENKLA fråga berättar något om dig och ditt parti och jag tror du gör ett misstag som underskattar min och frågans betydelse.

  Alf Carlsson

  Hej Alf!

  Karin har tyvärr inte hunnit svara tidigare på ditt mail på grund av tidsbrist, hon tackar därför för påminnelsen. Här kommer ett svar på dina frågor och en hälsning från henne:

  Miljöpartiet anser att SJ har en central roll för att skapa en sammanållen och integrerad tågtragfik, och att den nuvarande regeringens politik med avregleringar för kollektivtrafik och tågtrafik leder i fel riktning. SJ:s enda uppgift idag är att vara företagsekonomiskt lönsamt och leverera ekonomiskt överskott till statskassan. Detta går stick i stäv med de transportpolitiska målen och missgynnar resenärens behov. Miljöpartiet anser att det istället bör ingå i bolagets uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen och klimatmålen nås, samt att tågtrafiken upprätthålls och utvecklas.

  Miljöpartiet anser inte att en avreglering av tågtrafiken är ett sätt att stärka järnvägen, utan snarare ett sätt att undergräva förutsättningarna för ett effektivt och sammanhållet järnvägssystem. Vi anser att staten bör ta ett helhetsansvar för tågtrafiken och att avregleringen avbryts. Internationella exempel från såväl Storbritannien som Nya Zeeland visar att ensidigt fokus på privat vinst leder till försämringar i tågtrafiken. Och att en återreglering av trafiken är fullt möjlig och nödvändig. Det är resenärens perspektiv som ska stå i fokus, inte operatörens.

  Som oppositionsparti har vi ingen direkt insyn i regeringens uppdragsbeskrivning till Jan Forsberg. Vi anser inte att VD:n bör använda sin roll i politiska syften, däremot är SJ:s kunskap och erfarenhet kring orsaker till brister i järnvägssystemet mycket värdefulla för att kunna utveckla tågtrafiken framöver.

  Med vänlig hälsning

  Anna Jonsson
  Politisk sekreterare för miljöpartiet i riksdagen
  Tfn: 08-786 63 98 eller 0737-10 54 86
  [email protected]

  Mycket bra. Generellt saknar jag HELA diskussionen om återförstatligande av viktiga samhällsfunktioner, t ex el och tele, skola, sjukvård etc.

  SJ är det gamla namnet på den statliga organisationen. Nu heter det SJAB och att det skulle finnas någon kompetens i just den organisationen är bara en myt. Kompetensen eller ”icke-kompetensen” är spridd i hela systemet och kopplad till individer och inte till bolag. Historielösheten är en affärsidé och strax sitter timanställda på driftstöd för X2000 som en följd just den kortsiktiga lönsamheten och SJABs djupa ointresse för behovet av långsiktighet.

  Det som jag däremot INTE är nöjd med är hur VD Jan Forsberg kan tillåtas hålla på att använda SJAB som en plattform för Moderata samlingspartiet i sin roll som VD för ett statligt ägt företag och hur intresset från vänstern att hantera problemet Jan Forsberg är så passivt. Betänk om vi hade haft en VD som ivrade för att återförstatliga järnvägen, som i det ena månadsbrevet efter det andra manglade ut detta budskap till de anställda.

  Jag är orolig för den naivitet som präglar vår demokratiskt valda församling och skulle sett det som ytterst prydsamt om frågan fick plats i konstitutionsutskottet. Att betala en gubbe 4 miljoner om året (minst) för att han ska upprepa konkurrensen som lösning på alla problem, tycker jag är 4 miljoner för mycket.

  Bortsett från det tycker jag ABSOLUT att miljöpartiet ska fortsätta att borra in det alldeles korrekta budskapet om Moderaterna som ”enfrågeparti”. Wetterstrand är egentligen den enda rimliga statsministerkandidaten och förtjänar ett självförtroende som motsvarar den positionen. Hälsa henne det.

  Alf Carlsson

 • Oneliners 08.03.2010 31 Comments

  Den förste missbrukaren av anabola steroider heter Bamse…det är väl inte konstigt branschen går bra.

 • SJAB 08.03.2010 No Comments

  SJAB kör fortfarande med fulla tåg och måste rimligen inse att man kan säga upp all personal…på marknadsavdelningen.

 • Jag satt på ett tåg någonstans
  en unge satt och grät
  bara två stolar bort.
  Förbannat, vilken plåga
  en sån liten odåga
  Hon satt i famnen på en kärring,
  mormor eller farmor, skit samma
  Mina tankar behövde få ro

  Hon snorade och tjöt
  kärringen sa inget
  tålamodet tröt

  Släpp ner henne så hon får springa
  Ge henne godis
  Läs en saga
  det var ju en helvetes unge
  till att klaga,
  sa jag inte, men tänkte
  så adrenalinet stänkte

  Så skrek ungen
  ”Jag vill till min RIKTIGA mamma,
  inte till Marianne!!”

  Förlåt lilla unge
  snora och tjut så mycket du kan
  gråt, så mycket du vill
  du behöver inte alls sitta still
  Tryck dig hårt mot mormors bröst
  Hon finns för dig
  för att ge dig tröst
  eller var det farmor
  förlåt
  fortsätt du bara
  och gråt…

  AlfVerner

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu